luciakroning_sh
Foto: Pressbild/Liberalerna

Rädda Assistansen!

De senaste dagarna har vi genom medierna fått höra om Selma, nio månader, och om

oppethus_agy

Matilda, två år gammal. Båda behöver hjälp att andas och kan dö utan tillsyn, men ingen av dem får stöd. Matilda och Selma syns inte i statistiken över dem som fått sin assistans indragen, för de har aldrig fått någon. De var inte ens födda när den rödgröna regeringen gav sitt uppdrag till Försäkringskassan att snåla på assistansen. Nu byggs det till och med barnhem i flera kommuner, för att barn inte kan bo kvar hemma utan assistans.

Det räcker nu! Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många. Assistansanvändare och deras anhöriga ska ha friheten tillbaka.
Det var Liberalerna som drev igenom den personliga assistansen på 1990-talet.
Utgångspunkten var att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Med personlig assistans blir det möjligt.

Nu måste lagen ändras, så att de som behöver stöd får det:
• Att andas och äta ska räknas som grundläggande behov.
• Att behöva hjälp med det man inte förstår kan också vara grundläggande
• behov.
• Se över vad som är ”normalt föräldraansvar”. Den som har barn som kräver
kontinuerlig övervakning dygnet runt, behöver assistans.
• Behoven ska avgöra. Ta bort den integritetskränkande minuträkningen och gör en
helhetsbedömning av behoven.
• Ompröva individuellt. Individuell uppföljning istället för tvåårsomprövningar.
• Låt staten ta över hela ansvaret för personlig assistans – inte bara som idag för dem
som behöver mest.
• Mer flexibilitet och samordning.
• Fusk är stöld. Jaga fuskarna, stoppa och straffa dem – men inte små barn som
behöver hjälp och deras redan hårt drabbade föräldrar.

Det får vara nog med neddragningar. Ibland måste frihet få kosta.

  • Cia Bentele, Liberalerna, Kandidat till kommunfullmäktige
defacto_host2018

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

sportfiskebanner2

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

happy_homes_juli

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

oppethus_agy

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Insändare Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Socialdemokraterna har en unken syn på restaurangbranschen

Insändare Det är högkonjunktur i Sverige och företagen skriker efter anställda. Samtidigt som tusentals ungdomar hittar sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden, bl.a. i restaurangbranschen, väljer Socialdemokraterna och SSU att ta strid för en kommunal sommarjobbsgaranti och utmåla restaurangbranschen för att ha ”fruktansvärda arbetsvillkor”. Deras uttalanden är absurda.

outsider
nrh_lania
connys
skridskoskola
colorama_vinter
objekt2
sportfiske_banner
objekt4
sbrf_sep
objekt3
komvuxq3_4