defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Med hur många miljoner behöver äldreomsorgen i Sigtuna förstärkas för att det ska vara en prioritering?

Moderaterna i Sigtuna säger i en insändare i märsta.nu att de prioriterar äldreomsorgen och därför förstärker de äldre- och omsorgsnämndens ram med ca 33 miljoner. I en annons på samma sajt skriver de att förstärkningen är 32 miljoner, så det är något oklart hur stor förstärkningen är.

centrum_artikel

Med hur många miljoner behöver äldreomsorgen förstärkas, för att kompensera för prishöjningar och utökade behov av äldreomsorg dvs för att behålla samma nivå som det var 2020? Hur många miljoner blir det sen kvar till prioriteringar när de kompensationerna gjorts?

Lägg därefter till de nedskärningar som gjordes 2017-2020. Med hur många miljoner måste ramen höjas för att äldreomsorgen ska ha minst samma bemanningsnivå som den hade innan de nedskärningarna gjordes?

På ett anhörigmöte på ett av SÄBO:na hösten 2019 sade dåvarande nämndordf. att det satsades på äldreomsorgen trots att ramuppräkningen det året inte täckte kostnadsökningarna och ökande behov av omsorg. Därför skars det bort 20 tjänster inom äldreomsorgen i kommunen för att budgeten 2019 skulle gå ihop.

Nu pekar coronakommissionen på att bemanningen inom äldreomsorgen och då särskilt bemanningen inom demensvården behöver utökas inte minskas, som man gjorde i Sigtuna 2019. Kommer bemanningen på äldreboendena i Sigtuna att utökas, så att det blir minst den nivå som det var innan 2017 eller kanske tom ännu högre nu när äldreomsorgen ska prioriteras enligt M?

Med hur många miljoner behöver ramen för äldreomsorgen förstärkas om coronakommissionens alla förbättringsförslag ska kunna genomföras? Hur långt räcker 32-33 miljoner då?

Hur stor behöver en ramuppräkning av äldreomsorgen vara för att det ska vara en prioritering?

  • Ann-Britt Unnerståle anhörig till tidigare boende på SÄBO i Sigtuna

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

speedy_vinter_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

prima_helsida
happyhomes_sommar2020
ridskola2020_helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

januari_helsida
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

meko_helsida

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

2020_helsida

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Insändare Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

centrum_helsida2020

Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön

Insändare För ganska exakt ett år sedan skrev vi en insändare på samma tema, under våren 2020 var frågan aktuell i samband med ändringar i EBO-lagen och nu är det alltså dags för en tredje gång.

swedol_outsider
connys
meko_outsider
moderat_outsider_jan
nrh
ridskola_2020_outsider
prima_outsider
speedy_vinter2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out