defacto_pan
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Insändarbild

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Resultaten visade att de årliga växthusgasutsläppen från svenska invånares flygresande är 10 miljoner ton CO2-ekvivalenter, dvs ca 1 ton per person. Motsvarande globala genomsnitt är cirka 0,2 ton per person.

Antalet flygresor per svensk har ökat kraftigt. Utrikesresorna har fördubblats från 0,5 resor per person och år i början av 90-talet till 1,0 per person år 2017.

Det framgår av Chalmersrapporten att tjänsteresor står för ca 20 procent av utsläppen och privatresor för ca 80 procent.

Vi tillåter oss att gissa att av de 80 procenten privatresor, så är en mycket stor andel umbärliga nöjesresor, där den resande omedvetet eller medvetet bortser från den klimatskadliga effekten. För Arlandas del gissar vi att den här andelen är ännu högre.

Chalmers-rapporten säger att, för att ha en god chans att begränsa uppvärmningen till två grader, så behöver de globala koldioxidutsläppen snabbt vända neråt för att på sikt upphöra helt.

Det håller vi naturligtvis helt med om. Och de utsläpp som snabbast och enklast kan minskas är de från nöjesflygresandet. Där går det att börja bidra omedelbart.

Därför uppmanar vi: Nöjesflyg mindre – för klimatets skull.

  • David Lundqvist, Märsta
  • Lars Wedén, Sigtuna

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

ica_valsta_choklad
sigtunavatten_standard
happyhomes_2019

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

sbrf_helsida
sommar_centrum

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

defacto_helsida
colorama_april2

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

fme_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

logistik_sigtuna
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

fme_outsider
defacto_outsider
connys
sportfiske_sommar
sbrf_outsider
colorama_april
nrh