defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

centrum_artikel

Men hur tänkte Ni? Ingen enda reagerade och frågade sig vilka konsekvenser får det för dem som redan bor på den avdelning som ska göras om.

I brev daterat 28/6 informerades de boende och anhöriga om att en avd. på Ärlinghem skulle byggas om till en demensavdelning och att de som nu bor på berörd avd. på Ärlinghem skulle erbjudas plats på andra avd. eller på andra särskilda boenden. Betänk att för dem som bor på Ärlinghem är detta deras hem. Det här förslaget har väckt oro och undran bland boende och anhöriga.

”Varför ska min pappa som trivs och funnit sig till rätta på Ärlinghem behöva betala priset för att kommunen brister i sin planering av äldreboenden?”

Jag är beredd att hålla med. Här får sköra människor med ett stort somatiskt omvårdnadsbehov betala priset för att kommunens planering för demensboende inte har fungerat särskilt väl.

I slutet av juli kontaktade jag den enhetschef som var i tjänst på Ärlinghem. Hon menade att omflyttningen skulle gå så bra. Jag tog upp vissa frågeställningar omkring detta som att de boende har hyreskontrakt för sin lägenhet. Då hänvisade hon till politiska beslut som tagits.

Jag har också haft kontakt med Äldre och Omsorgsnämndens ordförande som är medveten om den akuta platsbristen för demenssjuka men menar att man inte har något val eftersom det är lång kö till demensboende och man måste ju lita på tjänstemännens bedömning när de uppger att demensplatser skulle kunna lösgöras på detta sätt.

Jag har funderat över varför man inte bygger ut Ärlinghem. Det finns ett stort markområde mot Tingvalla som man skulle kunna göra en utbyggnad på, förutsatt att kommunen kan använda marken och att det inte finns geotekniska hinder eller fornlämningar som lägger hinder i vägen. Med en utbyggnad skulle man å andra sidan kunna göra samordningsvinster betr. personal, inköp m.m.

Så snälla beslutsfattare tänk igenom ert beslut en gång till. Och kom ihåg att det handlar om mycket sköra människor som i sin krafts dagar gjort stora insatser i vårt samhälle.

  • Anita Ögren, Ordförande Sigtuna Anhörigförening

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Jag vill tacka Anita för inlägget om utbyggnad av synnerligen välbehövda demensplatser vid vår kommuns särskilda boenden. Men Anita du ”slår in öppna dörrar” med dina farhågor. Saken är den att efter det Äldre & Omsorgsnämnden i full politisk enighet, beslutat söka medel för utbyggnad av demensplatser vid Ärlinghem så kom det in en del oroliga synpunkter från boende och anhöriga på boendet.

Det kom också in ett antal konkreta förslag på andra lösningar vilket ledde till att förvaltningen gjorde ett omtag och utredde ett konkret förslag som innebär att man i stället kan göra om korttidsplatser på Arhem till demensplatser och då i stället lokalisera om motsvarande korttidsplatser till andra boenden.

Fördelen med denna lösning är att det redan idag finns en väl fungerande organisation för demensvård vid Arhem, i vilken de utökade platserna kan inlemmas. Därtill ser vi att vi t o m kan få uppemot fyra nya korttidsplatser på detta sätt utan att behöva bygga ut något boende i detta läge och, inte minst viktigt, ingen boende på somatikavdelningen vid Ärlinghem skall behöva flytta mot sin vilja.

Denna alternativa lösning är primärt föreslagen av brukare och anhöriga och vår förvaltning har lyhört tagit den till sig och planerat om utifrån detta. En information om den ändrade planeringen har gått ut till personal och boende vid Ärlinghem och Arhem så jag hoppas att även Anhörigföreningen kommer att tycka lösningen blir bra.

meko_helsida
defacto_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

landsbygdsdag

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

corner_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

skanela_event_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

connys_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

boisigtuna

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

personal_sandstrom_helsida
speedy_vinter_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

fixa_laddplats_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

kkdk_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

helsida
sigtuna_vatten_outsider
laddplats_out
meko_outsider
budget_outsider
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
personal_outsider
skanela_event_outsider
centrum_sommar_out
outsider
corner_outsider
nrh
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider