banner_moderaterna
Foto: Sigtuna kommun/Kari Kohvakka

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

banner_moderaterna_artikel

Här i Sigtuna kommun tog jag som ordförande i barn- och ungdomsnämnden därför initiativ till åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Uppdraget gavs inom ramen för barn – och elevhälsoenhetens uppdrag. Kompetenshöjande insatser har genomförts och snart har vi även en handlingsplan på plats. Den ska vara ett stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter samt ge vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Alla på skolan ska veta vem som gör vad för att hjälpa de barn som befinner sig i en hederskontext.

Vi ska även genomföra en enkät för att få ännu mer kunskap hur utbrett hedersförtrycket är bland unga i Sigtuna kommun. Tillsammans med organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) genomförde Uppsala tätort tidigare i år en stor enkät bland samtliga niondeklassare. Den visade att två tredjedelar av de utrikesfödda flickorna inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med.

En fråga gällde den egna oron att giftas bort. Var fjärde svenskfödd flicka med utrikesfödda föräldrar är oroliga över att giftas bort och av de flickor som själva är utrikesfödda går 40 procent runt med en oro. Siffrorna är även höga bland pojkarna som också är utsatta och inte får glömmas bort. Enkäten visar även att 11 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna upprepade gånger de senaste tre åren utsatts för våld, kränkningar och hot av familj eller annan släkt.

Detta är väldigt allvarligt och helt oacceptabelt. Vi ska värna demokrati, individens frihet och bekämpa alla former av hot, våld och förtryck. Detta vill vi i Liberalerna vara väldigt tydliga med. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett öppet samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter. Frihet måste försvaras.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
sap_valet2018

Något måste göras

Insändare Det är två saker som oroar mig allra mest: Hur vissa beter sig mot andra människor och hur vi behandlar vår jord. Samhällsklimatet har hårdnat och flera känner att det är okej att häva ur sig vad som helst, i synnerhet på sociala medier. Det är lätt att gilla eller dela något. Men stämmer det som står eller är det bara där för att du ska reagera och sen gå vidare till nästa inlägg?

happy_homes_juli

Värna miljö och natur

Insändare Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

steningeslottsommar
theweek_2018
valet2018

Nu kommer ValExtra

Krönikor Tidningen märsta.nu ValExtra delas ut till alla kommuninvånare nästa vecka. Tidningen innebär startskottet för ökad valbevakning!

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

banner_center_helsida_tva

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

marstakalaset

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Norra Redovisningshuset
outsider_defacto
sigtunavatten_standard
nfc_vinter
connys
forskontor
sd_val2018
sfs_outsider