defacto_pan2020
Foto: Press/SigtunaHem

S ljuger om SigtunaHem

Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Socialdemokraterna har under många år drivit SigtunaHem med stora förluster. För några år sedan var bolagets eget kapital så skadat att S var tvungna att sälja ut en tredjedel av beståndet för att möjliggöra fortsatt renovering av äldre bostäder.

Vi har sedan ett år en moderatledd majoritet i bolagets styrelse. Bolagets ekonomi har den senaste tiden genomgått en tydlig förändring. Nu har SigtunaHem en viss lönsamhet – en lönsamhet som är förutsättningen för att vi skall kunna renovera, förnya och expandera bolaget på ett bra sätt och till nytta för både nuvarande och framtida hyresgäster. Lönsamheten är också en förutsättning för att inte SigtunaHem ännu en gång skall tvingas till stora utförsäljningar.

Sigtuna kommunfullmäktige har för ett år sedan fastställt nya ägardirektiv för SigtunaHem. Dessa ägardirektiv siktar på att vidmakthålla en god lönsamhet. Ett bolag som gör förluster kan inte investera vare sig i renoveringar eller nybyggnation. För att leva upp till ägardirektivens mål kommer det att vara nödvändigt att årligen se över hyresnivåerna. Dock är det så att alla hyreshöjningar sker efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. I dessa förhandlingar redovisar bolaget vilka kostnadsökningar som man förväntar sig. De hyreshöjningar som kan förutses ligger milsvitt ifrån vad Socialdemokraterna nu påstår.

Om Axelsson och Khalifa har någon skam kvar i kroppen borde de offentligt ta avstånd från den kampanj som S driver.

  • Peter Kockum, ordförande SigtunaHem (M) och Kjell Holmgren, vice ordförande SigtunaHem (M)

Svar från Socialdemokraterna: Moderaternas förslag höjer din hyra
Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig.

När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på. De senaste åren har SigtunaHem haft positiva resultat och till följd av det har moderaterna beslutat om aktieutdelning om 5 miljoner till kommunen. Pengarna borde kommit hyresgästerna till del genom exempelvis renovering och trivselskapande åtgärder.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har det räknats på vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle leda till. I Sigtuna kommun uppskattas det bli en hyreshöjning på 11 %. En genomsnittslägenhet på 58 kvm och 2 rum och kök i Sigtuna kommun uppskattas få en hyreshöjning med 636 kronor per månad och i Stockholms kommun uppskattas det bli en höjning med i genomsnitt 50 %. En konsekvens av moderaternas politik skulle därmed innebära att många kan tvingas flytta ifrån sina hem och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, som ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar.

Det saknas dessutom stöd för att marknadshyror skulle leda till att öka produktionen av hyresrätter, då vi redan idag har presumtionshyror nära marknadsmässiga hyresnivåer. När man införde marknadshyror i Helsingfors 1995, steg hyrorna med 42 % utan att nyproduktionen av hyresrätter ökade. Marknadshyror leder till ökad otrygghet och en ökad inkomstsegregation.

Det är tydligt att moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik.

  • Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom Marie Axelsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt ledamot i SigtunaHems styrelse.
teatergrillen_helsida
happyhomes_50

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

centrum_helsida2020

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

oppethus_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

defacto_helsida

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

connys_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

nrh
teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
connys