defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Kan man lita på centerns miljöambition?

Centerpartiet går till val på att ”jobba aktivt för att förbättra Östersjöns samt insjöars ekologiska status”. Så står det i trycksak från C i Stockholms län.

Samtidigt delar Centerpartiet ut information om att de vill ”Lätta på reglerna kring enskilda avlopp och ge kommunerna möjlighet att bevilja undantag från gällande regler för fastigheter fem år i taget om till exempel kostnaderna blir alltför höga”. Detta är att tala med kluven tunga.

Socialdemokraterna står upp för nuvarande regler och värnar om att de ska följas, för Mälarens och Östersjöns skull! Vår målsättning är att samtliga enskilda avlopp i vår kommun ska uppfylla de krav som gäller, senast 2021. Det vatten som Norrvatten levererar och vi dricker kommer från Mälaren!

Vi vill det för att vi värnar om miljön! Reglerna som finns angående enskilda avlopp har till syfte att skydda vår gemensamma miljö. Avloppsvatten måste renas tillräckligt annars utgör det en stor risk för dricksvattentäkter, även våra egna brunnar!

Otillräckligt renat vatten där näringsämnena finns kvar är en av de största anledningarna till övergödning som vi varje år ser som algblomning.

För oss socialdemokrater är miljöarbetet en ständig kamp. Att värna om miljön är att enskilda avlopp inte ska medföra utsläpp av orenat avloppsvatten till dricksvattentäkter och orsaka övergödning.

Kan väljarna lita på att Centerpartiet är ett miljöparti på riktigt?

  • Gun Eriksson
  • Ronnie Lundin,
  • Marianne Åslin
  • Abir Karademir
    Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

Svar från Centerpartiet
En mängd olika ämnen når idag naturen via våra avlopp. Rester av läkemedel, kemiska ämnen och mikroplaster från rengöringsmedel, hygienprodukter och tvätt av textilier når hav och natur via våra avlopp. Mikroplaster och en mängd farliga ämnen från vägar kommer också till naturen. Dessa ämnen hör inte alls hemma där och kan göra stor skada. När vattenlevande djur får i sig mikroplaster kan de kvävas. Farliga ämnen kan förgifta vattenlevande djur, rubba hela ekosystem och hamna i maten vi äter. Att vattnet är rent är med andra ord en fråga om liv och död. Därför är det viktigt att vi ställer höga krav på våra enskilda avlopp.

Tidigare i år delade Centerpartiet ut en riksbroschyr som handlade om att inte låta Sverige klyvas. Ur den tar sossarna inte helt överraskande ur en mening för att påvisa att Centerpartiet talar med kluven tunga. Den riktiga meningen lyder –Lätta på reglerna kring enskilda avlopp, Vi vill att kommuner ska kunna bevilja undantag för fastigheter för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga. Just denna mening är helt okontroversiell då vi i våran kommun redan gör detta. Det handlar kort och gott om enskilda fastighetsägare som kanske har bott i hela sitt liv på landet och är till åren kommen, har inga ekonomiska eller fysiska möjligheter att fullfölja kommunens krav att byta ut det enskilda avloppet. En äldre ensamstående person släpper ut marginellt med avloppsvatten och har ibland inte förutsättningar att ta lån. Det finns också fastigheter som är obebodda och därför kan det vara rimligt att ge ett anstånd på 5år.
Frågan som ni baserar på ovan text säger en hel del om sossarnas engagemang i miljö och klimatfrågor här i Sigtuna kommun.

  • Gill Brodin (C)
frisyr_december

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

outsider

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

icavalsta_julbanner
korpen_jan-feb
sigtuna_funkis

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtunavatten_standard

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

banner_trerosor
connys
funkis_2
nrh