defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Behåll nivån på kultur och fritid

Under tiden november 2002 till maj 2017 satsade Sigtuna kommun mycket medvetet på kultur- och fritidsverksamheten.

I vissa kretsar beklagar och kritiserar man numera detta och menar att det blev för dyrt att bygga och är för dyrt att driva. Därvid bortser kritikerna från den samhällsnytta som de gjorda satsningarna har gett och ger.

Låt oss göra tankeexperimentet att kommunen aldrig hade byggt – eller stöttat byggandet/tillkomsten av – Prästängshallen/Ansgarsvallen, Garnsvikens Aqua-center, Sjudargårdsbadet, Sigtuna fritidsgård, Sigtuna-biblioteket, Ridsportanläggningen i Rävsta, Steningehöjdens sporthall, alla anläggningar på Midgårdsfältet/Midgårdsbadet, Gröna huset, cricketfältet, nya Kulturskolan, Märstabiblioteket, Konsthallen, fritidsgården Forum, Rosershallen/fotbollsplanen, Odensala idrottsplats, Kolstahallen etc.

Och låt oss göra tankeexperimentet att alla gångna års intensiva verksamhet i dessa anläggningar inte hade kommit till stånd.

Hur många ungdomar skulle då – i avsaknad av alla dessa goda möjligheter – ha kommit på glid och hamnat, eller försatt sig, i en för dem själva ogynnsam framtidssituation? Jag antar utan vidare att antalet skulle ha varit mångdubbelt mot vad det är i dag, och det räcker nog faktiskt inte med att säga mångdubbelt. Det skulle ha varit väldigt, väldigt många.

Dessa väldigt, väldigt många har nu i stället länkats, och länkat sig själva, in i ett normalt, välfungerande liv tack vare att de stora kultur- och fritidsmöjligheterna skapats och funnits tillgängliga. Och naturligtvis tack vare friviliga ledare, som har varit nöjda med de fina anläggningarna och den löpande stöttning de fått från kommunen.

Det är naturligtvis svårt att bedöma hur en situation skulle ha varit, om det och det inte hade hänt. Det jag säger om resultatet här ovanför är givetvis en gissning.

Men jag vill uppmana dig som har växt upp i Sigtuna kommun under 2000-talet att tänka efter och fundera över vem du hade varit i dag om inte alla anläggningar och allt fritidsutbud hade funnits under din uppväxttid. Och samma uppmaning kan gå till alla föräldrar och far- och morföräldrar: hur hade det gått för barnet/barnbarnet, om kommunens omfattande kultur- och fritidsutbud inte hade funnits?

Kultur- och fritidssatsningarna 2002-2017 har varit en solidaritetshandling från kommunens/de styrandes/skattebetalarnas sida gentemot det uppväxande släktet. Jag tror att de allra flesta Sigtunabor vill att denna solidaritets-politik ska fortsätta.

Som kommunalskattebetalare tycker jag att Sigtuna kommuns kultur- och fritidsverksamheten ska hålla en fortsatt hög nivå, även om den kostar en slant. Den ger väldigt stor samhällsnytta.

– David Lundqvist
Enskild S-debattör

sigtunavatten_standard

Alliansen monterar ned kommunen

Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikör, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Högerbudgetar

Insändare 2019 har anlänt och vi har nu tre olika högerbudgetar som styr. Det gäller i kommun, region och riksdag. I ett läge där vi måste minska ojämlikheten som har blivit alldeles för stor i detta land ser man istället i alla budgetar en tydlig mörkblå tråd.

sigtuna_funkis

Med tunga steg

Insändare Det var med något tunga steg jag i slutet på förra året gick till fullmäktigemötet i Sigtuna kommun, det viktiga möte som behandlade det nya årets kommunala budget.

Nyårskrönikan

Olov Holst: Det finns utmaningar 2019

Krönikor Det händelserika året 2018 har nu passerat. Min personliga upplevelse av året präglas mest av valet och allt som hade med det att göra. Visserligen har inte Sverige fått någon ny regering, men Sigtuna kommun har fått en ny, stabil allianskommunledning som jag har den stora glädjen att leda.

outsider
korpen_jan-feb
icavalsta_julbanner

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

frisyr_december

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

nrh
connys
funkis_2
banner_trerosor