moderaterna_juni
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Behåll nivån på kultur och fritid

Under tiden november 2002 till maj 2017 satsade Sigtuna kommun mycket medvetet på kultur- och fritidsverksamheten.

I vissa kretsar beklagar och kritiserar man numera detta och menar att det blev för dyrt att bygga och är för dyrt att driva. Därvid bortser kritikerna från den samhällsnytta som de gjorda satsningarna har gett och ger.

Låt oss göra tankeexperimentet att kommunen aldrig hade byggt – eller stöttat byggandet/tillkomsten av – Prästängshallen/Ansgarsvallen, Garnsvikens Aqua-center, Sjudargårdsbadet, Sigtuna fritidsgård, Sigtuna-biblioteket, Ridsportanläggningen i Rävsta, Steningehöjdens sporthall, alla anläggningar på Midgårdsfältet/Midgårdsbadet, Gröna huset, cricketfältet, nya Kulturskolan, Märstabiblioteket, Konsthallen, fritidsgården Forum, Rosershallen/fotbollsplanen, Odensala idrottsplats, Kolstahallen etc.

Och låt oss göra tankeexperimentet att alla gångna års intensiva verksamhet i dessa anläggningar inte hade kommit till stånd.

Hur många ungdomar skulle då – i avsaknad av alla dessa goda möjligheter – ha kommit på glid och hamnat, eller försatt sig, i en för dem själva ogynnsam framtidssituation? Jag antar utan vidare att antalet skulle ha varit mångdubbelt mot vad det är i dag, och det räcker nog faktiskt inte med att säga mångdubbelt. Det skulle ha varit väldigt, väldigt många.

Dessa väldigt, väldigt många har nu i stället länkats, och länkat sig själva, in i ett normalt, välfungerande liv tack vare att de stora kultur- och fritidsmöjligheterna skapats och funnits tillgängliga. Och naturligtvis tack vare friviliga ledare, som har varit nöjda med de fina anläggningarna och den löpande stöttning de fått från kommunen.

Det är naturligtvis svårt att bedöma hur en situation skulle ha varit, om det och det inte hade hänt. Det jag säger om resultatet här ovanför är givetvis en gissning.

Men jag vill uppmana dig som har växt upp i Sigtuna kommun under 2000-talet att tänka efter och fundera över vem du hade varit i dag om inte alla anläggningar och allt fritidsutbud hade funnits under din uppväxttid. Och samma uppmaning kan gå till alla föräldrar och far- och morföräldrar: hur hade det gått för barnet/barnbarnet, om kommunens omfattande kultur- och fritidsutbud inte hade funnits?

Kultur- och fritidssatsningarna 2002-2017 har varit en solidaritetshandling från kommunens/de styrandes/skattebetalarnas sida gentemot det uppväxande släktet. Jag tror att de allra flesta Sigtunabor vill att denna solidaritets-politik ska fortsätta.

Som kommunalskattebetalare tycker jag att Sigtuna kommuns kultur- och fritidsverksamheten ska hålla en fortsatt hög nivå, även om den kostar en slant. Den ger väldigt stor samhällsnytta.

– David Lundqvist
Enskild S-debattör

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

steningeslottsommar

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

socialutmarkelse

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

happy_homes_juli

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

vuxenutbildning2

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

sportfiskebanner2

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

Närodlad matpolitik

Insändare Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

connys
outsider_defacto
yearlingsales
nfc_vinter
objekt3
outsider_moderat
objekt2
veterankraft_standard
sigtunavatten_standard
sap_outsider
vuxentutbildning
objekt4
forskontor
Norra Redovisningshuset
val2018