luciakroning_sh
Gill BrodinFoto: Henrik Juhlin

Nu är det dags att lägga ner arbetsförmedlingen!

Staten ska fortsätta ansvara för arbetsmarknadspolitiken och en ny och mindre myndighet ersätter den nuvarande arbetsförmedlingen.

oppethus_agy

En arbetsförmedling måste utgå från såväl den arbetssökande som arbetsmarknadens behov. Centerpartiet vill ge alla människor möjlighet att själva avgöra vem som ska matcha och hjälpa in dem i arbete. Det vill vi göra med att släppa in fristående aktörer på marknaden. Dessa ska arbeta under ett regelverk som säkerställer att tjänsterna är av hög kvalitet och leder till jobb för varje enskild människa.
Inte bara kan detta leda till nya jobb i Sigtuna kommun och att varje människa som lever i arbetslöshet kan få framtidstro det är helt avgörande för livskvalitén.

Den fristående aktören ska inte kunna välja bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet. För att undvika att arbetslösa hamnar i en situation som inte leder till arbete så tror vi på ett eget ansvar under den första tiden som arbetslös. Personer med god chans att få jobb kan därmed kraftigt reduceras från listan arbetslösa.

För de individer som ännu inte står redo för arbetsmarknaden behåller den nya myndigheten det övergripande ansvaret för arbetsträning och förberedande insatser. Särskilt subventionerade anställningar påverkas inte av reformen. Staten kommer fortsätta att ha ansvar för nyanlända men kommuner som har kapacitet och förmåga att få nyanlända i jobb bör också få ta ett större ansvar i den frågan.

  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Jennifer Grede (C), ledamot Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
sportfiskebanner2

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

happy_homes_juli

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

oppethus_agy

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

defacto_host2018

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Insändare Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Socialdemokraterna har en unken syn på restaurangbranschen

Insändare Det är högkonjunktur i Sverige och företagen skriker efter anställda. Samtidigt som tusentals ungdomar hittar sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden, bl.a. i restaurangbranschen, väljer Socialdemokraterna och SSU att ta strid för en kommunal sommarjobbsgaranti och utmåla restaurangbranschen för att ha ”fruktansvärda arbetsvillkor”. Deras uttalanden är absurda.

sbrf_sep
komvuxq3_4
colorama_vinter
nrh_sigtuna
connys
objekt3
sportfiske_banner
objekt2
objekt4
skridskoskola
outsider