centrum_jul_panorama
Per Lundström (S) och Marie Martinsson (S) skriver om de olika bosättarna som slår sig ner i kommunen. Foto: Insändarbild/Arkiv

Bosättare ska mötas med handlingskraft

Sigtuna kommun står inför nya problem. Problem som måste mötas med åtgärder, inte med tystnad. Problem som måste mötas med handlingskraft, inte passivitet.

centrum_jul_artikel

Under senare år har det kommit allt fler så kallade EU-migranter till kommunen utan att ha sin försörjning eller sitt boende ordnat. De kommer inom ramen för de tre månader som EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige. De försörjer sig genom att tigga, samla burkar eller erbjuda undermåligt utförda arbeten på enskilda hus och tomter. De bor antingen i tältläger/kåkstäder som de själva bygger upp på olika platser i skogen eller i stora tält/husvagnsläger som de etablerar på hårdgjorda ytor i kommunen. Det handlar framförallt om romer och irländare, eller som de oftast benämns, tiggare och asfaltsläggare. Där de slagit sig ned uppstår stora sanitära olägenheter och när de flyttar/avhyses behöver de område de illegalt bott på städas och i bland till och med saneras.

Självklart är detta till stor del ett nationellt problem. Det som den svenska regeringen måste göra är att utkräva ansvar hos de regimer som i dag med intolerans, hot, våld och terror trakasserar sin egen befolkning. Respekten för alla människors lika värde måste försvaras och upprätthållas inom ramen för internationella samarbeten, EU och FN. Frågan man på nationell nivå måste ställa sig är: Ska länder som inte vill ta hand om sin egen befolkning bara få exportera ”oönskade” individer? Ska Sverige tillåta ett sådant beteende från andra länder?

Samtidigt som det måste till en utökad nationell kraftsamling för att hantera frågan måste det också finnas en lokal strategi för att hantera de individer som söker sig hit. Några grundläggande krav i en sådan strategi är:

Lagen gäller lika för alla. Du får inte bryta upp andras garageuppfarter eller planka i kollektivtrafiken. Du får inte etablera illegala bosättningar. Du får inte arbeta svart. Oavsett var man kommer från eller vilken livssituation man har får det aldrig bli en ursäkt för att inte följa lagen. Det får heller aldrig bli en ursäkt för samhället och de rättsvårdande myndigheterna att låta bli att tillämpa lagen.

Kåkstäder är inte acceptabla. De avskaffades i Sverige successivt under förra århundradet men lever fortfarande kvar i många delar av världen. Vi kan aldrig acceptera att de byggs upp igen i Sverige som ett resultat av en otydlig hållning i frågan. Det räcker inte med att bara säga att vi inte accepterar kåkstäderna. Vi måste visa det också i handling.

Avhysningar ska ske så fort som möjligt. De etableringar som sker i dag behandlas olika. De läger som de irländska asfaltsläggarna bygger upp avhyses så snart det bara går. De läger/kåkstäder som byggts upp i skogarna av romska tiggare i vår kommun har i något fall avhysts, men i flera andra fall fått etablera sig under lång tid, i vissa fall uppåt ett år. Det är svårt att se någon linje i hur de illegala bosättningarna betraktas och hanteras av kommunen. I stället borde det finnas en klar och tydlig linje – illegala bosättningar ska avhysas så snart som möjligt från kommunal mark. Etableringar på privat mark kan inte avhysas av kommunen, men kommunen måste vara tydlig med att den inte finner illegala bosättningar önskvärda i kommunen. De flesta privata markägare skulle antagligen uppskatta en rak hållning och stöd från kommunens sida i dessa frågor.

Vi kan inte bygga upp parallella samhällen i kommunen. Det går inte att över tid låta stora grupper av människor etablera sig i en egen samhällsstruktur med normer och regelsystem som inte skulle accepteras om alla i samhället tillämpade dem.

Den svarta arbetsmarknaden måste bekämpas. En arbetsmarknad där schyssta villkor gäller och där skatt betalas är en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Vi vet att det förekommer att samvetslösa arbetsgivare utnyttjar fattiga människor som billig arbetskraft med usla arbetsvillkor. Detta är ett hot mot finansieringen av hela vår välfärd.

Vi ska fortsätta lösa problemen med fattigdom genom generella åtgärder, inte genom att ge allmosor och bygga upp fattigvård. Att enbart förlita sig på det civila samhället eller individuella åtgärder för att lösa strukturella problem duger inte heller.

– Per Lundström, ledamot av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun (S)
– Marie Martinsson, ordförande valnämnden, Sigtuna kommun (S)

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

sigtunavatten_standard

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

julbord_helsida

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

happyhomes_2019

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

trainingpartner_jobb_helsida
defacto_jul

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

tp_helsida

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

fme_oktober

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

ica_oktober

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Insändare Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

centrum_jul_helsida

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

tp_outsider
greeknight_outsider
connys
julbord
trainingpartner_jobb_outsider
nrh