centrum_panorama2020
Marie Axelsson
Olov HolstFoto: Jamshid Jamshidi

Moderaterna gör kraftiga nedskärningar

Nedskärningar och åtstramningar väntar Sigtuna kommuns invånare och anställda de närmaste åren.

centrum_artikel

I och med att moderatalliansens budget antogs och vår Socialdemokratiska budget föll förs en politik som ökar de sociala klyftorna i kommunen för första gången på 16 år. Skillnaderna är redan väldigt tydliga. Socialdemokraternas budgetförslag innebär trygghet och ekonomiskt ansvarstagande. Vi har ett extra stort fokus på våra barns utbildning och fritid, våra äldres rätt till vård och trygghet samt omsorgen om våra mest utsatta invånare.

Ett sådant exempel är att vi satsar 18 miljoner mer än moderaterna på äldreomsorgen, där de nu säger upp 8,5 medarbetare. Moderaterna lägger ned fungerande arbetsmarknadssatsningar och gör sig av med anställda på Jobbcenter.

Där moderaterna säger upp anställda, anställer vi fler. Hur kommer det sig att vi Socialdemokrater kan göra det och inte moderaterna? Jo, för att målbilderna är helt olika. Vi Socialdemokrater investerar skattekronorna i en stark välfärd som leder till ökad jämlikhet medan moderaternas Olov Holst gör nedskärningar i välfärden för att kunna göra skattesänkningar från och med 2021.

Det är stora ideologiska skillnader i våra budgetar men det handlar också om synen på våra invånares behov. När vi Socialdemokrater inkluderar alla grupper i samhället så gör moderaterna tvärtom. De väljer att enbart satsa på vissa grupper, med motiveringen; ”Lika för alla!”

Men lika för alla betyder inte att alla får samma chans att leva ett bra liv i vår kommun. Moderaterna har skygglapparna på! Vi vet att i moderaternas Sigtuna kommun, där klyftorna nu ökar, bromsas bostadsbyggandet upp, dyra bostadsrätter prioriteras framför hyresrätter. Hyresavgifterna på nybyggda hyresrätter skenar iväg till orimliga nivåer. Barnfamiljer kommer inte att ha råd att bada i våra badhus när en privat entreprenör tar över driften av Midgårdsbadet och nyrenoverade Sigtuna Fritidscenter.

Alla ungdomar kommer inte att kunna delta inom föreningslivet p.g.a. att nolltaxan försvinner och föreningarna tvingas höja sina medlemsavgifter. Det finns fler exempel; I moderaternas Sigtuna kommun blir det svårare för ungdomar och arbetslösa att komma ut i arbete då Jobbcenter nu halveras. Det slår mot de redan utsatta som står utan en gymnasieplacering eller utan arbete. Komvux flyttas bort från kommunen och både utbildningsplatser och personal försvinner. Detta vill inte moderaterna prata så mycket om, men det vill vi. Moderatalliansen har skygglapparna på, det är enklast så.

För oss Socialdemokrater är alla invånare i vår kommun lika viktiga. Rika, fattiga, sjuka, friska, unga, gamla, arbetslösa och förvärvsarbetande, egenföretagare och kommunanställda. Alla ska räknas och de finns inkluderade i vår Socialdemokratiska budget och Program för bostadsbyggande.

Vid nästa kommunval, 2022, kommer kommuninvånarna att välkomna vår starka solidariska budget där alla invånare inkluderas. Tills dess kommer vi att driva en offensiv oppositionspolitik och granska varje drag Holst gör.

  • Marie Axelsson (S), Riksdagsledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande:
Marie Axelsson beskyller Moderaterna och kommunledningen för att ha skygglapparna på. Texten är snarare ett bevis på att Marie Axelsson och Socialdemokraterna fortsätter bära ögonbindel och inte ser det en stor majoritet av kommunens invånare sett under en lång tid. 

I valet för bara tre månader sedan gjorde S ett katastrofval och backade 
med hela sju mandat och på två val har partiet halverats i kommunfullmäktige. Väljarna har sett det Marie Axelsson och S vägrar se, eller inte kan se för ögonbindelns skull.

Kommunledningen gör nu precis det vi lovade i valet och som en stor majoritet av kommunens väljare röstade på. Vi tar ansvar för kommunens vanskötta ekonomi och satsar de resurser vi kan på skola, vård, omsorg och trygghet. Vi lovar inte allt till alla, men håller det vi lovade. Vi vågar göra de nödvändiga prioriteringar som S inte klarat av på allt för många år.

I femton år präglades kommunen av grav ekonomisk vanskötsel. S sålde mark för 420 miljoner kronor för att klara av att betala de kommunanställdas löner. På ett så oansvarigt sätt tänker inte vi sköta kommunens ekonomi. Redan efter bara ett år vid makten ser vi att vår konsekventa ekonomiska politik ger resultat och vi är inte längre beroende av markförsäljningar. Men det har krävt, och kommer att kräva, tuffa prioriteringar och inte alltid roliga eller lätta beslut.

S, å andra sidan, fortsätter sin ansvarslösa ekonomi i budgetförslaget för 2019 och vägrar se de allvarliga, långsiktiga konsekvenserna. Marie Axelsson beskyller kommunledningen för att bromsa bostadsbyggandet. Detta är helt korrekt och ett medvetet led vi vårt sätt att ta ekonomiskt ansvar. Det viktiga under S-styret var att ligga i topp i Sverige vad gäller antalet nya bostäder, men man glömde bygga förskolor, skolor, äldreboenden, förstärka kollektivtrafiken, bygga ut väginfrastrukturen och allt annat de nyinflyttade har rätt att kräva när de väl flyttat hit.

Så utvecklar man inte en kommun, snarare tvärtom!

 Den socialdemokratiska politiken har försatt oss i en situation där vi idag har en låneskuld på 1,5 miljarder kronor och ett investeringsbehov på ytterligare 1,5 miljarder under de kommande tre åren. Så ja, vi har dragit ned på takten i bostadsbyggandet en aning. Vi kommer nämligen inte bygga så många bostäder som möjligt, vi kommer bygga så många vi har råd med. 

Och dessutom, bostadsbyggnadstakten är ändå fortsatt hög, trots att Axelsson försöker påstå motsatsen. Det skiljer i princip ingenting mellan Axelssons och vår bostadspolitik när det gäller byggtakten.

De kommande fem åren planerar vi att bygga 3375 nya bostäder. Av dessa ska 1160 vara hyresrätter och 1475 bostadsrätter, en balans mellan upplåtelseformerna S aldrig velat ha då man bara velat bygga hyresrätter. S föreslår 3445 nya bostäder under samma period, alltså en skillnad på 70 bostäder där S inte ens specificerar hur många som ska vara hyresrätter.

Vidare fortsätter S sin skrämselpropaganda när det gäller badanläggningarnas och idrottsföreningarnas framtid och påstår att barnfamiljer inte kommer ha råd att bada. Att det är helt taget ur luften kan påvisas genom att antalet badande fördubblades när Upplands Väsby lät en privat entreprenör ta över driften av Vilundabadet för några år sedan. Baden i Sigtuna kommun kostar invånarna 20 miljoner kronor varje år, en kostnad alla kommuninvånare är med och betalar, oavsett om man badar eller inte. Något som inte bekymrar Marie Axelsson. Vi anser att de 20 miljoner kronorna behövs bättre i skolan och äldreomsorgen.

Axelsson påstår att kommunens ungdomar inte kommer kunna delta i föreningslivet då den s.k. nolltaxan försvinner. Vad Axelsson ”glömmer” att nämna är att 90% av bokningsavgifterna kommer återföras till föreningarna. Varför föreningarna skulle behöva chockhöja medlemsavgifterna så att ungdomarna inte har råd att träna kan man undra.

Till sist – Nej Marie Axelsson, det är inte Olov Holsts budget. Det är inte ens Moderaternas budget. Det är kommunledningens budget, en kommunledning som består av fem partier som väljarna givit en betryggande majoritet i kommunfullmäktige. S har stöd av endast ett parti på yttersta vänsterkanten. 33 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för kommunledningens budget och bara 15 på socialdemokraternas.

Socialdemokraterna är ensamma, isolerade och har tappat hälften av sina mandat på två val. Marie Axelssons insändare speglar den besvikelse som kan uppstå i ett sådant läge, men en seriös oppositionspolitik skulle tjäna på mer faktabaserade påståenden och färre lögner.

connys_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

happyhomes_2019

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

teatergrillen_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

2020_helsida

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

speedy_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

sigtuna_vatten_outsider
connys
teatergrillen_outsider
speedy_outsider
nrh