defacto_pan

Oxenvad: Holst en vind från dåtiden

Den elfte januari går kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) ut på märsta.nu med beskedet att inga hyresrätter kommer att färdigställas av Sigtunahem under 2018.

Jag kommenterade artikeln på min egen facebookvägg, vilket ledde till ett häftigt personangrepp från Olov Holst på märsta.nu. Det förtjänar ett svar, dels påstående om historieförfalskning och lögner dels om tonen i Sigtunapolitiken.

Jag kritiseras för att säga att koalitionen inte tänker bygga hyresrätter, efter att Holst sagt att de inte tänker bygga hyresrätter. Han menar att de visst planerar för att bygga och han hänvisar till bostadsförsörjningsprogrammet. Vad är rätt och fel? Jo, det planeras för byggas, men det planeras för att någon annan ska bygga, inte Sigtuna kommun!

Sen kritiseras S för att ha sålt mark för att täcka driften i kommunen, vilket framstår som en märklig kritik från Holst som tagit ut fem miljoner från Sigtunahem för att täcka just drift. Det är fakta, och fakta har ofta lite flera sidor än vad Holst ger sken av. Påstående om lögner känns igen från budgetfullmäktige. Till och med när vi läste högt ur den budget som koalitionen hade föreslagit fick vi veta att vi ljög. Den inställningen till fakta påminner mycket om påstående om fake news.

Olov Holst vill också gärna beskriva mig som ny, ”den nya politiska sekreteraren”, trots att han vet att jag varit förtroendevald i Sigtuna kommun i tio år. Det påminner om den härskarteknik han använt mot #metoo-rörelsen först genom robotskämtet som han fick ge en halvhjärtad ursäkt för, sen genom att på sociala medier förminska utsatta kvinnors berättelser till ett utslag av offermentalitet. Påstående om fake news och en tveksam syn på kvinnors berättelser påminner mest om en president i väst.

Angreppet från Olov Holst är som en vind från dåtiden, där två gubbar stod i kommunfullmäktige och skällde på varandra inför publik. Det fanns ingen ambition om lösning enbart konflikt.

Att moderater inte håller med socialdemokrater kommer inte som en överraskning för väljarna. Men sättet vi talar till varandra är vad som skapar grund för kompromisser och lösningar. Jag är vänster men samarbetar gärna med konstruktiva högerkrafter. Jag respekterar Olov Holsts åsikter, därför att han har rätt att ha dem även när han har fel.

Utan investeringar skapas inte jobb och välfärd. Socialdemokratin ska fortsatt utvecklas och det socialdemokratiska budskapet ska ständigt förnyas men bygga på samma värderingar om rättvisa, jämlikhet och frihet som tidigare.

Vi behöver återskapa den konstruktiva tonen i Sigtunapolitiken. Gubbarnas och hatarnas tid måste vara över. Vi behöver bli ett modernt politisk forum, där vi söker fakta och lösningar istället för att stå i talarstolen och skälla på varandra.

  • Steffen Oxenvad (S)
centrumbanner

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

defacto_host2018

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Insändare Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Socialdemokraterna har en unken syn på restaurangbranschen

Insändare Det är högkonjunktur i Sverige och företagen skriker efter anställda. Samtidigt som tusentals ungdomar hittar sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden, bl.a. i restaurangbranschen, väljer Socialdemokraterna och SSU att ta strid för en kommunal sommarjobbsgaranti och utmåla restaurangbranschen för att ha ”fruktansvärda arbetsvillkor”. Deras uttalanden är absurda.

connys
sigtunavatten_standard
sportfiske_banner
sbrf_sep
objekt3
objekt4
outsider
nrh_sigtuna
komvuxq3_4
objekt2