mote_sommar
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Satsar extra miljoner där det behövs

Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

centrum_artikel

Vi föreslår att pengarna ska läggas ut i de verksamheter där de behövs som mest. Så tänker inte kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M). Han placerar pengarna i en helt ny pott för omställningsarbete. En ”hitte-på-post” som enbart är till för att kunna finansiera privatiseringen av hemtjänsten. Snacka om käftsmäll för de välfärdsverksamheter som behöver pengarna som mest. Lärare, fritidspersonal och vårdpersonal går på knäna på grund av alla nedskärningar som gjorts inom skola och äldreomsorg sedan borgarna tog över ordförandeklubban i kommunen 2017.

Våra prioriteringar, 10 miljoner till skolan, 10 miljoner till äldreomsorgen och 4 miljoner till gymnasieungdomarna.

Extramiljonerna skulle kunna innebära fler anställda på förskola och fritids, två ytterligare ungdomscoacher för att hitta och hjälpa ungdomar som hoppar av gymnasiet in i studier igen, utökad nattbemanning på Arhems särskilda boende där det idag fattas personal. Vi vill också anställa nya aktivitetsansvariga, tidigare boendevärdinnor, för att stimulera kommunens dementa äldre på de särskilda boendena Dessutom skulle vi starta upp Valsta 195, en träffpunkt för ungdomar i åldrarna 16-20 år.

Vi Socialdemokrater ser de akuta behoven i kommunens verksamheter och prioriterar invånarna framför allt annat.

  • Marie Axelsson, (S) oppositionsråd
studeravidare_helsida

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

brobygget_helsida_valsta

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

happyhomes_sommar2020

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

speedy_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

spedition_sigtuna

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

marina_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
defacto_helsida
2020_helsida
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
landsbygd_sigtuna_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
marina_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
kaa_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
centrum_sommar_out