bovard_sh
Gun Eriksson och Marie AxelssonFoto: Pressbild

Socialdemokratisk politik gör skillnad

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun går in i det politiska 2019 med starkt engagemang, visioner för hur kommunen kan utvecklas och med konkreta förslag på hur det skulle kunna ske.

banner_juni_artikel

Sigtuna ska vara en hållbar kommun som är attraktiv att bo, leva och verka i. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att invånarna ska kunna lita på att välfärden fungerar. En bra välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro. Denna övergripande bild ska genomsyra alla beslut.

Samhället bygger vi tillsammans. För oss förtroendevalda är det därför väldigt viktigt att lyssna och föra samtal med människor som bor och verkar i vår kommun. Vi vill höra vad de upplever och hur de tycker och tänker om vad som fungerar eller inte i kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna tar oppositionsrollen på största allvar. Under oppo(S)itionsår 2019 kommer vi lyfta fram konkreta socialdemokratiska förslag om hur kommunen kan utvecklas. Vi kommer också belysa och analysera den moderatledda kommunledningens förslag och hur de konkret påverkar invånarna.

Redan nu syns stora skillnader mellan den socialdemokratiska politiken och den moderatledda kommunledningens politik. Under det nya styret har ett antal kortsiktiga beslut fattats, vilka påverkar kommunen negativt. Det moderaterna kallar prioriteringar handlar om regelrätta nedskärningar. Dessa beror på ideologiska skillnader. Det vi Socialdemokrater byggt upp river moderaterna snabbt ned.

Inom skolan och äldreomsorgen satsar Socialdemokraterna betydligt mer resurser än alliansen.

I vår oppositionsbudget satsade vi resurser till fler vuxna i skolan vilket leder till bättre studiero och bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Bättre resultat skapas av att det finns fler vuxna som kan ge det stöd som behövs.

Vi satsar 18 mnkr mer på äldreomsorgen än kommunledningen. Det gör vi för att mer personal, tillgång till rehabiliteringsstöd och boendevärdar leder till bättre livskvalitét för de äldre.

Ungdomsföreningar är viktiga. De skapar ökad aktivitet i en stillasittande vardag samtidigt som föreningsengagemang leder till ökad integration. I kommunen har ungdomsföreningar länge haft nolltaxa i hallar och på planer. Det har ko(M)munledningen ändrat på – nu ska alla betala! Ökad administration leder till krångel för föreningarna. Det är fel väg. Vi vill fortsättningsvis låta ungdomsföreningarna använda planer och hallar utan avgift.

  • För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun,
    Gun Eriksson, oppositionsråd
    Marie Axelsson, 2:a vice ordförande kommunstyrelsen och riksdagsledamot
midsommar_valsta_helsida
defacto_helsida
ica_valsta_choklad

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

sigtunavatten_standard

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

sbrf_helsida

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

banner_juni_helsida
colorama_april2

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

oppning_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

fme_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

sbrf_outsider
midsommar_valsta_outsider
ridskola2019_outsider
oppning_outsider
sh_oppet
connys
nrh
sh_bovard_out
defacto_outsider
fme_outsider
colorama_april