centrum_panorama2020

Jag har full förståelse för irritationen

märsta.nu:s chefredaktör och jag har på morgonen haft en mejlkorrespondens om hans JO-anmälan mot Gun Eriksson. Jag fick hjälpa honom att få den skickad även till henne.

centrum_artikel

Iskander avslutade sitt senaste mejl med ”En fråga? Du som f d ordförande i KF, är det rätt att bli irriterad på att folkvalda uttalar sig i media?”.
Jag begriper att Iskander bara vill ha mer rubriker att braska med i sitt organ. Så egentligen borde jag inte svara, men kan inte låta bli. Jag gör det med detta debattinlägg.

Ingenting tycks ha meddelats under hand till kommunfullmäktiges ordförande om att en motkandidat skulle föreslås vid valet av KSO. Oppositionens gruppledare kunde inför sammanträdet ha nämnt det till henne vid det informella förmötet med presidiet. Så skedde tydligen inte. En annan möjlighet fanns. Men det är inte känt huruvida kf:s 2:e vice ordförande lämnade information till ordföranden om det före sammanträdet – eller under sammanträdet, när KSO-valpunkten närmade sig. Han borde ha gjort det, om han kände till vad som var på gång.

I kommunallagen står det i fråga om kommunfullmäktige under rubriken ”Offentlighet och ordning vid sammanträdena” att

”39 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.
Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig.”

Jag har full förståelse för att ordföranden blev besviken, när det visade sig att någon hade lagt två valsedlar i urnan, så att det blev 52 avgivna röster i stället för – som det skulle vara – 51. Ordföranden har rätt att förutsätta att ledamöterna klarar av att lägga bara EN röst vid ett val.

Att ordföranden efter detta 52-resultat måste förklara valet ogiltigt och påbjuda en ny omröstning är självklart. Att hon då tillät en ajournering är också självklart.

Att dessutom då tvingas konstatera att någon ledamot under ajourneringen störde ordningen genom att läcka information måste ha varit oerhört irriterande. Med stöd av första meningen i 39 § hade hon all anledning att – för att få bättre ordning i framtiden – säga det hon sa, när sammanträdet återupptogs. Ett fullmäktigepresidium kan ju inte opåtalat låta det som är dess ledningsfunktion respektlöst störas av illvilliga läckor. Så hon gjorde rätt där och har mitt fulla stöd för vad hon sa.

Hade jag själv varit ordförande skulle jag ha uttryckt mig minst lika tydligt, troligen mycket tydligare. Och hade jag – vilket nu inte blev fallet – fått veta vem den illvilliga läckan var, så skulle jag med stöd av 39§, andra meningen, ha sagt till denne/denna på skarpen. Samt, om det inte hade hjälpt, visat ut vederbörande från sammanträdet.

-David Lundqvist
Kommunfullmäktiges ordförande 2006-2010

teatergrillen_helsida
speedy_helsida
2020_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

centrum_helsida2020

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

happyhomes_2019

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

defacto_helsida

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

connys_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

connys
nrh
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
teatergrillen_outsider