sommar
Foto: Pressbild/Liberalerna

Rädda Assistansen!

De senaste dagarna har vi genom medierna fått höra om Selma, nio månader, och om

Matilda, två år gammal. Båda behöver hjälp att andas och kan dö utan tillsyn, men ingen av dem får stöd. Matilda och Selma syns inte i statistiken över dem som fått sin assistans indragen, för de har aldrig fått någon. De var inte ens födda när den rödgröna regeringen gav sitt uppdrag till Försäkringskassan att snåla på assistansen. Nu byggs det till och med barnhem i flera kommuner, för att barn inte kan bo kvar hemma utan assistans.

Det räcker nu! Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många. Assistansanvändare och deras anhöriga ska ha friheten tillbaka.
Det var Liberalerna som drev igenom den personliga assistansen på 1990-talet.
Utgångspunkten var att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Med personlig assistans blir det möjligt.

Nu måste lagen ändras, så att de som behöver stöd får det:
• Att andas och äta ska räknas som grundläggande behov.
• Att behöva hjälp med det man inte förstår kan också vara grundläggande
• behov.
• Se över vad som är ”normalt föräldraansvar”. Den som har barn som kräver
kontinuerlig övervakning dygnet runt, behöver assistans.
• Behoven ska avgöra. Ta bort den integritetskränkande minuträkningen och gör en
helhetsbedömning av behoven.
• Ompröva individuellt. Individuell uppföljning istället för tvåårsomprövningar.
• Låt staten ta över hela ansvaret för personlig assistans – inte bara som idag för dem
som behöver mest.
• Mer flexibilitet och samordning.
• Fusk är stöld. Jaga fuskarna, stoppa och straffa dem – men inte små barn som
behöver hjälp och deras redan hårt drabbade föräldrar.

Det får vara nog med neddragningar. Ibland måste frihet få kosta.

  • Cia Bentele, Liberalerna, Kandidat till kommunfullmäktige

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

sommar
happyhomes_2019
ica_valsta_choklad

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

logistik_sigtuna

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

sigtunavatten_standard

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

colorama_april2

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

defacto_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

fme_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

sbrf_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

connys
fme_outsider
defacto_outsider
sbrf_outsider
nrh
sportfiske_sommar
colorama_april