defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Men hur tänkte Ni? Ingen enda reagerade och frågade sig vilka konsekvenser får det för dem som redan bor på den avdelning som ska göras om.

I brev daterat 28/6 informerades de boende och anhöriga om att en avd. på Ärlinghem skulle byggas om till en demensavdelning och att de som nu bor på berörd avd. på Ärlinghem skulle erbjudas plats på andra avd. eller på andra särskilda boenden. Betänk att för dem som bor på Ärlinghem är detta deras hem. Det här förslaget har väckt oro och undran bland boende och anhöriga.

”Varför ska min pappa som trivs och funnit sig till rätta på Ärlinghem behöva betala priset för att kommunen brister i sin planering av äldreboenden?”

Jag är beredd att hålla med. Här får sköra människor med ett stort somatiskt omvårdnadsbehov betala priset för att kommunens planering för demensboende inte har fungerat särskilt väl.

I slutet av juli kontaktade jag den enhetschef som var i tjänst på Ärlinghem. Hon menade att omflyttningen skulle gå så bra. Jag tog upp vissa frågeställningar omkring detta som att de boende har hyreskontrakt för sin lägenhet. Då hänvisade hon till politiska beslut som tagits.

Jag har också haft kontakt med Äldre och Omsorgsnämndens ordförande som är medveten om den akuta platsbristen för demenssjuka men menar att man inte har något val eftersom det är lång kö till demensboende och man måste ju lita på tjänstemännens bedömning när de uppger att demensplatser skulle kunna lösgöras på detta sätt.

Jag har funderat över varför man inte bygger ut Ärlinghem. Det finns ett stort markområde mot Tingvalla som man skulle kunna göra en utbyggnad på, förutsatt att kommunen kan använda marken och att det inte finns geotekniska hinder eller fornlämningar som lägger hinder i vägen. Med en utbyggnad skulle man å andra sidan kunna göra samordningsvinster betr. personal, inköp m.m.

Så snälla beslutsfattare tänk igenom ert beslut en gång till. Och kom ihåg att det handlar om mycket sköra människor som i sin krafts dagar gjort stora insatser i vårt samhälle.

  • Anita Ögren, Ordförande Sigtuna Anhörigförening

Svar från Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden:
Jag vill tacka Anita för inlägget om utbyggnad av synnerligen välbehövda demensplatser vid vår kommuns särskilda boenden. Men Anita du ”slår in öppna dörrar” med dina farhågor. Saken är den att efter det Äldre & Omsorgsnämnden i full politisk enighet, beslutat söka medel för utbyggnad av demensplatser vid Ärlinghem så kom det in en del oroliga synpunkter från boende och anhöriga på boendet.

Det kom också in ett antal konkreta förslag på andra lösningar vilket ledde till att förvaltningen gjorde ett omtag och utredde ett konkret förslag som innebär att man i stället kan göra om korttidsplatser på Arhem till demensplatser och då i stället lokalisera om motsvarande korttidsplatser till andra boenden.

Fördelen med denna lösning är att det redan idag finns en väl fungerande organisation för demensvård vid Arhem, i vilken de utökade platserna kan inlemmas. Därtill ser vi att vi t o m kan få uppemot fyra nya korttidsplatser på detta sätt utan att behöva bygga ut något boende i detta läge och, inte minst viktigt, ingen boende på somatikavdelningen vid Ärlinghem skall behöva flytta mot sin vilja.

Denna alternativa lösning är primärt föreslagen av brukare och anhöriga och vår förvaltning har lyhört tagit den till sig och planerat om utifrån detta. En information om den ändrade planeringen har gått ut till personal och boende vid Ärlinghem och Arhem så jag hoppas att även Anhörigföreningen kommer att tycka lösningen blir bra.

coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

marina_helsida
salong_elisabeth_helsida
speedy_helsida
ridskola2020_helsida
2020_helsida
defacto_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

festspec_corona_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

centrum_helsida2020

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

happy_homes_mars

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
festspec_corona_outsider
marina_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
nrh