defacto_pan

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Problemet är inte nytt, men okunskapen bland myndigheter som kommer i kontakt med det står i vägen för ett samordnat, kraftfullt bemötande av dess många uttryck, orsaker och utbredning. 

Varje år förs flickor och unga kvinnor utomlands för att tvingas undergå könsstympning eller giftas bort mot sin vilja.

Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa dem när de väl har försvunnit från Sverige.

Sverige måste bli bättre på att upptäcka, förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. För att lyckas med denna målsättning krävs flera åtgärder. Förbättrad integration, satsningar på ökad kompetens bland berörda yrkesgrupper och skärpt lagstiftning är alla väsentliga beståndsdelar i ett långsiktigt arbete mot hedersförtryck.

Ett äktenskap ska ingås av fri vilja.

Barn- och tvångsäktenskap ingås dock på helt andra grunder. Syftet är inte uppnå livslång glädje och lycka. Istället är äktenskapen ägnade att kontrollera kvinnan eller flickan som tvingas till det för att skydda och bevara familjens heder. Det rör sig om en grov kränkning av den drabbades frihet och integritet och försätter ofta den utsatte i ett beroendeförhållande som hon inte kan ta sig ur.

Vi ser idag att allt fler flickor, och även pojkar, tvingas till livsval som inte är deras egna.

Att inte få följa med klasskompisarna till simhallen under skoltid, att få sin mobil genomsökt efter olämpliga kontakter, att inte få välja den flick- eller pojkvän man själv vill ha. Detta är oacceptabelt i ett land som Sverige, där alla ska ha rätt att fatta livsavgörande beslut efter eget huvud. 

Moderaterna föreslår därför en rad åtgärder för att underlätta för utsatta barn och ungdomar att få göra sina egna val i livet:

Hårdare straff för tvångsäktenskap och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Straffen för dessa brott motsvarar inte brottens allvar och behöver därför skärpas. Det kryphål för utländska barnäktenskap som lagen idag möjliggör måste slutas. För att göra det enklare för polis att ingripa i ett tidigare skede måste förberedelse eller försök till brottet till tvångsäktenskapsresa kriminaliseras.

Förbättringar av polisens utredningsarbete.
Polisen spelar en mycket viktig roll i arbetet mot hedersförtryck.

Det är viktigt att myndigheten samordnar sin kompetens och sina resurser för att effektivt möta hedersbrottsligheten. Specialiserade poliser måste finnas tillgängliga för att erbjuda stöd och expertis i utredningar av hedersbrottslighet.
Bättre utbildning för berörda yrkesgrupper.

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som är utsatta för hedersförtryck måste känna till problematiken, förstå dess struktur och vad man ska erbjuda för stöd åt de som är drabbade. Poliser, vårdpersonal, medarbetare inom skolan och andra berörda yrkesgrupper måste därför ha ökad kunskap och kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck.

  • 
Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden
Louise
  • Skeppare (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • 
Karolina Holst (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
icavalsta_julbanner

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

korpen_jan-feb

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

frisyr_december
sigtunavatten_standard
outsider

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtuna_funkis

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

funkis_2
banner_trerosor
nrh
connys