bostadsformedling
Foto: Press/SigtunaHem

S ljuger om SigtunaHem

Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

centrum_artikel

Socialdemokraterna har under många år drivit SigtunaHem med stora förluster. För några år sedan var bolagets eget kapital så skadat att S var tvungna att sälja ut en tredjedel av beståndet för att möjliggöra fortsatt renovering av äldre bostäder.

Vi har sedan ett år en moderatledd majoritet i bolagets styrelse. Bolagets ekonomi har den senaste tiden genomgått en tydlig förändring. Nu har SigtunaHem en viss lönsamhet – en lönsamhet som är förutsättningen för att vi skall kunna renovera, förnya och expandera bolaget på ett bra sätt och till nytta för både nuvarande och framtida hyresgäster. Lönsamheten är också en förutsättning för att inte SigtunaHem ännu en gång skall tvingas till stora utförsäljningar.

Sigtuna kommunfullmäktige har för ett år sedan fastställt nya ägardirektiv för SigtunaHem. Dessa ägardirektiv siktar på att vidmakthålla en god lönsamhet. Ett bolag som gör förluster kan inte investera vare sig i renoveringar eller nybyggnation. För att leva upp till ägardirektivens mål kommer det att vara nödvändigt att årligen se över hyresnivåerna. Dock är det så att alla hyreshöjningar sker efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. I dessa förhandlingar redovisar bolaget vilka kostnadsökningar som man förväntar sig. De hyreshöjningar som kan förutses ligger milsvitt ifrån vad Socialdemokraterna nu påstår.

Om Axelsson och Khalifa har någon skam kvar i kroppen borde de offentligt ta avstånd från den kampanj som S driver.

  • Peter Kockum, ordförande SigtunaHem (M) och Kjell Holmgren, vice ordförande SigtunaHem (M)

Svar från Socialdemokraterna: Moderaternas förslag höjer din hyra
Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig.

När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på. De senaste åren har SigtunaHem haft positiva resultat och till följd av det har moderaterna beslutat om aktieutdelning om 5 miljoner till kommunen. Pengarna borde kommit hyresgästerna till del genom exempelvis renovering och trivselskapande åtgärder.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har det räknats på vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle leda till. I Sigtuna kommun uppskattas det bli en hyreshöjning på 11 %. En genomsnittslägenhet på 58 kvm och 2 rum och kök i Sigtuna kommun uppskattas få en hyreshöjning med 636 kronor per månad och i Stockholms kommun uppskattas det bli en höjning med i genomsnitt 50 %. En konsekvens av moderaternas politik skulle därmed innebära att många kan tvingas flytta ifrån sina hem och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, som ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar.

Det saknas dessutom stöd för att marknadshyror skulle leda till att öka produktionen av hyresrätter, då vi redan idag har presumtionshyror nära marknadsmässiga hyresnivåer. När man införde marknadshyror i Helsingfors 1995, steg hyrorna med 42 % utan att nyproduktionen av hyresrätter ökade. Marknadshyror leder till ökad otrygghet och en ökad inkomstsegregation.

Det är tydligt att moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik.

  • Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom Marie Axelsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt ledamot i SigtunaHems styrelse.
connys_helsida

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

marina_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

2020_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

studeravidare_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

spedition_sigtuna

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
kaa_sigtuna_helsida
nrh
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
studeravidare_outsider
kaa_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider