defacto_pan
Foto: Privat

Är kommunens ekonomi dålig?

Sedan i höstas görs det med eftertryck gällande att kommunens ekonomi är dålig. Det hävdas att kommunen under åren 2018-2020 måste spara betydande belopp på sin drift med syftet att år 2020 klara kärnverksamheterna och samtidigt få ett rejält ekonomiskt resultat – en rejäl siffra ”på sista raden”. Men är det så, om man ser till alla möjligheter som står till buds?

Kommunens ekonomiska resultat har åren 2013-2016 inte varit så starkt som hade varit önskvärt. För 2017 ser dock resultatet ut att bli hyggligt, tack vare dels den trimmade budget som fastställdes för 2017, dels att kommunens verksamhet – trots regimskifte mitt i året – genomförts enligt den tidigare kommunledningens intentioner, dels att skatteinkomst-utfallet blivit bättre än förutsett.

Med det sagt: är Sigtuna kommuns ekonomi dålig?

Tja, man kan naturligtvis hävda det, särskilt om man har gjort det tidigare och dessutom har de ambitioner som nämns i första stycket, dvs att kraftigt hålla igen på verksamheterna de närmaste tre åren. Och man kan hävda det med ännu större eftertryck, om man har ambitionen att en successiv årlig kommunalskattesänkning måste få starta fr o m 2021.

Detta politiska upplägg innebär att kommunalskatten 2018, 2019 och 2020 förblir oförändrat 20 kr per beskattningsbar 100-lapp. Och sen sänks till kanske 19,80 kr år 2021, till 19,60 år 2022 och till 19,40 år 2023. För att motivera den här ambitionen behöver man i dagsläget, och inför valet i september 2018, med eftertryck utmåla kommunens ekonomi som dålig.

10 öres skatteförändring innebär +/- 10 Mkr i inkomst till kommunen. Det innebär, med antagandena i föregående stycke och jämfört med år 2020, att kommunen år 2021 har 20 Mkr mindre att röra sig med, år 2022 mindre än 40 Mkr mindre att röra sig med och 2022 60 Mkr mindre att röra sig med. Det är svårt att föreställa sig att detta skulle leda till en god ekonomi.

Kommunens ekonomi kan, för den som så vill, hävdas vara dålig nu och framgent, om kommunens politiskt styrande helt utesluter en skattehöjning. Men tyvärr får en skattehöjning betraktas som politiskt ogenomförbar, hur mycket den än skulle behövas. Skälet är följande.

Kommunalskatten sänktes 2010 (beslut i kommunfullmäktige november 2009) med 12 öre (se nedan) av den dåvarande S+C+MP-majoriteten. Sänkningen var tajmad inför valet i september 2010. Och den borgerliga oppositionen lade inte något motförslag om att behålla rådande skatt. Alla var överens om 19,98 kr för 2010.

Konsekvensen av detta är, att det efter 2010 blivit politiskt omöjligt att förbättra kommunens ekonomi med en skattehöjning. S kunde inte göra det inför valet 2014 med tanke på risken att förlora på det. Och Sigtuna-alliansen, med sina lägre verkamhetsambitioner, föreslog förstås ingen höjning.

Likadant är det politiska läget inför 2018 års val. Inför detta har M+C+L+KD+SfS+MP-koalitionen bestämt sig för oförändrad kommunalskatt 2018, 2019 0ch 2020. Därefter vill åtminstone M successivt börja sänka skattesatsen.

Inför 2018 års kommunval vill nog inte heller oppositionen (läs: socialdemokraterna) höja kommunalskatten. Risken att bli utpekad som dåliga ekonomer/slösare/oansvariga – trots att detta inte är sant – är för stor. Att inför ett val som ledande, alternativt regeringsparti föreslå en kommunalskattehöjning skulle vara att be om stryk.

Tillbaka till frågan: är kommunens ekonomi dålig?

En skattehöjning från 20 kr till 20,50 kr fr o m 1 januari 2018 skulle i ett slag ha gjort Sigtuna kommuns ekonomi god. Resultatet per 2018-12-31 skulle ha blivit 50 Mkr bättre än det nu kommer att bli.

Men inget parti föreslog 50 öres skattehöjning. Och inget parti kommer att göra det inför kommunvalet i september 2018.

Kommunens ekonomi är inte dålig f n, bara något för svag. Men ingen törs/vill förbättra den på det enda verkningsfulla sättet – med en skattehöjning. Tanken att det ska gå att spara sig ner till att få höga resultatsiffror på sista raden fr om år 2020 är orealistisk.

Jag var med i kommunfullmäktige i november 2009 och beslutade om 12 öres skattesänkning 2010. Så här i efterhand ångrar jag det. Vi borde ha behållit 20,10 som skattesats. Hade vi gjort det, så hade kommunens ekonomi – allt annat lika – ha varit hyggligt god i dag,

Jag har skrivit den här artikeln – och står för den – helt själv. Tanken är att den ska tjäna till kommuninvånarnas upplysning. Jag vill inte att artikeln ska utnyttjas till angrepp på det parti jag tillhör.

  • David Lundqvist, enskild S-debattör
fme_jul
defacto_host2018

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

lager_bilnet

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

sigtuna_funkis

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

icavalsta_julbanner

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

happy_homes_juli

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

julbanner2

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

sportfiskebanner2

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

nrh_lania
outsider
sigtunavatten_standard
vanster_jul
objekt2
komvuxq3_4
connys
objekt3
colorama_vinter
objekt4
funkis_2