fastpartner_sommar2

Replik: Liberaler flyttar fokus från kärleksproblem till politik

Dan Rosenholm och Daniel Hedlund försöker flytta fokus från Liberalernas kärleksproblem till politik. Desperat slår de mot det tidigare kommunalrådet Anders Johansson, som lämnade uppdraget för över 4 år sedan. Kritiken mot den då förda politiken är inget annat än kritik mot de partier Liberalerna själva samarbetar med – Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Dan Rosenholm och Daniel Hedlund försöker flytta fokus från Liberalernas kärleksproblem till politik. Desperat slår de mot det tidigare kommunalrådet Anders Johansson, som lämnade uppdraget för över 4 år sedan. Kritiken mot den då förda politiken är inget annat än kritik mot de partier Liberalerna själva samarbetar med – Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Ibrahim Khalifa, Evalena Lindqvist, Ronnie Lund, Lasse Andersson, Karolina Windefalk, Henrik Naglitsch, för att nämna några, hade ledande uppdrag under Johanssons tid och har det även idag. Angreppet på Johansson är därmed också ett angrepp på dessa personer.

Pernilla Bergqvist kärlekslycka har skapat en problematisk situation för hela den politiska ledningen. Det handlar om att en överordnad har inlett ett förhållande med en underställd. Det handlar inte om när förhållandet inleddes, vilka kontrollstationer den kommunala förvaltningen har eller när nämnden hade sitt senaste möte. Det handlar inte om politik eller falangstrider inom S.

Det handlar om trovärdighet och rättssäkerhet. Det handlar alltså om demokrati.

För oss får ingen tveksamhet eller oklarhet råda kring de beslut som har och kommer att fattats av ordförande och nämnd. Därför kvarstår de krav vi framfört:
1. att Pernilla Bergqvist omedelbart lämnar sitt uppdrag som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
2. att samtliga beslut ska granskas och föras upp för nytt ställningstagande
3. att kommunens revisorer genomför en förnyad granskning av Barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Under dagen har vi med anledning av vår insändare blivit kontaktade av anställda inom Barn- och ungdomsförvaltningen som menar att det inte funnits opartiskhet och att de därför ifrågasätter beslut som har tagits. Vi ser allvarligt på att personal tydligt upplever jäv.

Frågan är hur kostsam Liberalerna tycker att kärleksrelationen får vara. Idag har det framkommit att grundskolechefen är arbetsbefriad. Arbetsrättsligt finns ingen grund för arbetsbefrielse pga kärlek. Skulle grundskolechefen välja att driva detta fackligt kommer det innebära ett saftigt skadestånd för kommunen. Vad den politiska kostnaden är för att ignorera att åtgärder vidtas för att säkerställa rättssäkerheten återstår att se.

– William Petersson
– Anita Ögren

Fotnot: Debattörerna är socialdemokratiska medlemmar men agerar enskilt.

Svar från Liberalerna
Liberalerna deltar i den styrande majoriteten för att förändra och förbättra. Vi är inte bekväma, vi är inte rädda, vi är kunniga och driver vår linje vare sig vi samarbetar med socialdemokrater eller moderater. Båda är möjliga, ingen är idealisk, sådan är politiken.

Vår ideologi bygger på individens frihet, ekonomiskt ansvar, kunskap, alla människors lika rätt, mänsklig mångfald, kapitalism och internationalism. Värden som idag står under hot från alla håll.

Konsekvensen av att hålla en rak linje är risken att bli angripen, att de som inte gillar vår socialliberalism tar de chanser de får. Det här är ett exempel, ett snaskigt sådant. Romanser på jobbet är tillåtna, det är en mänsklig, liberal frihet. Det handlar om trovärdighet och rättsäkerhet, ja om demokrati och västerländska värden. När man arbetar ihop lär man känna varandra, och ibland säger det ”klick”.

Liberalernas djupgående kritik av Anders Johanssons regim är välkänd för den insatte sedan uppåt ett decennium. Att det handlar om områden som det ekonomiska beroendet av markförsäljningar och den katastrofala samhällsplaneringen är ingen hemlighet. Vi gick in i kommunledningen med målet att göra rätt av det som varit fel. Det gör vi, det har vi gjort och det fortsätter vi med.

Anledningen till att vi alltid har politiska svar på frågeställningar är två. Det ena är att det är vad som intresserar oss. Det andra är att man aldrig ska svara på insinuanta frågor, speciellt om någons privatliv.

Och ordet ”falangstrider” får stå för William Petersson och Anita Ögren. Måhända det är något freudianskt över det?

– Dan Rosenholm, gruppledare och kommunalråd (L)
– Daniel Hedlund, ordförande (L)

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Relaterade artiklar

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

sportfiskebanner2

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

socialutmarkelse

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

steningeslottsommar

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

happy_homes_juli

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

vuxenutbildning2

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

sap_outsider
outsider_defacto
connys
val2018
objekt3
yearlingsales
outsider_moderat
sigtunavatten_standard
Norra Redovisningshuset
vuxentutbildning
forskontor
objekt2
objekt4
nfc_vinter
veterankraft_standard