arlandagk_panorama
Foto: Press/SigtunaHem

S ljuger om SigtunaHem

Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

centrum_pask

Socialdemokraterna har under många år drivit SigtunaHem med stora förluster. För några år sedan var bolagets eget kapital så skadat att S var tvungna att sälja ut en tredjedel av beståndet för att möjliggöra fortsatt renovering av äldre bostäder.

Vi har sedan ett år en moderatledd majoritet i bolagets styrelse. Bolagets ekonomi har den senaste tiden genomgått en tydlig förändring. Nu har SigtunaHem en viss lönsamhet – en lönsamhet som är förutsättningen för att vi skall kunna renovera, förnya och expandera bolaget på ett bra sätt och till nytta för både nuvarande och framtida hyresgäster. Lönsamheten är också en förutsättning för att inte SigtunaHem ännu en gång skall tvingas till stora utförsäljningar.

Sigtuna kommunfullmäktige har för ett år sedan fastställt nya ägardirektiv för SigtunaHem. Dessa ägardirektiv siktar på att vidmakthålla en god lönsamhet. Ett bolag som gör förluster kan inte investera vare sig i renoveringar eller nybyggnation. För att leva upp till ägardirektivens mål kommer det att vara nödvändigt att årligen se över hyresnivåerna. Dock är det så att alla hyreshöjningar sker efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. I dessa förhandlingar redovisar bolaget vilka kostnadsökningar som man förväntar sig. De hyreshöjningar som kan förutses ligger milsvitt ifrån vad Socialdemokraterna nu påstår.

Om Axelsson och Khalifa har någon skam kvar i kroppen borde de offentligt ta avstånd från den kampanj som S driver.

  • Peter Kockum, ordförande SigtunaHem (M) och Kjell Holmgren, vice ordförande SigtunaHem (M)

Svar från Socialdemokraterna: Moderaternas förslag höjer din hyra
Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig.

När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på. De senaste åren har SigtunaHem haft positiva resultat och till följd av det har moderaterna beslutat om aktieutdelning om 5 miljoner till kommunen. Pengarna borde kommit hyresgästerna till del genom exempelvis renovering och trivselskapande åtgärder.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har det räknats på vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle leda till. I Sigtuna kommun uppskattas det bli en hyreshöjning på 11 %. En genomsnittslägenhet på 58 kvm och 2 rum och kök i Sigtuna kommun uppskattas få en hyreshöjning med 636 kronor per månad och i Stockholms kommun uppskattas det bli en höjning med i genomsnitt 50 %. En konsekvens av moderaternas politik skulle därmed innebära att många kan tvingas flytta ifrån sina hem och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, som ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar.

Det saknas dessutom stöd för att marknadshyror skulle leda till att öka produktionen av hyresrätter, då vi redan idag har presumtionshyror nära marknadsmässiga hyresnivåer. När man införde marknadshyror i Helsingfors 1995, steg hyrorna med 42 % utan att nyproduktionen av hyresrätter ökade. Marknadshyror leder till ökad otrygghet och en ökad inkomstsegregation.

Det är tydligt att moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik.

  • Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom Marie Axelsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt ledamot i SigtunaHems styrelse.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

centrum_pask_helsida

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

bonava_helsida

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

logistik_utbildning

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

happyhomes_2019

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

colorama_april2
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

sigtunavatten_standard
valsta_utveckling

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.

fme_helsida
defacto_helsida

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

bonava_outsider
fme_outsider
sh_oppet
sigtunavatten_outsider
ridskola2019_outsider
defacto_outsider
valsta_utveckling_2
colorama_april