arlandagolf_pan_aug
Marie Axelsson
Olov HolstFoto: Jamshid Jamshidi

Moderaterna gör kraftiga nedskärningar

Nedskärningar och åtstramningar väntar Sigtuna kommuns invånare och anställda de närmaste åren.

marstakalaset_artikel

I och med att moderatalliansens budget antogs och vår Socialdemokratiska budget föll förs en politik som ökar de sociala klyftorna i kommunen för första gången på 16 år. Skillnaderna är redan väldigt tydliga. Socialdemokraternas budgetförslag innebär trygghet och ekonomiskt ansvarstagande. Vi har ett extra stort fokus på våra barns utbildning och fritid, våra äldres rätt till vård och trygghet samt omsorgen om våra mest utsatta invånare.

Ett sådant exempel är att vi satsar 18 miljoner mer än moderaterna på äldreomsorgen, där de nu säger upp 8,5 medarbetare. Moderaterna lägger ned fungerande arbetsmarknadssatsningar och gör sig av med anställda på Jobbcenter.

Där moderaterna säger upp anställda, anställer vi fler. Hur kommer det sig att vi Socialdemokrater kan göra det och inte moderaterna? Jo, för att målbilderna är helt olika. Vi Socialdemokrater investerar skattekronorna i en stark välfärd som leder till ökad jämlikhet medan moderaternas Olov Holst gör nedskärningar i välfärden för att kunna göra skattesänkningar från och med 2021.

Det är stora ideologiska skillnader i våra budgetar men det handlar också om synen på våra invånares behov. När vi Socialdemokrater inkluderar alla grupper i samhället så gör moderaterna tvärtom. De väljer att enbart satsa på vissa grupper, med motiveringen; ”Lika för alla!”

Men lika för alla betyder inte att alla får samma chans att leva ett bra liv i vår kommun. Moderaterna har skygglapparna på! Vi vet att i moderaternas Sigtuna kommun, där klyftorna nu ökar, bromsas bostadsbyggandet upp, dyra bostadsrätter prioriteras framför hyresrätter. Hyresavgifterna på nybyggda hyresrätter skenar iväg till orimliga nivåer. Barnfamiljer kommer inte att ha råd att bada i våra badhus när en privat entreprenör tar över driften av Midgårdsbadet och nyrenoverade Sigtuna Fritidscenter.

Alla ungdomar kommer inte att kunna delta inom föreningslivet p.g.a. att nolltaxan försvinner och föreningarna tvingas höja sina medlemsavgifter. Det finns fler exempel; I moderaternas Sigtuna kommun blir det svårare för ungdomar och arbetslösa att komma ut i arbete då Jobbcenter nu halveras. Det slår mot de redan utsatta som står utan en gymnasieplacering eller utan arbete. Komvux flyttas bort från kommunen och både utbildningsplatser och personal försvinner. Detta vill inte moderaterna prata så mycket om, men det vill vi. Moderatalliansen har skygglapparna på, det är enklast så.

För oss Socialdemokrater är alla invånare i vår kommun lika viktiga. Rika, fattiga, sjuka, friska, unga, gamla, arbetslösa och förvärvsarbetande, egenföretagare och kommunanställda. Alla ska räknas och de finns inkluderade i vår Socialdemokratiska budget och Program för bostadsbyggande.

Vid nästa kommunval, 2022, kommer kommuninvånarna att välkomna vår starka solidariska budget där alla invånare inkluderas. Tills dess kommer vi att driva en offensiv oppositionspolitik och granska varje drag Holst gör.

  • Marie Axelsson (S), Riksdagsledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande:
Marie Axelsson beskyller Moderaterna och kommunledningen för att ha skygglapparna på. Texten är snarare ett bevis på att Marie Axelsson och Socialdemokraterna fortsätter bära ögonbindel och inte ser det en stor majoritet av kommunens invånare sett under en lång tid. 

I valet för bara tre månader sedan gjorde S ett katastrofval och backade 
med hela sju mandat och på två val har partiet halverats i kommunfullmäktige. Väljarna har sett det Marie Axelsson och S vägrar se, eller inte kan se för ögonbindelns skull.

Kommunledningen gör nu precis det vi lovade i valet och som en stor majoritet av kommunens väljare röstade på. Vi tar ansvar för kommunens vanskötta ekonomi och satsar de resurser vi kan på skola, vård, omsorg och trygghet. Vi lovar inte allt till alla, men håller det vi lovade. Vi vågar göra de nödvändiga prioriteringar som S inte klarat av på allt för många år.

I femton år präglades kommunen av grav ekonomisk vanskötsel. S sålde mark för 420 miljoner kronor för att klara av att betala de kommunanställdas löner. På ett så oansvarigt sätt tänker inte vi sköta kommunens ekonomi. Redan efter bara ett år vid makten ser vi att vår konsekventa ekonomiska politik ger resultat och vi är inte längre beroende av markförsäljningar. Men det har krävt, och kommer att kräva, tuffa prioriteringar och inte alltid roliga eller lätta beslut.

S, å andra sidan, fortsätter sin ansvarslösa ekonomi i budgetförslaget för 2019 och vägrar se de allvarliga, långsiktiga konsekvenserna. Marie Axelsson beskyller kommunledningen för att bromsa bostadsbyggandet. Detta är helt korrekt och ett medvetet led vi vårt sätt att ta ekonomiskt ansvar. Det viktiga under S-styret var att ligga i topp i Sverige vad gäller antalet nya bostäder, men man glömde bygga förskolor, skolor, äldreboenden, förstärka kollektivtrafiken, bygga ut väginfrastrukturen och allt annat de nyinflyttade har rätt att kräva när de väl flyttat hit.

Så utvecklar man inte en kommun, snarare tvärtom!

 Den socialdemokratiska politiken har försatt oss i en situation där vi idag har en låneskuld på 1,5 miljarder kronor och ett investeringsbehov på ytterligare 1,5 miljarder under de kommande tre åren. Så ja, vi har dragit ned på takten i bostadsbyggandet en aning. Vi kommer nämligen inte bygga så många bostäder som möjligt, vi kommer bygga så många vi har råd med. 

Och dessutom, bostadsbyggnadstakten är ändå fortsatt hög, trots att Axelsson försöker påstå motsatsen. Det skiljer i princip ingenting mellan Axelssons och vår bostadspolitik när det gäller byggtakten.

De kommande fem åren planerar vi att bygga 3375 nya bostäder. Av dessa ska 1160 vara hyresrätter och 1475 bostadsrätter, en balans mellan upplåtelseformerna S aldrig velat ha då man bara velat bygga hyresrätter. S föreslår 3445 nya bostäder under samma period, alltså en skillnad på 70 bostäder där S inte ens specificerar hur många som ska vara hyresrätter.

Vidare fortsätter S sin skrämselpropaganda när det gäller badanläggningarnas och idrottsföreningarnas framtid och påstår att barnfamiljer inte kommer ha råd att bada. Att det är helt taget ur luften kan påvisas genom att antalet badande fördubblades när Upplands Väsby lät en privat entreprenör ta över driften av Vilundabadet för några år sedan. Baden i Sigtuna kommun kostar invånarna 20 miljoner kronor varje år, en kostnad alla kommuninvånare är med och betalar, oavsett om man badar eller inte. Något som inte bekymrar Marie Axelsson. Vi anser att de 20 miljoner kronorna behövs bättre i skolan och äldreomsorgen.

Axelsson påstår att kommunens ungdomar inte kommer kunna delta i föreningslivet då den s.k. nolltaxan försvinner. Vad Axelsson ”glömmer” att nämna är att 90% av bokningsavgifterna kommer återföras till föreningarna. Varför föreningarna skulle behöva chockhöja medlemsavgifterna så att ungdomarna inte har råd att träna kan man undra.

Till sist – Nej Marie Axelsson, det är inte Olov Holsts budget. Det är inte ens Moderaternas budget. Det är kommunledningens budget, en kommunledning som består av fem partier som väljarna givit en betryggande majoritet i kommunfullmäktige. S har stöd av endast ett parti på yttersta vänsterkanten. 33 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för kommunledningens budget och bara 15 på socialdemokraternas.

Socialdemokraterna är ensamma, isolerade och har tappat hälften av sina mandat på två val. Marie Axelssons insändare speglar den besvikelse som kan uppstå i ett sådant läge, men en seriös oppositionspolitik skulle tjäna på mer faktabaserade påståenden och färre lögner.

happyhomes_2019

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

arlanda_golf_juli

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

ica_valsta_choklad

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

kontor_thaifong
sommar_centrum
colorama_april2

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

miljopris_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

sigtunavatten_standard

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

defacto_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

miljopris_outsider
arlanda_golf_juli2_outsider
sportfiske_sommar
colorama_april
defacto_outsider
connys
nrh