panorama
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kommunen bör begränsa privat penninginsamling

I Sigtuna kommun, liksom i andra kommuner strävar politiker, kommunala förvaltningar och andra samhällsaktörer efter att affärscentra och andra knutpunkter ska vara attraktiva, trivsamma och trygga. Det ska vara en positiv upplevelse att besöka kommunens högfrekventerade platser. Stort stöd från invånarna/allmänheten finns för dessa strävanden.

Sedan ett antal år sker privat penninginsamling alldeles intill entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra knutpunkter. Politiker, planerare, driftansvariga, näringsidkare och besökare/kunder torde vara mindre belåtna med detta. Och en stor del av allmänheten skulle föredra att slippa ”närpassera” privata penninginsamlare, när de utför sina ärenden. Man upplever inte den attraktion, trivsel och trygghet, som eftersträvades/utlovades, när de besökta miljöerna utformades.

Den privata penninginsamlingen är inget övergående fenomen. Den kommer att fortgå under överskådlig tid. Det är därför dags att behandla den som en företeelse, som bör få en lokal reglering utifrån ordningslagen. Ordningslagen ger en kommun möjlighet att införa ytmässiga begränsningar av vissa aktiviteter. De flesta kommuner har t ex begränsningar mot viss sorts konsumtion på offentlig plats. Sigtuna kommun har det.

Motsvarande kan kommunen besluta om gällande privat penninginsamling. Man kan föreskriva att sådan inte får ske närmare än ett visst antal meter från entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra högfrekventerade knutpunkter. En sådan föreskrift skulle återställa en del av den attraktivitet, trivsel och trygghet som ursprungligen eftersträvades/utlovades.

Med all sannolikhet skulle de privata penninginsamlarna respektera en ytmässig begränsning. Och den del av allmänheten som vill ge pengar, skulle knappast uppleva det som särskilt mycket besvärligare att göra det.

Sigtuna kommun bör införa en sån här föreskrift.

Jag kan förstå att somliga drar sig för att göra en reglering av det här slaget. Man är medkännande och tycker att det blir drabbande för insamlarna. I så fall skulle en inledande minivariant här i vår kommun kunna vara att införa regleringen i förväg på en plats där penninginsamling inte förekommer ännu – vid handelsplatsen i den kommande stadsdelen Sigtuna stadsängar.

David Lundqvist
enskild S-medlem

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

centrum_helsida2020
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

defacto_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

connys_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

corner_helsida
happyhomes_sommar2020

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

boisigtuna

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

2020_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

festspec_host2020_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
corner_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
festspec_host2020_outsider