defacto_panorama
Gill BrodinFoto: Henrik Juhlin

Nu är det dags att lägga ner arbetsförmedlingen!

Staten ska fortsätta ansvara för arbetsmarknadspolitiken och en ny och mindre myndighet ersätter den nuvarande arbetsförmedlingen.

En arbetsförmedling måste utgå från såväl den arbetssökande som arbetsmarknadens behov. Centerpartiet vill ge alla människor möjlighet att själva avgöra vem som ska matcha och hjälpa in dem i arbete. Det vill vi göra med att släppa in fristående aktörer på marknaden. Dessa ska arbeta under ett regelverk som säkerställer att tjänsterna är av hög kvalitet och leder till jobb för varje enskild människa.
Inte bara kan detta leda till nya jobb i Sigtuna kommun och att varje människa som lever i arbetslöshet kan få framtidstro det är helt avgörande för livskvalitén.

Den fristående aktören ska inte kunna välja bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet. För att undvika att arbetslösa hamnar i en situation som inte leder till arbete så tror vi på ett eget ansvar under den första tiden som arbetslös. Personer med god chans att få jobb kan därmed kraftigt reduceras från listan arbetslösa.

För de individer som ännu inte står redo för arbetsmarknaden behåller den nya myndigheten det övergripande ansvaret för arbetsträning och förberedande insatser. Särskilt subventionerade anställningar påverkas inte av reformen. Staten kommer fortsätta att ha ansvar för nyanlända men kommuner som har kapacitet och förmåga att få nyanlända i jobb bör också få ta ett större ansvar i den frågan.

  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Jennifer Grede (C), ledamot Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

sap_valet2018

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

happy_homes_juli

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

sportfiskebanner2

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

steningeslottsommar

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

socialutmarkelse

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

Närodlad matpolitik

Insändare Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

nfc_vinter
yearlingsales
outsider_moderat
vuxentutbildning
veterankraft_standard
val2018
connys
sap_outsider
outsider_defacto
sigtunavatten_standard
Norra Redovisningshuset
forskontor