centrum_panorama2020
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Satsar extra miljoner där det behövs

Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

Vi föreslår att pengarna ska läggas ut i de verksamheter där de behövs som mest. Så tänker inte kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M). Han placerar pengarna i en helt ny pott för omställningsarbete. En ”hitte-på-post” som enbart är till för att kunna finansiera privatiseringen av hemtjänsten. Snacka om käftsmäll för de välfärdsverksamheter som behöver pengarna som mest. Lärare, fritidspersonal och vårdpersonal går på knäna på grund av alla nedskärningar som gjorts inom skola och äldreomsorg sedan borgarna tog över ordförandeklubban i kommunen 2017.

Våra prioriteringar, 10 miljoner till skolan, 10 miljoner till äldreomsorgen och 4 miljoner till gymnasieungdomarna.

Extramiljonerna skulle kunna innebära fler anställda på förskola och fritids, två ytterligare ungdomscoacher för att hitta och hjälpa ungdomar som hoppar av gymnasiet in i studier igen, utökad nattbemanning på Arhems särskilda boende där det idag fattas personal. Vi vill också anställa nya aktivitetsansvariga, tidigare boendevärdinnor, för att stimulera kommunens dementa äldre på de särskilda boendena Dessutom skulle vi starta upp Valsta 195, en träffpunkt för ungdomar i åldrarna 16-20 år.

Vi Socialdemokrater ser de akuta behoven i kommunens verksamheter och prioriterar invånarna framför allt annat.

  • Marie Axelsson, (S) oppositionsråd
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

ridskola2020_helsida
coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

happy_homes_mars
speedy_helsida
marina_helsida
2020_helsida
festspec_corona_helsida
centrum_helsida2020

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

salong_elisabeth_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

defacto_helsida

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
festspec_corona_outsider
swedol_outsider
marina_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
nrh