defacto_pan2020
Foto: Insändarbild

Farligt övergångsställe

Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

centrum_artikel

50 km/timmen är den hastighet som gäller för biltrafik på Valstavägen men många kör tyvärr mycket fortare än så.

Vid övergångsstället i höjd med Buregatan är sikten skymd, speciellt gäller det vid färd nerför Valstabacken, på grund av ett snedställt staket i vägens mitt. Blinkande skyltning fungerar endast på den ena sidan av vägen. Olycksrisken är stor!

Frågan har tagits upp flera gånger med kommunen, senast vid en trygghetsvandring för något år sedan. Då lovade kommunens representanter att problemet skulle åtgärdas. Ännu har inget hänt! Vi uppmanar därför kommunen att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa ett tryggt övergångsställe och att detta sker snarast – innan någon blir påkörd.

  • Valsta Steninge stadsdelsförening – Valstasatsningen

märsta.nu har sökt Sigtuna kommun för bemötande

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

happyhomes_sommar2020

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

ridskola2020_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

defacto_helsida
2020_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

meko_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

connys_helsida
centrum_helsida2020

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
meko_outsider
swedol_outsider