arlandagk_panorama
Gun Eriksson och Marie AxelssonFoto: Pressbild

Socialdemokratisk politik gör skillnad

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun går in i det politiska 2019 med starkt engagemang, visioner för hur kommunen kan utvecklas och med konkreta förslag på hur det skulle kunna ske.

sportlov_centrum

Sigtuna ska vara en hållbar kommun som är attraktiv att bo, leva och verka i. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att invånarna ska kunna lita på att välfärden fungerar. En bra välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro. Denna övergripande bild ska genomsyra alla beslut.

Samhället bygger vi tillsammans. För oss förtroendevalda är det därför väldigt viktigt att lyssna och föra samtal med människor som bor och verkar i vår kommun. Vi vill höra vad de upplever och hur de tycker och tänker om vad som fungerar eller inte i kommunens verksamhet.

Socialdemokraterna tar oppositionsrollen på största allvar. Under oppo(S)itionsår 2019 kommer vi lyfta fram konkreta socialdemokratiska förslag om hur kommunen kan utvecklas. Vi kommer också belysa och analysera den moderatledda kommunledningens förslag och hur de konkret påverkar invånarna.

Redan nu syns stora skillnader mellan den socialdemokratiska politiken och den moderatledda kommunledningens politik. Under det nya styret har ett antal kortsiktiga beslut fattats, vilka påverkar kommunen negativt. Det moderaterna kallar prioriteringar handlar om regelrätta nedskärningar. Dessa beror på ideologiska skillnader. Det vi Socialdemokrater byggt upp river moderaterna snabbt ned.

Inom skolan och äldreomsorgen satsar Socialdemokraterna betydligt mer resurser än alliansen.

I vår oppositionsbudget satsade vi resurser till fler vuxna i skolan vilket leder till bättre studiero och bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Bättre resultat skapas av att det finns fler vuxna som kan ge det stöd som behövs.

Vi satsar 18 mnkr mer på äldreomsorgen än kommunledningen. Det gör vi för att mer personal, tillgång till rehabiliteringsstöd och boendevärdar leder till bättre livskvalitét för de äldre.

Ungdomsföreningar är viktiga. De skapar ökad aktivitet i en stillasittande vardag samtidigt som föreningsengagemang leder till ökad integration. I kommunen har ungdomsföreningar länge haft nolltaxa i hallar och på planer. Det har ko(M)munledningen ändrat på – nu ska alla betala! Ökad administration leder till krångel för föreningarna. Det är fel väg. Vi vill fortsättningsvis låta ungdomsföreningarna använda planer och hallar utan avgift.

  • För Socialdemokraterna i Sigtuna kommun,
    Gun Eriksson, oppositionsråd
    Marie Axelsson, 2:a vice ordförande kommunstyrelsen och riksdagsledamot
connys
sangensemble

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

banner_trerosor

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

sigtunavatten_standard
korpen_jan-feb
ridskola_2019_helsida

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sportlov2019

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

arlandagolf

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

happyhomes_2019

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

extravaganza_outsider
ridskola2019_outsider
nrh