center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Varför höjde man inte kvaliteten i äldreomsorgen 2017-2020

I annonser i märsta.nu skriver Moderaterna att de inte är nöjda med kvaliteten i äldreomsorgen i kommunen. Därför jobbar de hårt på att höja den. De vill satsa på bla ”aktiviter som höjer livskvaliteten” och ”delaktighet och trygghet”. Jag antar att de menar på SÄBO. Det låter väldigt bra. Varför ville de inte det 2017-2020?

Glöm inte att det är Moderaterna och deras allierade som själva försämrat äldreomsorgen enormt genom att göra stora nedskärningar i den, sen de kom till makten 2017. På SÄBO tex skar de ned personalstyrkan med 20 tjänster fördelade på 26 personal 2019 och all hemtjänst privatiserades så att kommunal hemtjänst inte längre är ett alternativ. De äldre fick inte ens välja vilken privat aktör de ville ha.

Nedskärningarna på SÄBO gjorde att tryggheten för dem som bodde där blev sämre, eftersom det blev färre personal på kvällar, helger och nätter. Att nattbemanningen tex var för låg påpekade IVO vid sin tillsyn 15/1 2020 och även förvaltningen påpekade det i en tjänsteskrivelse daterad 14/10 2019. Trots det åtgärdades inte bristerna då. Nedskärningarna och anställningsstopp gjorde att personalsituationen var ansträngd redan innan pandemin började. Det var alltså inget bra utgångsläge när den kom. Det har troligen bidragit till utfallet.

Det blev också sämre på vardagarna, eftersom nedskärningarna av bla vaktmästare och lokalvårdare gjorde att omsorgspersonalen fick fler nya arbetsuppgifter att utföra, så att de hade svårare att hinna med de äldre även då.

Boendevärdarna togs bort helt 1/4 2019, men deras tjänster skars ned med 25% redan 2017. Många äldre for illa av att boendevärdarna togs bort. Deras livskvalitet försämrades av att de ”aktiviteter som höjer livskvaliteten” försvann nästan helt.

De äldre och vi anhöriga fick verkligen inte vara delaktiga i de besluten. Det som höjde de äldres trygghet och livskvalitet togs bort när det som bäst behövdes. Det är när man lever man behöver trygghet, delaktighet och livskvalitetshöjande aktiviteter, sen är det för sent.

  • Ann-Britt Unnerståle anhörig till avliden av covid-19 på SÄBO i Sigtuna.
bostad_helsida
happyhomes_sommar2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

mp_host_helsida
eldsjal-helsida
andersojag

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

helsida_var2021

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

defacto_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

2020_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
eldsjal-outsider
swedol_outsider
mp-outsider
ridskola_2020_outsider
bostad_outsider
andersojag_outsider
connys
nrh