defacto_pan
Foto: Pressbild/Destination Sigtuna

Öppet brev till Sigtunas politiker

Sigtuna Stads Företagarförening vill gärna veta era och ert partis tankar i nedanstående frågor och skulle vara tacksamma för ett svar före valet.

Sigtuna, Sveriges första stad, är en viktig turiststad som årligen besöks av 100 000-tals turister och besökare.

Detta ger arbetstillfällen och viktiga inkomster till ortens företagare och boende.
– Anser ert parti att det är viktigt med turister och besökare till vår stad och kommun?
– Vad kan ert parti göra för att värna om besöksnäringen i Sigtuna

  • Styrelsen för Sigtuna Stads Företagare.

Svar från Centerpartiet:
Tack för frågan. För oss är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta med att se till att alla delar av vår kommun är och förblir levande, så även Sigtuna stad. För att vi även fortsättningsvis ska få njuta av en levande stad och för att företagarna ska ges rimliga förutsättningar att bedriva affärsverksamhet behöver givetvis besöksnäringen stimuleras, både nationellt och internationellt. Utan besökare i Sigtuna stad riskerar vi att få en insomnad stadskärna, något som vi tar på största allvar och arbetar med att förebygga under parollen ”hela Sigtuna ska leva”.

Vi ska säkerställa att Sigtuna stads utveckling och utbyggnad på kort sikt inte hamnar i konflikt med det långsiktiga bevarandet av stadens unika värden. Sigtuna stad är en unik plats och bevarandet av staden borde vara en riksangelägenhet.
Vi vill satsa på gatumiljön och Sigtuna museum. Vi vill också, i en tydlig dialog med stadens invånare och företagare, se över potentialen för hamnplan. Vi arbetar för en småskalig byggnation i linje med stadens historiska ursprung som kan bidra till stadens attraktivitet.
Parkeringsfrågan är en viktig del som alltid behöver vara närvarande i de diskussioner som förs kring stadens utveckling. Tillväxt och utveckling är bra men infrastrukturen måste hänga med.

Svar från Moderaterna
Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Moderaterna älskar företag och företagare. Det är ni som ser till att människor kommer i egen försörjning och via skattsedeln finansierar landets välfärd.

I Sigtuna kommun är besöksnäringen den utan jämförelse största näringslivssektorn. Mycket tack vare närheten till Arlanda, men också tack vare Sigtuna stad som både nationellt och internationellt är ett välkänt besöksmål. Faktum är att Sigtuna kommun har fjärde flest hotellövernattningar i landet efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Turismen är bara en del av denna viktiga besöksnäring. Minst lika viktig är konferens- och mötesbranschen där människor kommer till Sigtuna för att mötas och konferera.

Om vi börjar med företagandet på nationell nivå så har vi en rad förslag som bl.a. syftar till att underlätta att driva företag och starta att nya företag. Men jag väljer att fokusera på det lokala perspektivet.

Vi har redan inlett ett omfattande arbete med att stärka det lokala näringslivet. Vi måste t.ex. göra det betydligt enklare för de lokala företagen att komma i kontakt med rätt personer i förvaltningen när man vill ha hjälp, vi måste underlätta procedurerna vid tillståndsansökningar och bygglovsansökningar och vi måste reformera våra rutiner så att lokala företag får en god möjlighet att konkurrera när kommunen upphandlar tjänster. Vi måste upphöra med att se oss själva som enbart en förvaltande organisation och ställa om till att bli en serviceorganisation där invånarna och de lokala företagen är våra kunder med rätt till hög nivå på de tjänster vi förväntas leverera.

Vad gäller att värna om och att utveckla besöksnäringen specifikt gör vi redan ett stort antal saker. Bland dessa kan nämnas stort fokus på samarbeten på och runt Arlanda för att utveckla den flygplatsstad som nu byggs. Inom bara tio till femton år kommer upp till 25000 nya jobb skapas där, en stor del av dessa har på ett eller annat sätt att göra med besöksnäringen. Vi anstränger oss hårt för att påverka Trafikverket och SL för att förstärka såväl väginfrastruktur som kollektivtrafiken – det måste vara lätt att ta sig till och från Sigtuna kommun. Vi planerar för nya, högkvalitativa, bostadsområden där de som ska arbeta inom besöksnäringen ska bo. Vi planerar för nya förskolor och förskolor där barnen till de som arbetar inom besöksnäringen ska gå.

Till detta ska läggas att kommunen är största delägare i Destination Sigtuna, kommunens destinationsbolag som har som huvudsyfte att marknadsföra Sigtuna i resten av landet och locka besökare att komma hit. Just nu driver vi en omfattande reformprocess av Destinationens verksamhet i syfte att göra bolaget ännu bättre på att locka hit besökare.

Som jag nämnt tidigare i mitt svar är Sigtuna stad en pärla och en klenod i kommunen som måste vårdas. Detta har inte gjorts av tidigare S-ledda majoriteter. Alliansgruppen (Moderaterna, Liberalerna, Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) kommer därför idag fredag lansera en omfattande satsning på centrala Sigtuna stad i syfte att ytterligare stärka stadens attraktionskraft som besöksmål. Håll utkik efter denna nyhet under dagen. Alliansgruppspartierna kommer dessutom finnas tillgängliga i Sigtuna stad från kl.14 idag fredag för att svara på frågor runt denna satsning.

Svar från Sverigedemokraterna:
Ja, det är mycket viktigt!

Det som framförallt är viktigt att göra för att värna om besöksnäringen är att släppa fram den kreativitet som finns i befintligt näringsliv och hos personer med företagarambitioner.

Vi är stolta över att kulturskatten Sigtuna ryms inom vår kommuns gränser. Vi är de första att slå vakt om detta kulturarv och verka för att det bevaras och vårdas.

Sigtuna lockar med sina speciella miljöer, med sin mer än tusenåriga historia, med restauranger, marknader, båthamn och mycket mer.

Detta är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Att vi tar del av andra kulturers särart och historiska miljöer står i bjärt kontrast till det som de andra partierna kallar ”mångkultur” vilket egentligen handlar om att radera ut svensk kultur på svenska folkets bekostnad.

Att vi svenskar reser och tar del av andra länders kulturer är något som vi uppmuntrar. Därför är det naturligt att turister även välkomnas hit på bästa sätt.

Sigtuna stad utgör en viktig motvikt till den sargade Sverigebild som de andra partiernas politik har åstadkommit.

Vi tycker att mötet mellan olika folk och behållningen detta ger i form av positiv energi och byggandet av relationer är något fantastiskt. Men som det företagarvänliga parti vi är ser vi även hur turismen innebär affärsmöjligheter som gynnar Sigtunaborna ekonomiskt med arbetstillfällen och inkomster.

Besöksnäringen liksom andra delar av det lokala näringslivet kommer att gynnas av vår strävan att skapa stabila spelregler för företagare och se till att deras kontakter med kommunen kan bli effektiva. Rimlig nivå på skatter och avgifter är en självklarhet i ett bra företagsklimat. Brottsligheten som drabbar företagare är relativt andra kommundelar fortfarande väl hanterbar och skall så förbli. Sigtuna lider idag av att infrastrukturen i form av transport och vägar och parkering inte är i paritet med exploateringar och byggande. Detta vill vi ändra på.

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

happyhomes_2019
colorama_april2
sbrf_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

sommar_centrum

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

sommar

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

sigtunavatten_standard

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

logistik_sigtuna

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

ica_valsta_choklad

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

fme_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

defacto_outsider
nrh
sbrf_outsider
connys
fme_outsider
sportfiske_sommar
colorama_april