banner_moderaterna
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har styrt Sigtuna kommun sedan 2002 fram till 2017 och har genom en medveten och expansiv jobb- och näringslivspolitik skapat stark tillväxt.

banner_moderaterna_artikel

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan nu rapportera att arbetet med försörjningsstödmottagare har varit mycket framgångsrikt. Ett år efter utredning eller insats är det så mycket som 90% som inte återvänder till försörjningsstöd. Det är en mycket stark siffra jämfört med andra kommuner i vår närhet, till och med i hela landet.

Vi har fört en jobbpolitik som har gett människor en ny chans. Vi vill tacka alla, inte minst tjänstemän och förvaltning, som har bidragit till resultatet. Tillsammans har vi gjort det möjligt.

Jobblyftet har varit en stor framgång och andra kommuner har studerat hur Sigtuna kommuns aktiva arbetsmarknadspolitik satt försörjningsstödmottagare i arbete och gett dem en ny chans. Vi är oroliga att med en ny M-ledd kommunledning, så kommer Jobblyftet att försvinna och kostnaderna för försörjningsstöd åter öka.

Därför kommer Socialdemokraterna till valet 2018 föreslår nya åtgärder som fortsatt ska ge alla en möjlighet till egen försörjning och bidra till vårt gemensamma. Alla som kan jobba, ska jobba.

  • Steffen Oxenvad (S)
  • Mia Hämäläinen Persson (S)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 

Svar från Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Kommunledningens mål är att byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap

Jag hoppas både Steffen och Mia, företrädare för den tidigare kommunledningen i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, är medvetna om att jobblyftet var ett projekt som de själva avslutade 2016. Det vore bra om S har koll på sina egna beslut innan de vädrar sin oro i media. Socialdemokraternas oro måste därför ses som ett spel för gallerierna och gränsar till fake news.

Att antalet personer i ekonomiskt bistånd har minskat i Sigtuna kommun är glädjande. Arbete och egen försörjning är grunden för ett självständigt liv. Tack vare en god arbetsmarknad och högkonjunktur tillsammans med ett hårt och resultatinriktat arbete från förvaltning och tjänstepersoner så har fler kommit i arbete och egen försörjning.

Låt mig vara tydlig. Arbetet för att få ut fler i arbete och egen försörjning slutar inte förrän full sysselsättning råder. Det är min, Moderaternas och kommunledningens uppfattning. Vi ska byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap.

Jobbcenter jobbar hårt för att minska antalet personer i ekonomiskt bistånd och få ut fler i arbete och egen försörjning. För det krävs en verktygslåda som ständigt kompletteras och uppdateras där jobblyftets metodik är en del. Jobbcenters mål är precis som kommunledningens mål: Att byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap.

banner_center_helsida_tva

Något måste göras

Insändare Det är två saker som oroar mig allra mest: Hur vissa beter sig mot andra människor och hur vi behandlar vår jord. Samhällsklimatet har hårdnat och flera känner att det är okej att häva ur sig vad som helst, i synnerhet på sociala medier. Det är lätt att gilla eller dela något. Men stämmer det som står eller är det bara där för att du ska reagera och sen gå vidare till nästa inlägg?

marstakalaset

Värna miljö och natur

Insändare Det finns mycket vacker natur i vår kommun, och många har flyttat hit just för att ha nära till naturen. Vi har det centralt belägna Rävstaområdet, vars naturreservat vi nyligen beslutat att utvidga, vi har Mälaren, men vi har också en hel del utmaningar. Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en vision om att Sigtuna skall bli känt för att ta ansvar för miljö och klimat.

steningeslottsommar
centerpartiet_helsida_ett

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Insändare Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet. Mänskliga rättigheter får inte kränkas i hederns namn. Vi måste stå vid de utsattas sida och göra allt i vår makt för att stoppa detta.

valet2018

Nu kommer ValExtra

Krönikor Tidningen märsta.nu ValExtra delas ut till alla kommuninvånare nästa vecka. Tidningen innebär startskottet för ökad valbevakning!

happy_homes_juli

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

gotenehus

Stärk hälsan i Sigtuna kommun

Insändare Vi vill tidigt mota bort ohälsa men också säkerställa att vården finns där när den behövs. Hälsan för invånarna har förbättrats under senare år, men skillnaderna i hälsa är stora. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort spelar roll för hur man mår fysiskt och psykiskt på ett sätt som vi måste ta på största allvar. Där hälsan är som sämst måste vården vara starkast. Det kräver en närvarande och tillgänglig vård samt ett långsiktigt arbete.

theweek_2018

Våldsprevention i skolan

Insändare I SCB:s medborgarundersökning för 2017 står det klart att invånarna i Sigtuna kommun ser otryggheten som ett stort problem. Det är oacceptabelt.

sap_valet2018

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

Norra Redovisningshuset
outsider_defacto
sigtunavatten_standard
nfc_vinter
connys
sd_val2018
sfs_outsider
skanela_standard
objekt4
objekt3