arlandagk_panorama
Gill Brodin (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämndenFoto: Henrik Juhlin

Miljardsatsning på landsbygden

Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

banner_juni_artikel

Centerpartiet har tillsammans med Regeringen lagt fram en ny vårbudget i veckan. I den står landsbygden som tydlig vinnare. Stora satsningar kommer att göras för att förbättra förutsättningarna för företagandet på landsbygden och för att stötta de som drabbas av extremtorkan. Ett miljardstöd kommer att gå till våra skogs- och lantbrukare. När det gäller frågor om lokalt företagande så arbetar vi också med att stödja och underlätta för nyföretagande och för företag som etablerar sig i vår kommun.

Det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, och att arbeta för företag som behöver vår hjälp. Vi samverkar med olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå, deltar i olika nätverk och för en öppen dialog med andra kommuner, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv.

Centerpartiet i Sigtuna kommun kommer under denna mandatperiod tillsammans med våra alliansvänner, fortsätta driva på för bättre förutsättningar för våra lokala företagare.

  • Gill Brodin, Gruppledare
    Centerpartiet i Sigtuna kommun.
sommar
happyhomes_2019
colorama_april2

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

banner_juni_helsida

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

ica_valsta_choklad

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

sbrf_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

sigtunavatten_standard

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

defacto_helsida
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

midsommar_valsta_helsida

Miljöförstöringen är utbredd över hela jorden

Insändare Nästan överallt kan man läsa om och se hur utbredd miljöförstöringen och nedskräpningen av vår planet, har blivit.
I havet flyter stora öar av sopor och plats.
Under vattenytan är det fullt med plast som följer med strömmen.

colorama_april
fme_outsider
nrh
connys
sbrf_outsider
defacto_outsider
sportfiske_sommar
midsommar_valsta_outsider