defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv
Olov HolstFoto: Arkivbild/Daniel Iskander

Fortsatt vänskapskorruption inom S i Sigtuna?

På den läsvärda bloggen ledarsidorna.se skriver den socialdemokratiske debattören Johan Westerholm i ett inlägg från den 10 september bl.a. om den interna vänskapskorruptionen inom socialdemokratin. Johan Westerholm var för en tid politisk sekreterare för socialdemokraterna i Sigtuna kommun.

Den socialdemokratiska vänskapskorruptionen har vi även sett flera exempel på i Sigtuna. Vi minns nog alla den berömda turkietresan för två år sedan där den dåvarande kommunstyrelseordföranden åkte på en resa till Turkiet med ordföranden för en lokal idrottsklubb. Vid hemkomsten sattes genast ett arbete igång för att med skattebetalarnas pengar rädda idrottsklubben från konkurs. Nu är det dags igen.

Inför valet 2006 lovades en socialdemokratisk medlem, samme medlem som åkte med KSO till Turkiet, att få bygga en restaurang i Valsta centrum trots att detaljplanen inte medgav det. S-medlemmen fick ett s.k. tillfälligt bygglov som i tio år förlängts i olika omgångar. Eftersom det 2006 var valår är det inte särskilt svårt att lista ut vad s-medlemmen, som hade stort inflytande i Valsta, lovade i utbyte för tjänsten. S vann en knapp valseger.

Nu är det tillfälliga bygglovet på väg att upphöra. S-medlemmen har fått flera förslag på alternativ placering för sin restaurang, men kategoriskt sagt nej till dessa. Under våren har vi gjort efterforskningar i ärendet och från ansvarig förvaltning på kommunen har det sagts att den tillfälliga restaurangen måste tas bort eftersom detaljplanen säger att det ska göras parkeringsplatser där. Parkeringsplatserna är en förutsättning för att handlarna i Valsta centrum ska få en rimlig chans att överleva. En förlängning eller permanentning av bygglovet har heller inte tagits upp någonstans i den politiska processen.

Nu nås vi av beskedet att sittande KSO gett ett direkt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att utreda en permanentning av bygglovet. Inte ens socialdemokraternas vice gruppledare i nämnden var för några veckor sedan medveten om detta, än mindre några andra politiker i nämnden. Ett stort antal frågor uppstår.

Är de lokala företagarna medvetna om att det pågår ett spel för att bevara restaurangen och därmed kraftigt minska antalet nödvändiga p-platser? Valsta centrum ska säljas till en privat ägare – är denne tilltänkte ägare medveten om att den detaljplan som ligger till grund för hans köp av Valsta centrum kan komma att ändras till hans nackdel och ändra hans affärsförutsättningar? Är socialdemokraternas koalitionspartner Liberalerna medvetna om detta och med på hemlighetsmakeriet? Är ens det socialdemokratiska partiet själva medvetna om detta eller är det ett enskilt utspel från KSO? Till sist, kanske den viktigaste frågan – är kommunens väljare beredda att fortsätta stötta ett parti som så uppenbarligen har stora problem med intern vänskapskorruption?

Johan Westerholms blogginlägg sätter fingret på en mycket aktuell frågeställning – uppenbarligen aktuell även i Sigtuna kommun.

  • Olov Holst (M), oppositionsråd
  • Mats Weibull (M), gruppledare i Bygg- och Trafiknämnden

Svar från Ibrahim Khalifa (S)
Åter igen visar moderaterna med Olov Holst i spetsen att de gillar att vara bombastiska och hålla en låg debattnivå. Försöken till historieförfalskning borde få Moderaternas fd partisekreterare Sofie Arkelsten att rodna och som vanligt ekar det tomt i deras tunna med konstruktiva förslag på hur vi fortsätter utveckla kommunen. Istället för personangrepp borde Holst fokusera på sakpolitiken i Sigtuna kommun. Min ambition är att fortsätta utveckla vår kommun till en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

ica_oktober

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

defacto_helsida

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

happyhomes_2019

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

fme_oktober

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

sigtunavatten_standard

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.