defacto_pan
Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

Här i Sigtuna kommun tog jag som ordförande i barn- och ungdomsnämnden därför initiativ till åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Uppdraget gavs inom ramen för barn – och elevhälsoenhetens uppdrag. Kompetenshöjande insatser har genomförts och snart har vi även en handlingsplan på plats. Den ska vara ett stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter samt ge vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Alla på skolan ska veta vem som gör vad för att hjälpa de barn som befinner sig i en hederskontext.

Vi ska även genomföra en enkät för att få ännu mer kunskap hur utbrett hedersförtrycket är bland unga i Sigtuna kommun. Tillsammans med organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) genomförde Uppsala tätort tidigare i år en stor enkät bland samtliga niondeklassare. Den visade att två tredjedelar av de utrikesfödda flickorna inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med.

En fråga gällde den egna oron att giftas bort. Var fjärde svenskfödd flicka med utrikesfödda föräldrar är oroliga över att giftas bort och av de flickor som själva är utrikesfödda går 40 procent runt med en oro. Siffrorna är även höga bland pojkarna som också är utsatta och inte får glömmas bort. Enkäten visar även att 11 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna upprepade gånger de senaste tre åren utsatts för våld, kränkningar och hot av familj eller annan släkt.

Detta är väldigt allvarligt och helt oacceptabelt. Vi ska värna demokrati, individens frihet och bekämpa alla former av hot, våld och förtryck. Detta vill vi i Liberalerna vara väldigt tydliga med. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppet samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter. Frihet måste försvaras.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
korpen_jan-feb
banner_trerosor

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

ridskola_2019_helsida

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

sigtunavatten_standard
Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

sangensemble
defacto_helsida

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

connys

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

happyhomes_2019

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

sportlov2019

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


ridskola2019_outsider
nrh
extravaganza_outsider