center_pan21
Foto: Privat

Fördelarna med Arlanda överväger klart

I september 2020 lämnade Swedavia till regeringen en rapport som beskriver den aktuella och framtida situationen för Bromma flygplats. Swedavias bedömning var/är att det inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, och att den kommersiella flygtrafiken på Bromma kan inrymmas på Arlanda.

Regeringen har nu instämt i Swedavias bedömning och tillsatt en utredning för att snabbt få till stånd den förändring som Swedavia önskar. Det har kommit reaktioner på detta från orter som för närvarande har flyglinjer till/från Bromma. Stora svårigheter sägs bli följden för näringslivet på dessa orter, om dess företrädare inte får landa på/starta från Bromma. Någon har använt ordet ”dråpslag”. Och i riksdagens trafikutskott verkar oppositionen vilja lägga krokben.

Dessa reaktioner är mycket starkt överdrivna och i vissa avseenden helt felaktiga. Från Arlanda kan man enkelt och snabbt ta sig med tåg till centrala Stockholm. Och för affärs- och andra möten erbjuder Arlanda och dess närmaste omgivning mycket goda möjligheter. För besök/möten som ska genomföras i ett område från Sollentuna och norrut inklusive Uppsalaregionen kommer det att bli mycket bättre om flygförbindelsen är med Arlanda. Och ska tjänsteresenären fortsätta utrikes, så är naturligtvis Arlanda helt överlägset Bromma.
Samma resonemang kan föras vad gäller privatresenärer.

De negativa reaktionerna från ledande personer på de orter som för närvarande har flyglinje till/från Bromma är starkt överdrivna och felaktiga. Riksdagens trafikutskott bör inte lyssna på dem. Näringslivet självt och invånarna själva på/kring dessa orter ser nog faktiskt klarare och inser fördelarna med en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda. När Linjeflyg flyttade från Bromma till Arlanda 1983 kraxade olyckskorparna. Men den flytten blev en stor succé. Det kommer en flytt att bli nu också.

  • David Lundqvist
    Fristående S-debattör
defacto_helsida
eldsjal-helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

helsida_var2021
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

andersojag
centrum_helsida2020
bostad_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

happyhomes_sommar2020

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

2020_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
bostad_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
andersojag_outsider
centrum_sommar_out
eldsjal-outsider