mote_sommar
Marie Axelsson
Olov HolstFoto: Jamshid Jamshidi

Moderaterna gör kraftiga nedskärningar

Nedskärningar och åtstramningar väntar Sigtuna kommuns invånare och anställda de närmaste åren.

centrum_artikel

I och med att moderatalliansens budget antogs och vår Socialdemokratiska budget föll förs en politik som ökar de sociala klyftorna i kommunen för första gången på 16 år. Skillnaderna är redan väldigt tydliga. Socialdemokraternas budgetförslag innebär trygghet och ekonomiskt ansvarstagande. Vi har ett extra stort fokus på våra barns utbildning och fritid, våra äldres rätt till vård och trygghet samt omsorgen om våra mest utsatta invånare.

Ett sådant exempel är att vi satsar 18 miljoner mer än moderaterna på äldreomsorgen, där de nu säger upp 8,5 medarbetare. Moderaterna lägger ned fungerande arbetsmarknadssatsningar och gör sig av med anställda på Jobbcenter.

Där moderaterna säger upp anställda, anställer vi fler. Hur kommer det sig att vi Socialdemokrater kan göra det och inte moderaterna? Jo, för att målbilderna är helt olika. Vi Socialdemokrater investerar skattekronorna i en stark välfärd som leder till ökad jämlikhet medan moderaternas Olov Holst gör nedskärningar i välfärden för att kunna göra skattesänkningar från och med 2021.

Det är stora ideologiska skillnader i våra budgetar men det handlar också om synen på våra invånares behov. När vi Socialdemokrater inkluderar alla grupper i samhället så gör moderaterna tvärtom. De väljer att enbart satsa på vissa grupper, med motiveringen; ”Lika för alla!”

Men lika för alla betyder inte att alla får samma chans att leva ett bra liv i vår kommun. Moderaterna har skygglapparna på! Vi vet att i moderaternas Sigtuna kommun, där klyftorna nu ökar, bromsas bostadsbyggandet upp, dyra bostadsrätter prioriteras framför hyresrätter. Hyresavgifterna på nybyggda hyresrätter skenar iväg till orimliga nivåer. Barnfamiljer kommer inte att ha råd att bada i våra badhus när en privat entreprenör tar över driften av Midgårdsbadet och nyrenoverade Sigtuna Fritidscenter.

Alla ungdomar kommer inte att kunna delta inom föreningslivet p.g.a. att nolltaxan försvinner och föreningarna tvingas höja sina medlemsavgifter. Det finns fler exempel; I moderaternas Sigtuna kommun blir det svårare för ungdomar och arbetslösa att komma ut i arbete då Jobbcenter nu halveras. Det slår mot de redan utsatta som står utan en gymnasieplacering eller utan arbete. Komvux flyttas bort från kommunen och både utbildningsplatser och personal försvinner. Detta vill inte moderaterna prata så mycket om, men det vill vi. Moderatalliansen har skygglapparna på, det är enklast så.

För oss Socialdemokrater är alla invånare i vår kommun lika viktiga. Rika, fattiga, sjuka, friska, unga, gamla, arbetslösa och förvärvsarbetande, egenföretagare och kommunanställda. Alla ska räknas och de finns inkluderade i vår Socialdemokratiska budget och Program för bostadsbyggande.

Vid nästa kommunval, 2022, kommer kommuninvånarna att välkomna vår starka solidariska budget där alla invånare inkluderas. Tills dess kommer vi att driva en offensiv oppositionspolitik och granska varje drag Holst gör.

  • Marie Axelsson (S), Riksdagsledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande:
Marie Axelsson beskyller Moderaterna och kommunledningen för att ha skygglapparna på. Texten är snarare ett bevis på att Marie Axelsson och Socialdemokraterna fortsätter bära ögonbindel och inte ser det en stor majoritet av kommunens invånare sett under en lång tid. 

I valet för bara tre månader sedan gjorde S ett katastrofval och backade 
med hela sju mandat och på två val har partiet halverats i kommunfullmäktige. Väljarna har sett det Marie Axelsson och S vägrar se, eller inte kan se för ögonbindelns skull.

Kommunledningen gör nu precis det vi lovade i valet och som en stor majoritet av kommunens väljare röstade på. Vi tar ansvar för kommunens vanskötta ekonomi och satsar de resurser vi kan på skola, vård, omsorg och trygghet. Vi lovar inte allt till alla, men håller det vi lovade. Vi vågar göra de nödvändiga prioriteringar som S inte klarat av på allt för många år.

I femton år präglades kommunen av grav ekonomisk vanskötsel. S sålde mark för 420 miljoner kronor för att klara av att betala de kommunanställdas löner. På ett så oansvarigt sätt tänker inte vi sköta kommunens ekonomi. Redan efter bara ett år vid makten ser vi att vår konsekventa ekonomiska politik ger resultat och vi är inte längre beroende av markförsäljningar. Men det har krävt, och kommer att kräva, tuffa prioriteringar och inte alltid roliga eller lätta beslut.

S, å andra sidan, fortsätter sin ansvarslösa ekonomi i budgetförslaget för 2019 och vägrar se de allvarliga, långsiktiga konsekvenserna. Marie Axelsson beskyller kommunledningen för att bromsa bostadsbyggandet. Detta är helt korrekt och ett medvetet led vi vårt sätt att ta ekonomiskt ansvar. Det viktiga under S-styret var att ligga i topp i Sverige vad gäller antalet nya bostäder, men man glömde bygga förskolor, skolor, äldreboenden, förstärka kollektivtrafiken, bygga ut väginfrastrukturen och allt annat de nyinflyttade har rätt att kräva när de väl flyttat hit.

Så utvecklar man inte en kommun, snarare tvärtom!

 Den socialdemokratiska politiken har försatt oss i en situation där vi idag har en låneskuld på 1,5 miljarder kronor och ett investeringsbehov på ytterligare 1,5 miljarder under de kommande tre åren. Så ja, vi har dragit ned på takten i bostadsbyggandet en aning. Vi kommer nämligen inte bygga så många bostäder som möjligt, vi kommer bygga så många vi har råd med. 

Och dessutom, bostadsbyggnadstakten är ändå fortsatt hög, trots att Axelsson försöker påstå motsatsen. Det skiljer i princip ingenting mellan Axelssons och vår bostadspolitik när det gäller byggtakten.

De kommande fem åren planerar vi att bygga 3375 nya bostäder. Av dessa ska 1160 vara hyresrätter och 1475 bostadsrätter, en balans mellan upplåtelseformerna S aldrig velat ha då man bara velat bygga hyresrätter. S föreslår 3445 nya bostäder under samma period, alltså en skillnad på 70 bostäder där S inte ens specificerar hur många som ska vara hyresrätter.

Vidare fortsätter S sin skrämselpropaganda när det gäller badanläggningarnas och idrottsföreningarnas framtid och påstår att barnfamiljer inte kommer ha råd att bada. Att det är helt taget ur luften kan påvisas genom att antalet badande fördubblades när Upplands Väsby lät en privat entreprenör ta över driften av Vilundabadet för några år sedan. Baden i Sigtuna kommun kostar invånarna 20 miljoner kronor varje år, en kostnad alla kommuninvånare är med och betalar, oavsett om man badar eller inte. Något som inte bekymrar Marie Axelsson. Vi anser att de 20 miljoner kronorna behövs bättre i skolan och äldreomsorgen.

Axelsson påstår att kommunens ungdomar inte kommer kunna delta i föreningslivet då den s.k. nolltaxan försvinner. Vad Axelsson ”glömmer” att nämna är att 90% av bokningsavgifterna kommer återföras till föreningarna. Varför föreningarna skulle behöva chockhöja medlemsavgifterna så att ungdomarna inte har råd att träna kan man undra.

Till sist – Nej Marie Axelsson, det är inte Olov Holsts budget. Det är inte ens Moderaternas budget. Det är kommunledningens budget, en kommunledning som består av fem partier som väljarna givit en betryggande majoritet i kommunfullmäktige. S har stöd av endast ett parti på yttersta vänsterkanten. 33 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för kommunledningens budget och bara 15 på socialdemokraternas.

Socialdemokraterna är ensamma, isolerade och har tappat hälften av sina mandat på två val. Marie Axelssons insändare speglar den besvikelse som kan uppstå i ett sådant läge, men en seriös oppositionspolitik skulle tjäna på mer faktabaserade påståenden och färre lögner.

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

kaa_sigtuna_helsida

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

2020_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

centrum_helsida2020

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

connys_helsida
studeravidare_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

defacto_helsida
spedition_sigtuna
brobygget_helsida_valsta
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_outsider
nrh
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta
speedy_outsider
swedol_outsider
studeravidare_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider