center_pan21
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kommunen bör begränsa privat penninginsamling

I Sigtuna kommun, liksom i andra kommuner strävar politiker, kommunala förvaltningar och andra samhällsaktörer efter att affärscentra och andra knutpunkter ska vara attraktiva, trivsamma och trygga. Det ska vara en positiv upplevelse att besöka kommunens högfrekventerade platser. Stort stöd från invånarna/allmänheten finns för dessa strävanden.

centrum_artikel

Sedan ett antal år sker privat penninginsamling alldeles intill entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra knutpunkter. Politiker, planerare, driftansvariga, näringsidkare och besökare/kunder torde vara mindre belåtna med detta. Och en stor del av allmänheten skulle föredra att slippa ”närpassera” privata penninginsamlare, när de utför sina ärenden. Man upplever inte den attraktion, trivsel och trygghet, som eftersträvades/utlovades, när de besökta miljöerna utformades.

Den privata penninginsamlingen är inget övergående fenomen. Den kommer att fortgå under överskådlig tid. Det är därför dags att behandla den som en företeelse, som bör få en lokal reglering utifrån ordningslagen. Ordningslagen ger en kommun möjlighet att införa ytmässiga begränsningar av vissa aktiviteter. De flesta kommuner har t ex begränsningar mot viss sorts konsumtion på offentlig plats. Sigtuna kommun har det.

Motsvarande kan kommunen besluta om gällande privat penninginsamling. Man kan föreskriva att sådan inte får ske närmare än ett visst antal meter från entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra högfrekventerade knutpunkter. En sådan föreskrift skulle återställa en del av den attraktivitet, trivsel och trygghet som ursprungligen eftersträvades/utlovades.

Med all sannolikhet skulle de privata penninginsamlarna respektera en ytmässig begränsning. Och den del av allmänheten som vill ge pengar, skulle knappast uppleva det som särskilt mycket besvärligare att göra det.

Sigtuna kommun bör införa en sån här föreskrift.

Jag kan förstå att somliga drar sig för att göra en reglering av det här slaget. Man är medkännande och tycker att det blir drabbande för insamlarna. I så fall skulle en inledande minivariant här i vår kommun kunna vara att införa regleringen i förväg på en plats där penninginsamling inte förekommer ännu – vid handelsplatsen i den kommande stadsdelen Sigtuna stadsängar.

David Lundqvist
enskild S-medlem

connys_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

dack-helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

vaccin

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

helsida_var2021

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

2020_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

happyhomes_sommar2020
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020
defacto_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

bostad_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
dack-outsider
swedol_outsider
nrh
vaccin-outsider
mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
bostad_outsider
connys
ridskola_2020_outsider