defacto_pan

Ny strategi från SD

På frågan om Sverigedemokraterna tillhör etablissemanget svarar deras partisekreterare Richard Jomshof. ”Inte det socialliberala etablissemanget, det etablissemang som skapat de problem som vi idag ser i det svenska samhället”. Det är en ny strategi som vi nu ser från SD.

marstakalaset_artikel

Under de senaste åren har socialliberalismen alltmer blivit ett ord som hörts i den svenska debatten. Inte konstigt egentligen, vi lever i ett socialliberalt samhälle, en vinnande kombination av kapitalism och starkt samhälle som tar ansvar för vård, omsorg, skolor och dessutom skapar förutsättningar för ett rikt socialt liv inom kultur, idrott och föreningar. Vi i Liberalerna är uttalat socialliberala, men samma strömningar finns även inom partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, plus Centerpartiet naturligtvis.

Det som kallas den liberala demokratin, det system som vi levt under i Sverige i snart ett sekel, är idag hotad för första gången sedan 1930-talet. De nya populisternas fiende är just den liberala demokratin, något som till exempel Victor Orban i Ungern uttalat. Den auktoritära regimen med den starke manliga ledaren är idealet i flera länder i vår närhet, förutom Ungern också Polen, Ryssland, Turkiet och numera också USA. Internationalismen och den frihandel som skapat vårt välstånd är deras fiende, de ser Brexit som en framgång. Under ytan, och ibland ovanpå, existerar sexism, homofobi, förakt för svaga och, i varierande grad, etniskt grundad rasism.

Så, det är inte utan viss stolthet som vi i Liberalerna utropas till Sverigedemokraternas stora fiende. Det socialliberala välfärdssamhälle vi lever i är vi stolta för, det är inte perfekt men det blir det aldrig. Men det är inte heller utan oro som vi ser hur auktoritära och antifeministiska strömningar trycka tillbaka den av oss omhuldade internationalismen, den välståndsskapande frihandeln och vår starka tro på människors lika värde. Vi hoppas och tror att demokratin den här gången är så motståndskraftig att den klarar de påfrestningar som står framför oss.

  • Dan Rosenholm, Liberalerna

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

sommar_centrum

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

sommar

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

defacto_helsida
ica_valsta_choklad
marstakalas_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

arlanda_golf_juli

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

sigtunavatten_standard

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

happyhomes_2019

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

colorama_april2

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

nrh
connys
sportfiske_sommar
arlanda_golf_juli2_outsider
defacto_outsider
colorama_april