julbanner
Foto: Centerpartiet

Närodlad matpolitik

Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

Det är vi i Centerpartiet glada och stolta över. Centerpartiet har länge jobbat med frågor som berör vår svenska matproduktion och hur viktigt det är att vi köper svensk kvalitetsmat. Vi har beslutat att öka andelen närproducerad och andelen ekologisk mat i våra kommunala verksamheter. Det är helt rätt väg att gå för att vi med stolthet ska kunna låta våra barn växa upp i en mer hållbar kommun.

Det är mycket glädjande att Sigtuna kommun öppnar upp för konkurrens på lika villkor för Sveriges matproducenter. Det finns sedan länge en inbyggd orättvisa när många offentliga inköp görs.
I Sverige har vi mycket höga krav på livsmedelsproducenter, krav som syftar till att behålla hög kvalitet på maten. Många offentliga inköp görs från utländska leverantörer med det låga priset som främsta argument. Nu öppnar vi upp för ett starkare fokus på våra Svenska och lokala producenter, på så vis tar vi också ansvar för att vi faktiskt köper den mat vi ställer så höga krav på.

Genom att låta närproducerad och ekologisk mat ta mera plats bidrar även Sigtuna kommun till en minskad användning av antibiotika i världen. Minskad antibiotikaanvändning är nyckeln till att bromsa spridningen av resistenta bakterier, bakterier som har utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Varje dag räddar antibiotikan liv, det ett av våra viktigaste läkemedel. Utan antibiotika kan även enklare bakterieinfektioner få en dödlig utgång.
Det är att ta långsiktigt ansvar för en närodlad och hållbar framtid.

  • Gill Brodin (C) Ordf, Miljö och hälsoskyddsnämnden
  • Jennifer Grede (C) Ledamot Utbildning och arbetsmarknadsnämnden
happy_homes_juli
defacto_host2018

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

lager_bilnet

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtuna_funkis

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

fme_jul

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

sportfiskebanner2

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

icavalsta_julbanner

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

julbanner2

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

sigtunavatten_standard
colorama_vinter
objekt3
objekt2
funkis_2
connys
outsider
komvuxq3_4
vanster_jul
nrh_lania
objekt4