budget_panorama
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Kommunen bör begränsa privat penninginsamling

I Sigtuna kommun, liksom i andra kommuner strävar politiker, kommunala förvaltningar och andra samhällsaktörer efter att affärscentra och andra knutpunkter ska vara attraktiva, trivsamma och trygga. Det ska vara en positiv upplevelse att besöka kommunens högfrekventerade platser. Stort stöd från invånarna/allmänheten finns för dessa strävanden.

fraga_liberalerna

Sedan ett antal år sker privat penninginsamling alldeles intill entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra knutpunkter. Politiker, planerare, driftansvariga, näringsidkare och besökare/kunder torde vara mindre belåtna med detta. Och en stor del av allmänheten skulle föredra att slippa ”närpassera” privata penninginsamlare, när de utför sina ärenden. Man upplever inte den attraktion, trivsel och trygghet, som eftersträvades/utlovades, när de besökta miljöerna utformades.

Den privata penninginsamlingen är inget övergående fenomen. Den kommer att fortgå under överskådlig tid. Det är därför dags att behandla den som en företeelse, som bör få en lokal reglering utifrån ordningslagen. Ordningslagen ger en kommun möjlighet att införa ytmässiga begränsningar av vissa aktiviteter. De flesta kommuner har t ex begränsningar mot viss sorts konsumtion på offentlig plats. Sigtuna kommun har det.

Motsvarande kan kommunen besluta om gällande privat penninginsamling. Man kan föreskriva att sådan inte får ske närmare än ett visst antal meter från entréer till affärer, affärscentra, järnvägsstationer och andra högfrekventerade knutpunkter. En sådan föreskrift skulle återställa en del av den attraktivitet, trivsel och trygghet som ursprungligen eftersträvades/utlovades.

Med all sannolikhet skulle de privata penninginsamlarna respektera en ytmässig begränsning. Och den del av allmänheten som vill ge pengar, skulle knappast uppleva det som särskilt mycket besvärligare att göra det.

Sigtuna kommun bör införa en sån här föreskrift.

Jag kan förstå att somliga drar sig för att göra en reglering av det här slaget. Man är medkännande och tycker att det blir drabbande för insamlarna. I så fall skulle en inledande minivariant här i vår kommun kunna vara att införa regleringen i förväg på en plats där penninginsamling inte förekommer ännu – vid handelsplatsen i den kommande stadsdelen Sigtuna stadsängar.

David Lundqvist
enskild S-medlem

manskold_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

Vi stärker ekonomin och satsar på välfärden

Insändare Det är ibland lätt att vara i opposition. Man kan helt bortse från hur det såg ut när man själv styrde, man kan göra av med pengar man inte har och man kan hävda att man vet saker ingen annan vet. Marie Axelssons insändare visar upp en provkarta på det mesta av detta.

2020_helsida

Uppmaning till kommunledningen – satsa välfärdsmiljonerna på våra kommuninvånare

Insändare På kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan fattade den moderatledda kommunledningen beslutet om att lägga kommuninvånarnas välfärdsmiljoner på hög i år istället för att satsa de pengarna i verksamheter där de behövs här och nu.

helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

kkdk_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

speedy_vinter_helsida

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

happyhomes_sommar2020

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

meko_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

defacto_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

manskold_outsider
meko_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider
speedy_vinter2020_outsider
budget_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
nrh
outsider
sigtuna_vatten_outsider