defacto_pan
Foto: Press/SigtunaHem

S ljuger om SigtunaHem

Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Socialdemokraterna har under många år drivit SigtunaHem med stora förluster. För några år sedan var bolagets eget kapital så skadat att S var tvungna att sälja ut en tredjedel av beståndet för att möjliggöra fortsatt renovering av äldre bostäder.

Vi har sedan ett år en moderatledd majoritet i bolagets styrelse. Bolagets ekonomi har den senaste tiden genomgått en tydlig förändring. Nu har SigtunaHem en viss lönsamhet – en lönsamhet som är förutsättningen för att vi skall kunna renovera, förnya och expandera bolaget på ett bra sätt och till nytta för både nuvarande och framtida hyresgäster. Lönsamheten är också en förutsättning för att inte SigtunaHem ännu en gång skall tvingas till stora utförsäljningar.

Sigtuna kommunfullmäktige har för ett år sedan fastställt nya ägardirektiv för SigtunaHem. Dessa ägardirektiv siktar på att vidmakthålla en god lönsamhet. Ett bolag som gör förluster kan inte investera vare sig i renoveringar eller nybyggnation. För att leva upp till ägardirektivens mål kommer det att vara nödvändigt att årligen se över hyresnivåerna. Dock är det så att alla hyreshöjningar sker efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. I dessa förhandlingar redovisar bolaget vilka kostnadsökningar som man förväntar sig. De hyreshöjningar som kan förutses ligger milsvitt ifrån vad Socialdemokraterna nu påstår.

Om Axelsson och Khalifa har någon skam kvar i kroppen borde de offentligt ta avstånd från den kampanj som S driver.

  • Peter Kockum, ordförande SigtunaHem (M) och Kjell Holmgren, vice ordförande SigtunaHem (M)

Svar från Socialdemokraterna: Moderaternas förslag höjer din hyra
Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig.

När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på. De senaste åren har SigtunaHem haft positiva resultat och till följd av det har moderaterna beslutat om aktieutdelning om 5 miljoner till kommunen. Pengarna borde kommit hyresgästerna till del genom exempelvis renovering och trivselskapande åtgärder.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har det räknats på vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle leda till. I Sigtuna kommun uppskattas det bli en hyreshöjning på 11 %. En genomsnittslägenhet på 58 kvm och 2 rum och kök i Sigtuna kommun uppskattas få en hyreshöjning med 636 kronor per månad och i Stockholms kommun uppskattas det bli en höjning med i genomsnitt 50 %. En konsekvens av moderaternas politik skulle därmed innebära att många kan tvingas flytta ifrån sina hem och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, som ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar.

Det saknas dessutom stöd för att marknadshyror skulle leda till att öka produktionen av hyresrätter, då vi redan idag har presumtionshyror nära marknadsmässiga hyresnivåer. När man införde marknadshyror i Helsingfors 1995, steg hyrorna med 42 % utan att nyproduktionen av hyresrätter ökade. Marknadshyror leder till ökad otrygghet och en ökad inkomstsegregation.

Det är tydligt att moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik.

  • Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom Marie Axelsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt ledamot i SigtunaHems styrelse.
sangensemble
sigtunavatten_standard

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

happyhomes_2019

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

connys
korpen_jan-feb
defacto_helsida

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

banner_trerosor

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

ridskola_2019_helsida

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

sportlov2019

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

ridskola2019_outsider
extravaganza_outsider
nrh