defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har styrt Sigtuna kommun sedan 2002 fram till 2017 och har genom en medveten och expansiv jobb- och näringslivspolitik skapat stark tillväxt.

farsdag_cemtrum

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan nu rapportera att arbetet med försörjningsstödmottagare har varit mycket framgångsrikt. Ett år efter utredning eller insats är det så mycket som 90% som inte återvänder till försörjningsstöd. Det är en mycket stark siffra jämfört med andra kommuner i vår närhet, till och med i hela landet.

Vi har fört en jobbpolitik som har gett människor en ny chans. Vi vill tacka alla, inte minst tjänstemän och förvaltning, som har bidragit till resultatet. Tillsammans har vi gjort det möjligt.

Jobblyftet har varit en stor framgång och andra kommuner har studerat hur Sigtuna kommuns aktiva arbetsmarknadspolitik satt försörjningsstödmottagare i arbete och gett dem en ny chans. Vi är oroliga att med en ny M-ledd kommunledning, så kommer Jobblyftet att försvinna och kostnaderna för försörjningsstöd åter öka.

Därför kommer Socialdemokraterna till valet 2018 föreslår nya åtgärder som fortsatt ska ge alla en möjlighet till egen försörjning och bidra till vårt gemensamma. Alla som kan jobba, ska jobba.

  • Steffen Oxenvad (S)
  • Mia Hämäläinen Persson (S)
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 

Svar från Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

Kommunledningens mål är att byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap

Jag hoppas både Steffen och Mia, företrädare för den tidigare kommunledningen i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, är medvetna om att jobblyftet var ett projekt som de själva avslutade 2016. Det vore bra om S har koll på sina egna beslut innan de vädrar sin oro i media. Socialdemokraternas oro måste därför ses som ett spel för gallerierna och gränsar till fake news.

Att antalet personer i ekonomiskt bistånd har minskat i Sigtuna kommun är glädjande. Arbete och egen försörjning är grunden för ett självständigt liv. Tack vare en god arbetsmarknad och högkonjunktur tillsammans med ett hårt och resultatinriktat arbete från förvaltning och tjänstepersoner så har fler kommit i arbete och egen försörjning.

Låt mig vara tydlig. Arbetet för att få ut fler i arbete och egen försörjning slutar inte förrän full sysselsättning råder. Det är min, Moderaternas och kommunledningens uppfattning. Vi ska byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap.

Jobbcenter jobbar hårt för att minska antalet personer i ekonomiskt bistånd och få ut fler i arbete och egen försörjning. För det krävs en verktygslåda som ständigt kompletteras och uppdateras där jobblyftets metodik är en del. Jobbcenters mål är precis som kommunledningens mål: Att byta bidragsberoende mot arbetsgemenskap.

sportfiskebanner2

Nu återstår bara att rösta

Krönikor Krutröken har lagt sig! Valrörelsen är officiellt över. Nu återstår för partierna att dela ut valsedlar och att uppmana kommuninvånare att rösta.

defacto_host2018

Vi är garanten för att SD inte får inflytande

Insändare När väljarna har röstat och vi har ett valresultat, är det dags att lägga prestige och hård retorik åt sidan och istället söka samarbete. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun vill se ett blocköverskridande samarbete mellan partier som vill utveckla vår kommun och välfärden i positiv riktning.

happy_homes_juli

Vänsterpartiet vill se en röd skatteväxling

Insändare Sverige var världens mest jämlika land men nu har vi fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Sverige är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Därför vill Vänsterpartiet se en röd skatteväxling. Allt enligt devisen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Det fjärde alternativet

Insändare M och Alliansen har i sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet konstaterar att när  Alliansen vill spara så sparas det även på valmöjligheter. I valets krutrök ser Alliansen endast tre alternativ. Miljöpartiet satsar därför, som ett sista vallöfte, att vara det fjärde alternativet.

Stoppa hedersrelaterat förtryck

Insändare Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de främsta utmaningarna som Sverige står inför på jämställdhetsområdet. Omfattningen av hedersförtrycket är svårt att sätta en exakt siffra på, men olika studier har visat att så många som hundratusen eller fler kan vara drabbade i varierande utsträckning. Kvinnor drabbas främst, men även män är utsatta och det är inte ovanligt att de många gånger påtvingas rollen som såväl offer som förövare.


Privatisera inte våra bad

Insändare Vänsterpartiet ser det positiva med att kommunen har våra badhus i egen regi och riskerna om delar eller hela verksamheten privatiseras.

Du har tre val

Insändare Om bara en vecka är det val. Då ska du som boende i Sigtuna kommun avgöra vem och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

Kultur är ingen lyx

Insändare Man får höra ofta att kommunen ska hålla sig till sina kärnverksamheter - lagstadgade uppgifter som måste genomföras. Men för oss i Vänsterpartiet behövs mer för att få en fungerande kommun där alla kan leva och bo. Där menar vi att kulturen har en mycket viktig plats.

S ljuger om SigtunaHem

Insändare Socialdemokraterna har i valrörelsen påstått att Moderaterna kommer att höja hyrorna i SigtunaHem med 10% om vi kommer till makten. Detta är ännu ett exempel på ”fake news”. Påståendet är helt horribelt och saknar all grund. Det är faktiskt så långt ifrån sanningen man kan komma. Marie Axelsson och Ibrahim Khalifa som sitter i bolagets styrelse vet bättre.

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

Insändare När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.

Dålig planering av äldreboenden får inte gå ut över äldre

Insändare Äldre och Omsorgsnämnden beslöt den 31 maj att göra en begäran hos Kommunstyrelsen om ett extra anslag för att omvandla en av Ärlinghems somatiska avdelningar till en avd. för demenssjuka eftersom man hade en lång kö till demensboende och inga platser fanns. Alla politiker var eniga om detta!

Socialdemokraterna har en unken syn på restaurangbranschen

Insändare Det är högkonjunktur i Sverige och företagen skriker efter anställda. Samtidigt som tusentals ungdomar hittar sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden, bl.a. i restaurangbranschen, väljer Socialdemokraterna och SSU att ta strid för en kommunal sommarjobbsgaranti och utmåla restaurangbranschen för att ha ”fruktansvärda arbetsvillkor”. Deras uttalanden är absurda.

nrh_sigtuna
sbrf_sep
outsider
sportfiske_banner
objekt3
connys
objekt2
objekt4
komvuxq3_4