defacto_pan

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


centrum_tvaar

Problemet är inte nytt, men okunskapen bland myndigheter som kommer i kontakt med det står i vägen för ett samordnat, kraftfullt bemötande av dess många uttryck, orsaker och utbredning. 

Varje år förs flickor och unga kvinnor utomlands för att tvingas undergå könsstympning eller giftas bort mot sin vilja.

Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa dem när de väl har försvunnit från Sverige.

Sverige måste bli bättre på att upptäcka, förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. För att lyckas med denna målsättning krävs flera åtgärder. Förbättrad integration, satsningar på ökad kompetens bland berörda yrkesgrupper och skärpt lagstiftning är alla väsentliga beståndsdelar i ett långsiktigt arbete mot hedersförtryck.

Ett äktenskap ska ingås av fri vilja.

Barn- och tvångsäktenskap ingås dock på helt andra grunder. Syftet är inte uppnå livslång glädje och lycka. Istället är äktenskapen ägnade att kontrollera kvinnan eller flickan som tvingas till det för att skydda och bevara familjens heder. Det rör sig om en grov kränkning av den drabbades frihet och integritet och försätter ofta den utsatte i ett beroendeförhållande som hon inte kan ta sig ur.

Vi ser idag att allt fler flickor, och även pojkar, tvingas till livsval som inte är deras egna.

Att inte få följa med klasskompisarna till simhallen under skoltid, att få sin mobil genomsökt efter olämpliga kontakter, att inte få välja den flick- eller pojkvän man själv vill ha. Detta är oacceptabelt i ett land som Sverige, där alla ska ha rätt att fatta livsavgörande beslut efter eget huvud. 

Moderaterna föreslår därför en rad åtgärder för att underlätta för utsatta barn och ungdomar att få göra sina egna val i livet:

Hårdare straff för tvångsäktenskap och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Straffen för dessa brott motsvarar inte brottens allvar och behöver därför skärpas. Det kryphål för utländska barnäktenskap som lagen idag möjliggör måste slutas. För att göra det enklare för polis att ingripa i ett tidigare skede måste förberedelse eller försök till brottet till tvångsäktenskapsresa kriminaliseras.

Förbättringar av polisens utredningsarbete.
Polisen spelar en mycket viktig roll i arbetet mot hedersförtryck.

Det är viktigt att myndigheten samordnar sin kompetens och sina resurser för att effektivt möta hedersbrottsligheten. Specialiserade poliser måste finnas tillgängliga för att erbjuda stöd och expertis i utredningar av hedersbrottslighet.
Bättre utbildning för berörda yrkesgrupper.

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som är utsatta för hedersförtryck måste känna till problematiken, förstå dess struktur och vad man ska erbjuda för stöd åt de som är drabbade. Poliser, vårdpersonal, medarbetare inom skolan och andra berörda yrkesgrupper måste därför ha ökad kunskap och kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck.

  • 
Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden
Louise
  • Skeppare (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • 
Karolina Holst (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
arlandagolf

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

happyhomes_2019

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

sangensemble
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

sigtunavatten_standard
ridskola_2019_helsida

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.


defacto_helsida
connys

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

karby_varme1

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

extravaganza_outsider
ridskola2019_outsider
karby2
defacto_outsider
sh_oppet