bostadsformedling
Gill Brodin (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämndenFoto: Henrik Juhlin

Miljardsatsning på landsbygden

Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018. 

centrum_artikel

Centerpartiet har tillsammans med Regeringen lagt fram en ny vårbudget i veckan. I den står landsbygden som tydlig vinnare. Stora satsningar kommer att göras för att förbättra förutsättningarna för företagandet på landsbygden och för att stötta de som drabbas av extremtorkan. Ett miljardstöd kommer att gå till våra skogs- och lantbrukare. När det gäller frågor om lokalt företagande så arbetar vi också med att stödja och underlätta för nyföretagande och för företag som etablerar sig i vår kommun.

Det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, och att arbeta för företag som behöver vår hjälp. Vi samverkar med olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå, deltar i olika nätverk och för en öppen dialog med andra kommuner, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv.

Centerpartiet i Sigtuna kommun kommer under denna mandatperiod tillsammans med våra alliansvänner, fortsätta driva på för bättre förutsättningar för våra lokala företagare.

  • Gill Brodin, Gruppledare
    Centerpartiet i Sigtuna kommun.

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

2020_helsida

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

spedition_sigtuna
kaa_sigtuna_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

marina_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

speedy_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

studeravidare_helsida

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

defacto_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
sommar_sigtuna2020
happyhomes_sommar2020
marina_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_outsider_valsta
kaa_outsider