arlandagolf_pan_aug
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Men hur tänkte Ni? Ingen enda reagerade och frågade sig vilka konsekvenser får det för dem som redan bor på den avdelning som ska göras om.

I brev daterat 28/6 informerades de boende och anhöriga om att en avd. på Ärlinghem skulle byggas om till en demensavdelning och att de som nu bor på berörd avd. på Ärlinghem skulle erbjudas plats på andra avd. eller på andra särskilda boenden. Betänk att för dem som bor på Ärlinghem är detta deras hem. Det här förslaget har väckt oro och undran bland boende och anhöriga.

”Varför ska min pappa som trivs och funnit sig till rätta på Ärlinghem behöva betala priset för att kommunen brister i sin planering av äldreboenden?”

Jag är beredd att hålla med. Här får sköra människor med ett stort somatiskt omvårdnadsbehov betala priset för att kommunens planering för demensboende inte har fungerat särskilt väl.

I slutet av juli kontaktade jag den enhetschef som var i tjänst på Ärlinghem. Hon menade att omflyttningen skulle gå så bra. Jag tog upp vissa frågeställningar omkring detta som att de boende har hyreskontrakt för sin lägenhet. Då hänvisade hon till politiska beslut som tagits.

Jag har också haft kontakt med Äldre och Omsorgsnämndens ordförande som är medveten om den akuta platsbristen för demenssjuka men menar att man inte har något val eftersom det är lång kö till demensboende och man måste ju lita på tjänstemännens bedömning när de uppger att demensplatser skulle kunna lösgöras på detta sätt.

Jag har funderat över varför man inte bygger ut Ärlinghem. Det finns ett stort markområde mot Tingvalla som man skulle kunna göra en utbyggnad på, förutsatt att kommunen kan använda marken och att det inte finns geotekniska hinder eller fornlämningar som lägger hinder i vägen. Med en utbyggnad skulle man å andra sidan kunna göra samordningsvinster betr. personal, inköp m.m.

Så snälla beslutsfattare tänk igenom ert beslut en gång till. Och kom ihåg att det handlar om mycket sköra människor som i sin krafts dagar gjort stora insatser i vårt samhälle.

  • Anita Ögren, Ordförande Sigtuna Anhörigförening

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Jag vill tacka Anita för inlägget om utbyggnad av synnerligen välbehövda demensplatser vid vår kommuns särskilda boenden. Men Anita du ”slår in öppna dörrar” med dina farhågor. Saken är den att efter det Äldre & Omsorgsnämnden i full politisk enighet, beslutat söka medel för utbyggnad av demensplatser vid Ärlinghem så kom det in en del oroliga synpunkter från boende och anhöriga på boendet.

Det kom också in ett antal konkreta förslag på andra lösningar vilket ledde till att förvaltningen gjorde ett omtag och utredde ett konkret förslag som innebär att man i stället kan göra om korttidsplatser på Arhem till demensplatser och då i stället lokalisera om motsvarande korttidsplatser till andra boenden.

Fördelen med denna lösning är att det redan idag finns en väl fungerande organisation för demensvård vid Arhem, i vilken de utökade platserna kan inlemmas. Därtill ser vi att vi t o m kan få uppemot fyra nya korttidsplatser på detta sätt utan att behöva bygga ut något boende i detta läge och, inte minst viktigt, ingen boende på somatikavdelningen vid Ärlinghem skall behöva flytta mot sin vilja.

Denna alternativa lösning är primärt föreslagen av brukare och anhöriga och vår förvaltning har lyhört tagit den till sig och planerat om utifrån detta. En information om den ändrade planeringen har gått ut till personal och boende vid Ärlinghem och Arhem så jag hoppas att även Anhörigföreningen kommer att tycka lösningen blir bra.

sigtunavatten_standard

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

ica_valsta_choklad

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

happyhomes_2019

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

arlanda_golf_juli

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

sommar_centrum
defacto_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

nrh
defacto_outsider
connys
arlanda_golf_juli2_outsider