bovard_sh

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.

banner_juni_artikel

Problemet är inte nytt, men okunskapen bland myndigheter som kommer i kontakt med det står i vägen för ett samordnat, kraftfullt bemötande av dess många uttryck, orsaker och utbredning. 

Varje år förs flickor och unga kvinnor utomlands för att tvingas undergå könsstympning eller giftas bort mot sin vilja.

Svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa dem när de väl har försvunnit från Sverige.

Sverige måste bli bättre på att upptäcka, förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. För att lyckas med denna målsättning krävs flera åtgärder. Förbättrad integration, satsningar på ökad kompetens bland berörda yrkesgrupper och skärpt lagstiftning är alla väsentliga beståndsdelar i ett långsiktigt arbete mot hedersförtryck.

Ett äktenskap ska ingås av fri vilja.

Barn- och tvångsäktenskap ingås dock på helt andra grunder. Syftet är inte uppnå livslång glädje och lycka. Istället är äktenskapen ägnade att kontrollera kvinnan eller flickan som tvingas till det för att skydda och bevara familjens heder. Det rör sig om en grov kränkning av den drabbades frihet och integritet och försätter ofta den utsatte i ett beroendeförhållande som hon inte kan ta sig ur.

Vi ser idag att allt fler flickor, och även pojkar, tvingas till livsval som inte är deras egna.

Att inte få följa med klasskompisarna till simhallen under skoltid, att få sin mobil genomsökt efter olämpliga kontakter, att inte få välja den flick- eller pojkvän man själv vill ha. Detta är oacceptabelt i ett land som Sverige, där alla ska ha rätt att fatta livsavgörande beslut efter eget huvud. 

Moderaterna föreslår därför en rad åtgärder för att underlätta för utsatta barn och ungdomar att få göra sina egna val i livet:

Hårdare straff för tvångsäktenskap och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Straffen för dessa brott motsvarar inte brottens allvar och behöver därför skärpas. Det kryphål för utländska barnäktenskap som lagen idag möjliggör måste slutas. För att göra det enklare för polis att ingripa i ett tidigare skede måste förberedelse eller försök till brottet till tvångsäktenskapsresa kriminaliseras.

Förbättringar av polisens utredningsarbete.
Polisen spelar en mycket viktig roll i arbetet mot hedersförtryck.

Det är viktigt att myndigheten samordnar sin kompetens och sina resurser för att effektivt möta hedersbrottsligheten. Specialiserade poliser måste finnas tillgängliga för att erbjuda stöd och expertis i utredningar av hedersbrottslighet.
Bättre utbildning för berörda yrkesgrupper.

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som är utsatta för hedersförtryck måste känna till problematiken, förstå dess struktur och vad man ska erbjuda för stöd åt de som är drabbade. Poliser, vårdpersonal, medarbetare inom skolan och andra berörda yrkesgrupper måste därför ha ökad kunskap och kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck.

  • 
Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden
Louise
  • Skeppare (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • 
Karolina Holst (M), ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden
colorama_april2
banner_juni_helsida
midsommar_valsta_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

happyhomes_2019

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

oppning_helsida

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

sbrf_helsida
fme_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

sigtunavatten_standard

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

defacto_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

nrh
colorama_april
sh_bovard_out
ridskola2019_outsider
oppning_outsider
connys
fme_outsider
sbrf_outsider
sh_oppet
defacto_outsider
midsommar_valsta_outsider