stationshusen_pan
Foto: Pressbild

Nu räcker det!

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun värnar demokratin och de demokratiska processerna. Det är oerhört beklagligt att den moderatledda oppositionen gör precis tvärtom. I debattartikeln som är undertecknad av gruppledarna för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, finns en rad felaktigheter och rena lögner. Ska jag tolka det som att Moderaterna inte håller med sina kollegor i oppositionen i de grundlösa påståendena eftersom att de valt att inte underteckna debattartikeln?

Jag vill börja med rätten att nominera. Det står varje parti fritt att nominera en kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Dock har man i svensk politik en hederskodex som säger att den som efterträder kommer från samma parti som sin företrädare. Det är ett skydd för minoriteter då majoritetspartiet inte ska tillsätta alla poster utan respektera den fördelning som gjorts efter valet. Det den moderatledda oppositionen nu gjort är unikt i Sverige och öppnar upp för ett helt nytt politiskt klimat. För Moderaterna i Göteborg är det självklart att kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) ersätts med en representant från (S). När Kristina Axén Olin (M), tidigare finansborgarråd i Stockholm, avgick från sitt uppdrag var det självklart för Socialdemokraterna i Stockholm att hennes ersättare kom från Moderaterna. Men Moderaterna i Sigtuna kommun spelar sitt egna spel långt utanför den plan där resten av politiken i Sverige befinner sig.

Gällande det ogiltigförklarade valresultatet är det häpnadsväckande att vi fick se representanter för oppositionen stå i talarstolen och hävda att ett ogiltigförklarat valresultat ändå ska gälla. ”Ta bara bort en röst och använd resultatet” förordade de. Tycker ni att man godtyckligt ska kunna plocka bort röster lite här och där även vid andra val? Jag blir alldeles mörkrädd av ett sådant beteende.

Det är djupt beklagligt att Moderaterna och deras samarbetspartier är så oseriösa och odemokratiska. Inte nog med det. Nu påstår sig företrädarna för oppositionen känna till valresultatet av det ogiltigförklarade valet. Hur kan de känna till ett resultat som aldrig har offentliggjorts?

Nu räcker det med tramset från den Moderatledda oppositionsgruppen. Ni har i fullmäktige hotat våra ledamöter med fängelsestraff och ni har höjt fingret åt oss. Nu får det vara nog. Kommuninvånarna förtjänar att veta sanningen om hur er syn på demokrati ser ut.

När vi framöver genomför valet av ersättare efter Lars Bryntesson så kommer det att göras på ett demokratiskt sätt. Inga av ett parti förtryckta valsedlar kommer att delas ut, vilket ni gjorde denna gång. Ingen ska få stå och hota någon annan med fängelsestraff och fabricera sina juridiska kunskaper för att förminska andra fullmäktigegruppledare. Ingen förtroendevald ska behöva uppleva sådana ageranden. Vi värnar demokratin vilket alla seriösa politiska partier borde göra.

  • Marie Axelsson, gruppledare för socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Sigtuna kommun
happyhomes_sommar2020

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

julmarknad_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_helsida2020
mp_host_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

defacto_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

2020_helsida
jul2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

connys_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

valsta-jul_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

valsta_jul_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
connys
swedol_outsider
jul_outsider
ridskola_2020_outsider
julmarknad_outsider
stationshusen_out
mp-outsider