defacto_pan
Foto: Pressbild/Destination Sigtuna

Öppet brev till Sigtunas politiker

Sigtuna Stads Företagarförening vill gärna veta era och ert partis tankar i nedanstående frågor och skulle vara tacksamma för ett svar före valet.

Sigtuna, Sveriges första stad, är en viktig turiststad som årligen besöks av 100 000-tals turister och besökare.

Detta ger arbetstillfällen och viktiga inkomster till ortens företagare och boende.
– Anser ert parti att det är viktigt med turister och besökare till vår stad och kommun?
– Vad kan ert parti göra för att värna om besöksnäringen i Sigtuna

  • Styrelsen för Sigtuna Stads Företagare.

Svar från Centerpartiet:
Tack för frågan. För oss är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta med att se till att alla delar av vår kommun är och förblir levande, så även Sigtuna stad. För att vi även fortsättningsvis ska få njuta av en levande stad och för att företagarna ska ges rimliga förutsättningar att bedriva affärsverksamhet behöver givetvis besöksnäringen stimuleras, både nationellt och internationellt. Utan besökare i Sigtuna stad riskerar vi att få en insomnad stadskärna, något som vi tar på största allvar och arbetar med att förebygga under parollen ”hela Sigtuna ska leva”.

Vi ska säkerställa att Sigtuna stads utveckling och utbyggnad på kort sikt inte hamnar i konflikt med det långsiktiga bevarandet av stadens unika värden. Sigtuna stad är en unik plats och bevarandet av staden borde vara en riksangelägenhet.
Vi vill satsa på gatumiljön och Sigtuna museum. Vi vill också, i en tydlig dialog med stadens invånare och företagare, se över potentialen för hamnplan. Vi arbetar för en småskalig byggnation i linje med stadens historiska ursprung som kan bidra till stadens attraktivitet.
Parkeringsfrågan är en viktig del som alltid behöver vara närvarande i de diskussioner som förs kring stadens utveckling. Tillväxt och utveckling är bra men infrastrukturen måste hänga med.

Svar från Moderaterna
Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Moderaterna älskar företag och företagare. Det är ni som ser till att människor kommer i egen försörjning och via skattsedeln finansierar landets välfärd.

I Sigtuna kommun är besöksnäringen den utan jämförelse största näringslivssektorn. Mycket tack vare närheten till Arlanda, men också tack vare Sigtuna stad som både nationellt och internationellt är ett välkänt besöksmål. Faktum är att Sigtuna kommun har fjärde flest hotellövernattningar i landet efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Turismen är bara en del av denna viktiga besöksnäring. Minst lika viktig är konferens- och mötesbranschen där människor kommer till Sigtuna för att mötas och konferera.

Om vi börjar med företagandet på nationell nivå så har vi en rad förslag som bl.a. syftar till att underlätta att driva företag och starta att nya företag. Men jag väljer att fokusera på det lokala perspektivet.

Vi har redan inlett ett omfattande arbete med att stärka det lokala näringslivet. Vi måste t.ex. göra det betydligt enklare för de lokala företagen att komma i kontakt med rätt personer i förvaltningen när man vill ha hjälp, vi måste underlätta procedurerna vid tillståndsansökningar och bygglovsansökningar och vi måste reformera våra rutiner så att lokala företag får en god möjlighet att konkurrera när kommunen upphandlar tjänster. Vi måste upphöra med att se oss själva som enbart en förvaltande organisation och ställa om till att bli en serviceorganisation där invånarna och de lokala företagen är våra kunder med rätt till hög nivå på de tjänster vi förväntas leverera.

Vad gäller att värna om och att utveckla besöksnäringen specifikt gör vi redan ett stort antal saker. Bland dessa kan nämnas stort fokus på samarbeten på och runt Arlanda för att utveckla den flygplatsstad som nu byggs. Inom bara tio till femton år kommer upp till 25000 nya jobb skapas där, en stor del av dessa har på ett eller annat sätt att göra med besöksnäringen. Vi anstränger oss hårt för att påverka Trafikverket och SL för att förstärka såväl väginfrastruktur som kollektivtrafiken – det måste vara lätt att ta sig till och från Sigtuna kommun. Vi planerar för nya, högkvalitativa, bostadsområden där de som ska arbeta inom besöksnäringen ska bo. Vi planerar för nya förskolor och förskolor där barnen till de som arbetar inom besöksnäringen ska gå.

Till detta ska läggas att kommunen är största delägare i Destination Sigtuna, kommunens destinationsbolag som har som huvudsyfte att marknadsföra Sigtuna i resten av landet och locka besökare att komma hit. Just nu driver vi en omfattande reformprocess av Destinationens verksamhet i syfte att göra bolaget ännu bättre på att locka hit besökare.

Som jag nämnt tidigare i mitt svar är Sigtuna stad en pärla och en klenod i kommunen som måste vårdas. Detta har inte gjorts av tidigare S-ledda majoriteter. Alliansgruppen (Moderaterna, Liberalerna, Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) kommer därför idag fredag lansera en omfattande satsning på centrala Sigtuna stad i syfte att ytterligare stärka stadens attraktionskraft som besöksmål. Håll utkik efter denna nyhet under dagen. Alliansgruppspartierna kommer dessutom finnas tillgängliga i Sigtuna stad från kl.14 idag fredag för att svara på frågor runt denna satsning.

Svar från Sverigedemokraterna:
Ja, det är mycket viktigt!

Det som framförallt är viktigt att göra för att värna om besöksnäringen är att släppa fram den kreativitet som finns i befintligt näringsliv och hos personer med företagarambitioner.

Vi är stolta över att kulturskatten Sigtuna ryms inom vår kommuns gränser. Vi är de första att slå vakt om detta kulturarv och verka för att det bevaras och vårdas.

Sigtuna lockar med sina speciella miljöer, med sin mer än tusenåriga historia, med restauranger, marknader, båthamn och mycket mer.

Detta är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Att vi tar del av andra kulturers särart och historiska miljöer står i bjärt kontrast till det som de andra partierna kallar ”mångkultur” vilket egentligen handlar om att radera ut svensk kultur på svenska folkets bekostnad.

Att vi svenskar reser och tar del av andra länders kulturer är något som vi uppmuntrar. Därför är det naturligt att turister även välkomnas hit på bästa sätt.

Sigtuna stad utgör en viktig motvikt till den sargade Sverigebild som de andra partiernas politik har åstadkommit.

Vi tycker att mötet mellan olika folk och behållningen detta ger i form av positiv energi och byggandet av relationer är något fantastiskt. Men som det företagarvänliga parti vi är ser vi även hur turismen innebär affärsmöjligheter som gynnar Sigtunaborna ekonomiskt med arbetstillfällen och inkomster.

Besöksnäringen liksom andra delar av det lokala näringslivet kommer att gynnas av vår strävan att skapa stabila spelregler för företagare och se till att deras kontakter med kommunen kan bli effektiva. Rimlig nivå på skatter och avgifter är en självklarhet i ett bra företagsklimat. Brottsligheten som drabbar företagare är relativt andra kommundelar fortfarande väl hanterbar och skall så förbli. Sigtuna lider idag av att infrastrukturen i form av transport och vägar och parkering inte är i paritet med exploateringar och byggande. Detta vill vi ändra på.

korpen_jan-feb

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

frisyr_december

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

icavalsta_julbanner
sigtuna_funkis
sigtunavatten_standard

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

outsider

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

funkis_2
connys
nrh
banner_trerosor