defacto_pan
Gun Eriksson och Marie AxelssonFoto: Pressbild

Socialdemokratisk politik gör skillnad

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun går in i det politiska 2019 med starkt engagemang, visioner för hur kommunen kan utvecklas och med konkreta förslag på hur det skulle kunna ske.

Sigtuna ska vara en hållbar kommun som är attraktiv att bo, leva och verka i. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att invånarna ska kunna lita på att välfärden fungerar. En bra välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro. Denna övergripande bild ska genomsyra alla beslut.

Samhället bygger vi tillsammans. För oss förtroendevalda är det därför väldigt viktigt att lyssna och föra samtal med människor som bor och verkar i vår kommun. Vi vill höra vad de upplever och hur de tycker och tänker om vad som fungerar eller inte i kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna tar oppositionsrollen på största allvar. Under oppo(S)itionsår 2019 kommer vi lyfta fram konkreta socialdemokratiska förslag om hur kommunen kan utvecklas. Vi kommer också belysa och analysera den moderatledda kommunledningens förslag och hur de konkret påverkar invånarna.

Redan nu syns stora skillnader mellan den socialdemokratiska politiken och den moderatledda kommunledningens politik. Under det nya styret har ett antal kortsiktiga beslut fattats, vilka påverkar kommunen negativt. Det moderaterna kallar prioriteringar handlar om regelrätta nedskärningar. Dessa beror på ideologiska skillnader. Det vi Socialdemokrater byggt upp river moderaterna snabbt ned.

Inom skolan och äldreomsorgen satsar Socialdemokraterna betydligt mer resurser än alliansen.

I vår oppositionsbudget satsade vi resurser till fler vuxna i skolan vilket leder till bättre studiero och bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Bättre resultat skapas av att det finns fler vuxna som kan ge det stöd som behövs.

Vi satsar 18 mnkr mer på äldreomsorgen än kommunledningen. Det gör vi för att mer personal, tillgång till rehabiliteringsstöd och boendevärdar leder till bättre livskvalitét för de äldre.

Ungdomsföreningar är viktiga. De skapar ökad aktivitet i en stillasittande vardag samtidigt som föreningsengagemang leder till ökad integration. I kommunen har ungdomsföreningar länge haft nolltaxa i hallar och på planer. Det har ko(M)munledningen ändrat på – nu ska alla betala! Ökad administration leder till krångel för föreningarna. Det är fel väg. Vi vill fortsättningsvis låta ungdomsföreningarna använda planer och hallar utan avgift.

  • För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun,
    Gun Eriksson, oppositionsråd
    Marie Axelsson, 2:a vice ordförande kommunstyrelsen och riksdagsledamot

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

ica_oktober

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

happyhomes_2019

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

dackskiftarna_helsida

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

fme_oktober

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

sigtunavatten_standard

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

defacto_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

connys
defacto_outsider
nrh
colorama_april2