julbanner
Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

Här i Sigtuna kommun tog jag som ordförande i barn- och ungdomsnämnden därför initiativ till åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Uppdraget gavs inom ramen för barn – och elevhälsoenhetens uppdrag. Kompetenshöjande insatser har genomförts och snart har vi även en handlingsplan på plats. Den ska vara ett stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter samt ge vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Alla på skolan ska veta vem som gör vad för att hjälpa de barn som befinner sig i en hederskontext.

Vi ska även genomföra en enkät för att få ännu mer kunskap hur utbrett hedersförtrycket är bland unga i Sigtuna kommun. Tillsammans med organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) genomförde Uppsala tätort tidigare i år en stor enkät bland samtliga niondeklassare. Den visade att två tredjedelar av de utrikesfödda flickorna inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med.

En fråga gällde den egna oron att giftas bort. Var fjärde svenskfödd flicka med utrikesfödda föräldrar är oroliga över att giftas bort och av de flickor som själva är utrikesfödda går 40 procent runt med en oro. Siffrorna är även höga bland pojkarna som också är utsatta och inte får glömmas bort. Enkäten visar även att 11 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna upprepade gånger de senaste tre åren utsatts för våld, kränkningar och hot av familj eller annan släkt.

Detta är väldigt allvarligt och helt oacceptabelt. Vi ska värna demokrati, individens frihet och bekämpa alla former av hot, våld och förtryck. Detta vill vi i Liberalerna vara väldigt tydliga med. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppet samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter. Frihet måste försvaras.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
icavalsta_julbanner
julbanner2

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtuna_funkis

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

fme_jul

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

sportfiskebanner2

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


defacto_host2018

Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

happy_homes_juli

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

lager_bilnet

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Insändare Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

colorama_vinter
objekt2
funkis_2
objekt4
connys
komvuxq3_4
nrh_lania
skridskoskola
objekt3
outsider
sbrf_sep
sigtunavatten_standard