defacto_pan
Marie Axelsson
Olov HolstFoto: Jamshid Jamshidi

Moderaterna gör kraftiga nedskärningar

Nedskärningar och åtstramningar väntar Sigtuna kommuns invånare och anställda de närmaste åren.

I och med att moderatalliansens budget antogs och vår Socialdemokratiska budget föll förs en politik som ökar de sociala klyftorna i kommunen för första gången på 16 år. Skillnaderna är redan väldigt tydliga. Socialdemokraternas budgetförslag innebär trygghet och ekonomiskt ansvarstagande. Vi har ett extra stort fokus på våra barns utbildning och fritid, våra äldres rätt till vård och trygghet samt omsorgen om våra mest utsatta invånare.

Ett sådant exempel är att vi satsar 18 miljoner mer än moderaterna på äldreomsorgen, där de nu säger upp 8,5 medarbetare. Moderaterna lägger ned fungerande arbetsmarknadssatsningar och gör sig av med anställda på Jobbcenter.

Där moderaterna säger upp anställda, anställer vi fler. Hur kommer det sig att vi Socialdemokrater kan göra det och inte moderaterna? Jo, för att målbilderna är helt olika. Vi Socialdemokrater investerar skattekronorna i en stark välfärd som leder till ökad jämlikhet medan moderaternas Olov Holst gör nedskärningar i välfärden för att kunna göra skattesänkningar från och med 2021.

Det är stora ideologiska skillnader i våra budgetar men det handlar också om synen på våra invånares behov. När vi Socialdemokrater inkluderar alla grupper i samhället så gör moderaterna tvärtom. De väljer att enbart satsa på vissa grupper, med motiveringen; ”Lika för alla!”

Men lika för alla betyder inte att alla får samma chans att leva ett bra liv i vår kommun. Moderaterna har skygglapparna på! Vi vet att i moderaternas Sigtuna kommun, där klyftorna nu ökar, bromsas bostadsbyggandet upp, dyra bostadsrätter prioriteras framför hyresrätter. Hyresavgifterna på nybyggda hyresrätter skenar iväg till orimliga nivåer. Barnfamiljer kommer inte att ha råd att bada i våra badhus när en privat entreprenör tar över driften av Midgårdsbadet och nyrenoverade Sigtuna Fritidscenter.

Alla ungdomar kommer inte att kunna delta inom föreningslivet p.g.a. att nolltaxan försvinner och föreningarna tvingas höja sina medlemsavgifter. Det finns fler exempel; I moderaternas Sigtuna kommun blir det svårare för ungdomar och arbetslösa att komma ut i arbete då Jobbcenter nu halveras. Det slår mot de redan utsatta som står utan en gymnasieplacering eller utan arbete. Komvux flyttas bort från kommunen och både utbildningsplatser och personal försvinner. Detta vill inte moderaterna prata så mycket om, men det vill vi. Moderatalliansen har skygglapparna på, det är enklast så.

För oss Socialdemokrater är alla invånare i vår kommun lika viktiga. Rika, fattiga, sjuka, friska, unga, gamla, arbetslösa och förvärvsarbetande, egenföretagare och kommunanställda. Alla ska räknas och de finns inkluderade i vår Socialdemokratiska budget och Program för bostadsbyggande.

Vid nästa kommunval, 2022, kommer kommuninvånarna att välkomna vår starka solidariska budget där alla invånare inkluderas. Tills dess kommer vi att driva en offensiv oppositionspolitik och granska varje drag Holst gör.

  • Marie Axelsson (S), Riksdagsledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande:
Marie Axelsson beskyller Moderaterna och kommunledningen för att ha skygglapparna på. Texten är snarare ett bevis på att Marie Axelsson och Socialdemokraterna fortsätter bära ögonbindel och inte ser det en stor majoritet av kommunens invånare sett under en lång tid. 

I valet för bara tre månader sedan gjorde S ett katastrofval och backade 
med hela sju mandat och på två val har partiet halverats i kommunfullmäktige. Väljarna har sett det Marie Axelsson och S vägrar se, eller inte kan se för ögonbindelns skull.

Kommunledningen gör nu precis det vi lovade i valet och som en stor majoritet av kommunens väljare röstade på. Vi tar ansvar för kommunens vanskötta ekonomi och satsar de resurser vi kan på skola, vård, omsorg och trygghet. Vi lovar inte allt till alla, men håller det vi lovade. Vi vågar göra de nödvändiga prioriteringar som S inte klarat av på allt för många år.

I femton år präglades kommunen av grav ekonomisk vanskötsel. S sålde mark för 420 miljoner kronor för att klara av att betala de kommunanställdas löner. På ett så oansvarigt sätt tänker inte vi sköta kommunens ekonomi. Redan efter bara ett år vid makten ser vi att vår konsekventa ekonomiska politik ger resultat och vi är inte längre beroende av markförsäljningar. Men det har krävt, och kommer att kräva, tuffa prioriteringar och inte alltid roliga eller lätta beslut.

S, å andra sidan, fortsätter sin ansvarslösa ekonomi i budgetförslaget för 2019 och vägrar se de allvarliga, långsiktiga konsekvenserna. Marie Axelsson beskyller kommunledningen för att bromsa bostadsbyggandet. Detta är helt korrekt och ett medvetet led vi vårt sätt att ta ekonomiskt ansvar. Det viktiga under S-styret var att ligga i topp i Sverige vad gäller antalet nya bostäder, men man glömde bygga förskolor, skolor, äldreboenden, förstärka kollektivtrafiken, bygga ut väginfrastrukturen och allt annat de nyinflyttade har rätt att kräva när de väl flyttat hit.

Så utvecklar man inte en kommun, snarare tvärtom!

 Den socialdemokratiska politiken har försatt oss i en situation där vi idag har en låneskuld på 1,5 miljarder kronor och ett investeringsbehov på ytterligare 1,5 miljarder under de kommande tre åren. Så ja, vi har dragit ned på takten i bostadsbyggandet en aning. Vi kommer nämligen inte bygga så många bostäder som möjligt, vi kommer bygga så många vi har råd med. 

Och dessutom, bostadsbyggnadstakten är ändå fortsatt hög, trots att Axelsson försöker påstå motsatsen. Det skiljer i princip ingenting mellan Axelssons och vår bostadspolitik när det gäller byggtakten.

De kommande fem åren planerar vi att bygga 3375 nya bostäder. Av dessa ska 1160 vara hyresrätter och 1475 bostadsrätter, en balans mellan upplåtelseformerna S aldrig velat ha då man bara velat bygga hyresrätter. S föreslår 3445 nya bostäder under samma period, alltså en skillnad på 70 bostäder där S inte ens specificerar hur många som ska vara hyresrätter.

Vidare fortsätter S sin skrämselpropaganda när det gäller badanläggningarnas och idrottsföreningarnas framtid och påstår att barnfamiljer inte kommer ha råd att bada. Att det är helt taget ur luften kan påvisas genom att antalet badande fördubblades när Upplands Väsby lät en privat entreprenör ta över driften av Vilundabadet för några år sedan. Baden i Sigtuna kommun kostar invånarna 20 miljoner kronor varje år, en kostnad alla kommuninvånare är med och betalar, oavsett om man badar eller inte. Något som inte bekymrar Marie Axelsson. Vi anser att de 20 miljoner kronorna behövs bättre i skolan och äldreomsorgen.

Axelsson påstår att kommunens ungdomar inte kommer kunna delta i föreningslivet då den s.k. nolltaxan försvinner. Vad Axelsson ”glömmer” att nämna är att 90% av bokningsavgifterna kommer återföras till föreningarna. Varför föreningarna skulle behöva chockhöja medlemsavgifterna så att ungdomarna inte har råd att träna kan man undra.

Till sist – Nej Marie Axelsson, det är inte Olov Holsts budget. Det är inte ens Moderaternas budget. Det är kommunledningens budget, en kommunledning som består av fem partier som väljarna givit en betryggande majoritet i kommunfullmäktige. S har stöd av endast ett parti på yttersta vänsterkanten. 33 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för kommunledningens budget och bara 15 på socialdemokraternas.

Socialdemokraterna är ensamma, isolerade och har tappat hälften av sina mandat på två val. Marie Axelssons insändare speglar den besvikelse som kan uppstå i ett sådant läge, men en seriös oppositionspolitik skulle tjäna på mer faktabaserade påståenden och färre lögner.

sigtunavatten_standard

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

outsider

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

icavalsta_julbanner
frisyr_december

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

korpen_jan-feb

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtuna_funkis

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

banner_trerosor
connys
nrh
funkis_2