moderater_pan_sommar
KommunledningenFoto: Insändarbild

Stark, stabil och långsiktig ekonomi ger resultat

Ikväll förväntas fullmäktige godkänna årsredovisningen för 2021, ännu ett år präglat av pandemin som skapade situationer långt ifrån det normala. Det är därför glädjande att kunna konstatera att Sigtuna kommuns verksamheter klarat sina uppgifter mycket bra.

Ekonomin är stark, stabil och långsiktig. Återigen presenteras ett rekordresultat, vilket visar att vi har ordentliga säkerhetsmarginaler och klarar ekonomin även när oförutsedda händelser inträffar. Så har det inte alltid varit i Sigtuna. Under 2021 har låneskulden minskat och soliditeten samt självfinansieringsgraden ökat. Detta trots rekordstora investeringar, primärt i helt nödvändiga förskole- och skolbyggnader runtom i kommunen. Vi bygger steg för steg bort de tillfälliga paviljonger som stått på skolgårdarna i årtionden.

Den största markaffären i Sigtunas historia slutfördes och ledde till etableringen av nya logistikföretag i Rosersberg som sammantaget skapar drygt 1000 nya arbetstillfällen. Det är givetvis väldigt bra, då kommunens största bransch, rese- och besöksnäringen, drabbats extra hårt av pandemin med hög arbetslöshet som följd.

De kommunala verksamheterna har, som ovan nämnts, klarat sina uppgifter på ett förträffligt sätt givet förutsättningarna under pandemin. Det gäller samtliga verksamheter, men låt oss särskilt nämna några.

Grundskolan går från klarhet till klarhet och elevernas resultat är nu bland landets bästa. Valfriheten för barn och föräldrar har ökat genom att Internationella engelska skolan öppnat en F-9-skola och Raoul Wallenbergskolorna öppnat en ny förskola i kommunen.

Förutsättningarna för att bedriva äldreomsorg av hög kvalitet har varit en av de största utmaningarna då gruppen äldre varit särskilt drabbad av pandemin. Arbetet med kvalitetsutveckling har därför inte kunnat genomföras fullt ut. Det finns mycket kvar att förbättra, men samtidigt visar bokslutet att kommunledningen satsar mer pengar på äldreomsorg än snittet i såväl regionen som riket i helhet. Detta skapar långsiktiga förutsättningar för en höjning av brukarnöjdheten.

Individ- och familjeomsorgen har haft en utmanande tid. Pandemin har skapat en situation med ökat våld i hemmet, ökad drogproblematik och ökat antal omhändertagande av barn som riskerar att fara illa. Förvaltningen har dock gjort ett mycket bra arbete.

Trots utmaningar under pandemin är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron i kommunen under året totalt sett sjönk med nästan 2% jämfört med 2020. Till viss del kan det hänföras till en ökad vaccinationsgrad, men det prioriterade arbetet med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare börjar också ge synliga resultat.

Under 2021 ökade befolkningsmängden med 736 personer. När vi nu godkänner Årsredovisningen för 2021 gör vi det i ett läge där vi precis kommit ut ur pandemin, men i stället gått in i ett läge med ett fullskaligt krig i vår geografiska närhet. Hur Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kommer påverka kommunen under 2022 är för tidigt att säga. I skrivande stund går våra tankar till det ukrainska folket med löftet att Sigtuna kommer göra vad som står i kommunens makt för att hjälpa till i den humanitära katastrof som kriget skapat.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Bengt Hellström (KD)
  • Lars Björling (SfS)
pantamera_avc_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Insändare Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

connys_helsida
mp_helsida_april
kso_helsida

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

helsida_sfs
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sfs_out
connys
centrum_sommar_outsider2022
pantamera_out
swedol_outsider
nrh
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
kso-duell_out
moderat_outsider