bostadsformedling
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Det handlar om de svagaste i samhället

Förra året flyttade min mamma som är 90 år och har Alzheimers in på Arhems demensboende.

centrum_artikel

Redan efter de första veckorna tänkte jag att jag måste skriva en insändare. Jag blev så överväldigad av den otroligt professionella personalen, deras genomtänkhet, värnande om brukarna och stora engagemang. Kan det få vara så här bra tänkte jag, efter mina tråkiga minnen när pappa behövde hjälp av demensvården i Sigtuna kommun för femton år sedan.

Då, för femton år sedan gjorde mamma ett stort jobb för att ge pappa en meningsfull tillvaro. Nu är mamma själv där och behöver samma vård. Något jag som heltidsarbetande dotter inte kan ge. Vilken lättnad att upptäcka att omsorgen har blivit så mycket bättre och att det finns något så fantastiskt som boendevärdar som ordnar aktiviteter.

De här aktiviteterna gör min mammas hela liv, de ger dagen mening och struktur och ger träning åt både kroppen och hjärnan. De ger något att se fram emot och skapar social samvaro. Hur fattigare skulle inte mammas liv vara utan de här aktiviteterna, under perioder då hon av olika anledningar inte kunnat delta har hon tappat livsgnistan.

Min mamma har alltid varit väldigt aktiv och händig, men som en del av demenssjukdomen ingår att man tappar förmågan till egna initiativ. Om ingen drar igång aktiviteter blir det bara att mamma sitter på en stol och inget tar sig för. Det blir inga intryck, ingen stimulans och ledsenheten blir större och större. När man är dement behöver man någon som drar igång aktiviteter och som håller dem vid liv. Därför är det helt avgörande att det finns personal som har tillräckligt med tid avsatt för att göra just det på demensboendena. Tid att ge livskvalitet till människor i slutet av livet.

Min inledande tanke, Kan det få vara så här bra, fick ganska snart svar på tal. Nej fullt så bra kunde det inte få vara. På Arhem fanns två underbara och mycket professionella boendevärdar, Bettan och Maritha. Idag finns bara en kvar och vad jag förstått är det inte ens en heltidstjänst längre.
För att sätta det i sitt sammanhang bör berättas att det på Arhem bor 70 – 80 dementa brukare.

Att planera för och ge alla dessa människor meningsfulla dagar ska göras på en tjänst som är mindre än heltid. Visst, det är inte bara boendevärden som arbetar med det här, även övrig personal bidrar så mycket de hinner. Men som med all verksamhet, såväl i företag som inom kommuner, behövs någon som är ansvarig, driver och planerar för att något verkligt ska hända.

I mig gnager rädslan att mamma flyttade in när kvaliteten stod på toppen och att det nu är på väg utför. En välfungerande verksamhet kan snabbt förstöras när personaltätheten naggas i kanten. Jag befarar att det kommer ske från två håll: Boendevärdens tid skärs ner allt mer och övrig personals tid minskar så att man inte hinner något annat än att ta hand om hygien, matlagning, städning och allt annat praktiskt som måste skötas på ett demensboende. Då är vi snart tillbaka där vi var för femton år sedan i Sigtuna kommun. Gamla och dementa som bara satt på en stol.

Jag hoppas innerligt att rädslan som gnager i mig har fel. Det här skrev jag för en dryg vecka sedan. Jag ville skriva en insändare som berättade något positivt. Som med så mycket annat när man är mitt i livet blev det inte av på en gång, ni vet hur det är. Jag ville berätta vilken fantastisk resa Sigtuna kommun gjort de senaste femton åren när det gäller vården av demenssjuka. När insändaren så äntligen blev skriven, för att jag kände oron i kroppen. Då anade jag inte hur snart mina farhågor skulle besannas. Eller det är egentligen fel att säga så, det blev mycket värre än jag någonsin hade kunnat tro.

Boendevärdarna tas bort helt och omsorgspersonalen dras också ner. Vissa avdelningar med demenssjuka blir utan nattpersonal. Det handlar om de svagaste i vårt samhälle. Deras sista tid i livet. Jag vill bara gråta.

  • Ann-Christin Rosenholm

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

connys_helsida

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

brobygget_midgard_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

sommar_sigtuna2020

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

defacto_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

brobygget_helsida_valsta

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

kaa_sigtuna_helsida
speedy_helsida
marina_helsida
2020_helsida
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
studeravidare_outsider
nrh
swedol_outsider
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
marina_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider