arlandagk_panorama
Gill BrodinFoto: Henrik Juhlin

Nu är det dags att lägga ner arbetsförmedlingen!

Staten ska fortsätta ansvara för arbetsmarknadspolitiken och en ny och mindre myndighet ersätter den nuvarande arbetsförmedlingen.

sportlov_centrum

En arbetsförmedling måste utgå från såväl den arbetssökande som arbetsmarknadens behov. Centerpartiet vill ge alla människor möjlighet att själva avgöra vem som ska matcha och hjälpa in dem i arbete. Det vill vi göra med att släppa in fristående aktörer på marknaden. Dessa ska arbeta under ett regelverk som säkerställer att tjänsterna är av hög kvalitet och leder till jobb för varje enskild människa.
Inte bara kan detta leda till nya jobb i Sigtuna kommun och att varje människa som lever i arbetslöshet kan få framtidstro det är helt avgörande för livskvalitén.

Den fristående aktören ska inte kunna välja bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet. För att undvika att arbetslösa hamnar i en situation som inte leder till arbete så tror vi på ett eget ansvar under den första tiden som arbetslös. Personer med god chans att få jobb kan därmed kraftigt reduceras från listan arbetslösa.

För de individer som ännu inte står redo för arbetsmarknaden behåller den nya myndigheten det övergripande ansvaret för arbetsträning och förberedande insatser. Särskilt subventionerade anställningar påverkas inte av reformen. Staten kommer fortsätta att ha ansvar för nyanlända men kommuner som har kapacitet och förmåga att få nyanlända i jobb bör också få ta ett större ansvar i den frågan.

  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Jennifer Grede (C), ledamot Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
icavalsta_semlor
korpen_jan-feb

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

defacto_helsida

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

arlandagolf
Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

sportlov2019
ridskola_2019_helsida

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

happyhomes_2019

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtunavatten_standard

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

connys

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


nrh
extravaganza_outsider
ridskola2019_outsider