banner_moderaterna
Mia Hämäläinen-PerssonFoto: Daniel Iskander

Socialdemokraterna backar upp Khalifa

Det har nu gått en tid sedan programmet uppdrag granskning sändes i SVT. Mycket har hänt sedan dess, dels i Sigtunas kommunpolitik men också internt i Socialdemokraterna.

banner_moderaterna_artikel

Vi har i vårt parti tagit mycket allvarligt på de anklagelser som riktats mot flera företrädare, både nuvarande och tidigare, för vårt parti. Vi har försökt få fram konkreta fakta och bevisning, inte bara löst tyckande för det som påstås i programmet. Vi har bjudit in medverkande i programmet till samtal och diskussioner, efterfrågat bevisning för påståenden och även själva tagit del av de handlingar/dokument som finns.

Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län har även de varit inkopplade i frågan. Inte heller de har fått någon som helst bevisning för påståendena om att det skulle ha förekommit några oegentligheter i Socialdemokraterna i Sigtuna kommun.

Den fråga vi ställer oss är hur en public service-produktion som vill uppfattas som seriösa och neutrala kan låta endast en partimedlem få tolkningsföreträde framför en hel partiorganisation, utan att det ifrågasätts egenintresse eller skäl till medverkan. I programmet framställs heller ingen bevisning för det som sägs, utan allt bygger på indicier, tyckande och lösa påståenden.

Nu en tid efteråt kan vi konstatera att ingen har kunnat ge några belägg för påståenden som att det skulle finnas ett maffiastyre eller att det skulle förekomma korruption. Skulle det förekommit olaglig verksamhet, såsom korruption, hade en polisutredning självfallet påbörjats. Är det någon som har faktisk bevisning att framföra, uppmanar vi denne att höra av sig till oss och presentera detta.

När det enda vi kunnat fastställa är att det inte finns någon som presenterat några som helst konkreta belägg eller bevisning för påståenden, ställer vi oss frågan om det snarare handlar om en förtalskampanj? Är det så att personer i eget syfte förtalar våra företrädare för egen vinning? Den lokala organisationen tillsammans med partidistriktet arbetar nu aktivt för att lösa de interna konflikter som funnits och utreder samtidigt om illojalt beteende förekommit.

Både vi och vårt parti har fortsatt fullt förtroende för Ibrahim Khalifa som vår företrädare. Om det finns medlemmar som på grund av detta känner att de behöver lämna sina uppdrag respekterar vi det. Däremot tar vi starkt avstånd från förtalskampanjer mot våra företrädare.

– Mia Hämäläinen Persson, ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna
– Lars Andersson, vice ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna

sap_valet2018

Något måste göras

Insändare Det är två saker som oroar mig allra mest: Hur vissa beter sig mot andra människor och hur vi behandlar vår jord. Samhällsklimatet har hårdnat och flera känner att det är okej att häva ur sig vad som helst, i synnerhet på sociala medier. Det är lätt att gilla eller dela något. Men stämmer det som står eller är det bara där för att du ska reagera och sen gå vidare till nästa inlägg?

happy_homes_juli

Värna miljö och natur

Insändare Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

steningeslottsommar
theweek_2018

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Insändare Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

valet2018

Nu kommer ValExtra

Krönikor Tidningen märsta.nu ValExtra delas ut till alla kommuninvånare nästa vecka. Tidningen innebär startskottet för ökad valbevakning!

banner_center_helsida_tva

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

marstakalaset

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

centerpartiet_helsida_ett

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

gotenehus

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Norra Redovisningshuset
outsider_defacto
sigtunavatten_standard
nfc_vinter
connys
sd_val2018
sfs_outsider
skanela_standard