sommar
Foto: Jamshid Jamshidi

Kan man lita på centerns miljöambition?

Centerpartiet går till val på att ”jobba aktivt för att förbättra Östersjöns samt insjöars ekologiska status”. Så står det i trycksak från C i Stockholms län.

Samtidigt delar Centerpartiet ut information om att de vill ”Lätta på reglerna kring enskilda avlopp och ge kommunerna möjlighet att bevilja undantag från gällande regler för fastigheter fem år i taget om till exempel kostnaderna blir alltför höga”. Detta är att tala med kluven tunga.

Socialdemokraterna står upp för nuvarande regler och värnar om att de ska följas, för Mälarens och Östersjöns skull! Vår målsättning är att samtliga enskilda avlopp i vår kommun ska uppfylla de krav som gäller, senast 2021. Det vatten som Norrvatten levererar och vi dricker kommer från Mälaren!

Vi vill det för att vi värnar om miljön! Reglerna som finns angående enskilda avlopp har till syfte att skydda vår gemensamma miljö. Avloppsvatten måste renas tillräckligt annars utgör det en stor risk för dricksvattentäkter, även våra egna brunnar!

Otillräckligt renat vatten där näringsämnena finns kvar är en av de största anledningarna till övergödning som vi varje år ser som algblomning.

För oss socialdemokrater är miljöarbetet en ständig kamp. Att värna om miljön är att enskilda avlopp inte ska medföra utsläpp av orenat avloppsvatten till dricksvattentäkter och orsaka övergödning.

Kan väljarna lita på att Centerpartiet är ett miljöparti på riktigt?

  • Gun Eriksson
  • Ronnie Lundin,
  • Marianne Åslin
  • Abir Karademir
    Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

Svar från Centerpartiet
En mängd olika ämnen når idag naturen via våra avlopp. Rester av läkemedel, kemiska ämnen och mikroplaster från rengöringsmedel, hygienprodukter och tvätt av textilier når hav och natur via våra avlopp. Mikroplaster och en mängd farliga ämnen från vägar kommer också till naturen. Dessa ämnen hör inte alls hemma där och kan göra stor skada. När vattenlevande djur får i sig mikroplaster kan de kvävas. Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, rubba hela ekosystem och hamna i maten vi äter. Att vattnet är rent är med andra ord en fråga om liv och död. Därför är det viktigt att vi ställer höga krav på våra enskilda avlopp.

Tidigare i år delade Centerpartiet ut en riksbroschyr som handlade om att inte låta Sverige klyvas. Ur den tar sossarna inte helt överraskande ur en mening för att påvisa att Centerpartiet talar med kluven tunga. Den riktiga meningen lyder –Lätta på reglerna kring enskilda avlopp, Vi vill att kommuner ska kunna bevilja undantag för fastigheter för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga. Just denna mening är helt okontroversiell då vi i våran kommun redan gör detta. Det handlar kort och gott om enskilda fastighetsägare som kanske har bott i hela sitt liv på landet och är till åren kommen, har inga ekonomiska eller fysiska möjligheter att fullfölja kommunens krav att byta ut det enskilda avloppet. En äldre ensamstående person släpper ut marginellt med avloppsvatten och har ibland inte förutsättningar att ta lån. Det finns också fastigheter som är obebodda och därför kan det vara rimligt att ge ett anstånd på 5år.
Frågan som ni baserar på ovan text säger en hel del om sossarnas engagemang i miljö och klimatfrågor här i Sigtuna kommun.

  • Gill Brodin (C)

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

logistik_sigtuna
ica_valsta_choklad
happyhomes_2019

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

sbrf_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

colorama_april2

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

sommar_centrum

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

defacto_helsida

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

fme_helsida

Nödvändiga förändringar för ökad kvalitet

Insändare Just nu görs stora förändringar i hela den kommunala organisationen, inte bara inom äldreomsorgen. Förändringarna görs för att vi ska kunna uppfylla vår primära uppgift; att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.

sigtunavatten_standard
EXTRA

märsta.nu fortsätter öka

Krönikor Den gångna månaden blev det sjätte bästa någonsin för märsta.nu trots att februari bara hade 28 dagar: - Vi snittade 30 000 unika besök i veckan, konstaterar Daniel Iskander, chefredaktör och ansvarig utgivare.

connys
colorama_april
nrh
fme_outsider
sbrf_outsider
sportfiske_sommar
defacto_outsider