center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Det handlar om de svagaste i samhället

Förra året flyttade min mamma som är 90 år och har Alzheimers in på Arhems demensboende.

Redan efter de första veckorna tänkte jag att jag måste skriva en insändare. Jag blev så överväldigad av den otroligt professionella personalen, deras genomtänkhet, värnande om brukarna och stora engagemang. Kan det få vara så här bra tänkte jag, efter mina tråkiga minnen när pappa behövde hjälp av demensvården i Sigtuna kommun för femton år sedan.

Då, för femton år sedan gjorde mamma ett stort jobb för att ge pappa en meningsfull tillvaro. Nu är mamma själv där och behöver samma vård. Något jag som heltidsarbetande dotter inte kan ge. Vilken lättnad att upptäcka att omsorgen har blivit så mycket bättre och att det finns något så fantastiskt som boendevärdar som ordnar aktiviteter.

De här aktiviteterna gör min mammas hela liv, de ger dagen mening och struktur och ger träning åt både kroppen och hjärnan. De ger något att se fram emot och skapar social samvaro. Hur fattigare skulle inte mammas liv vara utan de här aktiviteterna, under perioder då hon av olika anledningar inte kunnat delta har hon tappat livsgnistan.

Min mamma har alltid varit väldigt aktiv och händig, men som en del av demenssjukdomen ingår att man tappar förmågan till egna initiativ. Om ingen drar igång aktiviteter blir det bara att mamma sitter på en stol och inget tar sig för. Det blir inga intryck, ingen stimulans och ledsenheten blir större och större. När man är dement behöver man någon som drar igång aktiviteter och som håller dem vid liv. Därför är det helt avgörande att det finns personal som har tillräckligt med tid avsatt för att göra just det på demensboendena. Tid att ge livskvalitet till människor i slutet av livet.

Min inledande tanke, Kan det få vara så här bra, fick ganska snart svar på tal. Nej fullt så bra kunde det inte få vara. På Arhem fanns två underbara och mycket professionella boendevärdar, Bettan och Maritha. Idag finns bara en kvar och vad jag förstått är det inte ens en heltidstjänst längre.
För att sätta det i sitt sammanhang bör berättas att det på Arhem bor 70 – 80 dementa brukare.

Att planera för och ge alla dessa människor meningsfulla dagar ska göras på en tjänst som är mindre än heltid. Visst, det är inte bara boendevärden som arbetar med det här, även övrig personal bidrar så mycket de hinner. Men som med all verksamhet, såväl i företag som inom kommuner, behövs någon som är ansvarig, driver och planerar för att något verkligt ska hända.

I mig gnager rädslan att mamma flyttade in när kvaliteten stod på toppen och att det nu är på väg utför. En välfungerande verksamhet kan snabbt förstöras när personaltätheten naggas i kanten. Jag befarar att det kommer ske från två håll: Boendevärdens tid skärs ner allt mer och övrig personals tid minskar så att man inte hinner något annat än att ta hand om hygien, matlagning, städning och allt annat praktiskt som måste skötas på ett demensboende. Då är vi snart tillbaka där vi var för femton år sedan i Sigtuna kommun. Gamla och dementa som bara satt på en stol.

Jag hoppas innerligt att rädslan som gnager i mig har fel. Det här skrev jag för en dryg vecka sedan. Jag ville skriva en insändare som berättade något positivt. Som med så mycket annat när man är mitt i livet blev det inte av på en gång, ni vet hur det är. Jag ville berätta vilken fantastisk resa Sigtuna kommun gjort de senaste femton åren när det gäller vården av demenssjuka. När insändaren så äntligen blev skriven, för att jag kände oron i kroppen. Då anade jag inte hur snart mina farhågor skulle besannas. Eller det är egentligen fel att säga så, det blev mycket värre än jag någonsin hade kunnat tro.

Boendevärdarna tas bort helt och omsorgspersonalen dras också ner. Vissa avdelningar med demenssjuka blir utan nattpersonal. Det handlar om de svagaste i vårt samhälle. Deras sista tid i livet. Jag vill bara gråta.

  • Ann-Christin Rosenholm
julmarknad_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

valsta-jul_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

jul2021
centrum_helsida2020

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

mp_host_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

defacto_helsida
connys_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

happyhomes_sommar2020

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

2020_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

ridskola_2020_outsider
stationshusen_out
swedol_outsider
julmarknad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
valsta_jul_outsider
nrh
mp-outsider
jul_outsider
connys