defacto_skor
Foto: Insändarbild

Internationella Kvinnodagen

Idag den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Ändå rapporterar allt fler kvinnor och tjejer om sexuella övergrepp och våldtäkter.

varfest_marstac

Vi på Kvinnojouren Sigtuna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld och räddar liv varje dag. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allra största samhällproblem. Förra året anmäldes 29 000 fall av misshandel mot kvinnor och nära 6000 våldtäkter i Sverige. I Sigtuna kommun anmäldes 545 fall av misshandel och sexualbrott enligt statistik från Brå 2015.Mörkertalet är enormt och Brottsförebyggande rådet, Brå, räknar med att enbart 20 procent av det egentliga antalet misshandelsfall anmäls. När det gäller sexualbrott är det ännu färre som anmäler brotten till polisen, endastcirka 10 procent av sexualbrotten kommer till samhällets kännedom.

Förra veckan antog regeringen en ny nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. ”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och ska vi nå dit är det männen som måste förändras” sade justitieminister Morgan Johansson när regeringen presenterade strategin. Det krävs en betydande attitydförändring och att män tar ansvar för att stoppa alla former av våld och specifikt det sexuella våldet mot kvinnor. Flera av målsättningarna i strategin fokuserar på det förebyggande arbetet och målsättningen är att genomföra ett perspektivskifte och fokusera på att förebygga våldet.

Detta kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. Det behövs också ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och pojkar än tidigare och en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.

En avgörande pusselbit i det förebyggande arbetet är att lyfta porrens påverkan och hur reella övergrepp på kvinnor och flickor sprids i allas våra mobiler och datorer. Dessa bilder av övergrepp ligger långt från våra offentliga ideal om jämställdhet och forskning visar att porren utgör en katalysator och inspiration till mäns sexuella aggressioner mot kvinnor.

Nyligen kom Brås nationella trygghetsundersökning, den visar att fler och fler kvinnor utsätts för sexualbrott. 3 % av kvinnorna i Sverige uppgav att de utsatts för sexualbrott under 2015. 30 % av dessa var grova sexualbrott som våldtäkt. Bland unga tjejer är andelen som utsattes för sexualbrott ännu högre, 9 % av alla tjejer mellan 16-24 år har utsatts. Nästan var tionde ung kvinna i Sverige idag! Vi på Kvinnojouren Sigtuna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld och räddar liv varje dag. Vi anser att det är hög tid för en attitydförändring och att:

Män hålls ansvariga för övergreppen och våldet de utsätter kvinnor för
En attitydförändring krävs i hela samhället och speciellt hos män. Mäns våld mot kvinnor är i högsta grad en fråga för män att ta ansvar för och arbeta aktivt emot.

Rättsväsendets kunskap höjs markant
De senaste åren har män friats från våldtäkt trots att rätten slagit fast att våldtäkt skett. Männen har friats med argumentet att mannens påstående att han sov ”inte helt kan anses motbevisat”.

De som drabbas är kvinnor och tjejer. Kvinnor och tjejers rättstrygghet åsidosätts återigen på ett sätt som äventyrar tilliten till rättssamhället. Detta visar på tydliga kunskapsluckor och framförallt på rättsväsendets syn på kvinnor och män. Kunskap om reaktioner hos den som utsätts för våldtäkt måste också höjas, studier från Södersjukhuset och Karolinska institutet visar att 7 av 10 som utsatts för våldtäkt berättar att de blivit orörliga och inte kunnat göra motstånd.  Nära hälften hade upplevt den paralyserande frysreaktion som extrem. Denna kunskap måste finnas i rättsväsendet.

Straffriheten för sexuellt våld upphör
Rättsväsendets sunda förnuft behöver höjas i kombination med en utveckling mot en samtida syn på män som moderna samhällsmedborgare med förmåga att ta ansvar för och veta om den han vill ha sex med också vill det eller inte. Väljer han att våldta bör samhället i enlighet med lagen straffa den kriminella handlingen. Detta skulle också visa på en modern syn och respekt för kvinnors rätt till sina egna kroppar.
Frihet från våld är en mänsklig rättighet.

– Kvinnojouren Sigtuna

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

Fortfarande tomma spökhus i Märsta port

Insändare Vi har nu kommit in i maj 2018 och tre av de nyaste husen i Märsta port står fortfarande helt tomma. Det är över 100 lägenheter som står tomma! Man blir arg varje gång man går förbi dem och påminns om detta slöseri, samtidigt som så många letar efter ett boende. Det är inte alls roligt att ha dessa spökhus i våran kommun.

clasohlson_robot

Tio minuter från Märsta betyder barnen ingenting!

Insändare I alla tider har föräldrar kämpat i Skånela med omnejd för att få anständiga busshållplatser som är trygga och säkra när barnen står och väntar på skolbussen. Det är ett under att inget barn dött ännu, men varför ska vi vänta på det?

vuxenutbildning2

Moderaterna motarbetar valdeltagandet

Insändare Den moderatledda koalitionen har beslutat att kommunen ska avbryta den påbörjade rekryteringen av demokratiambassadörer. Deras viktigaste arbetsuppgift skulle ha varit att gå ut i kommundelarna och prata med invånarna för att få fler att använda sin rösträtt i valet i september.

dackia_2018

Elvägar är framtiden

Insändare Klimatkrisen är akut. Om Sverige ska klara av kraven i Parisavtalet så måste vi ställa om snabbare. Det gäller framförallt transportsektorn. Med ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vi lösa klimatkrisen och problemen med luftkvalitet i städerna.

Friheten tillbaka – rädda assistansen

Insändare Personlig assistans var tänkt som en frihetsreform, en möjlighet att leva som andra också för dem som har omfattande funktionsnedsättningar, men det har steg för steg smulats sönder vilket även drabbar invånare i Sigtuna kommun. Reglerna för vilka som har rätt till assistans tolkas allt hårdare. Över 1200 personer har blivit av med sitt stöd och många fler har fått stora neddragningar.

nationaldag_sigtunakommun

Inspirerande klimatplan andas centerpartistisk miljöpolitik

Insändare Under torsdagens möte i kommunfullmäktige antogs Sigtuna kommuns klimatplan. Kommunens satsning på förnybar energi är mycket glädjande för ett parti som under många år arbetat för att lyfta miljöfrågan generellt men i synnerhet vikten av att på ett hållbart sätt växla från fossila bränslen till förnybara.

brf_englamarken

Sverige är inte jämställt

Insändare Visst har mycket blivit bättre, men Sverige är fortfarande inte jämställt. Flickor i Sverige könsstympas och gifts bort mot sin vilja. Många flickor och kvinnor har inte rätt att röra sig fritt, tala med vem de vill eller klä sig som de vill.

Ett starkt Vänsterparti är ett måste

Insändare Det var trevligt att läsa Socialdemokraternas svar om vilken fråga man trodde skulle bli den viktigaste i valet i höst. De tycker precis som Vänsterpartiet att en stark gemensam välfärd är oerhört viktigt, speciellt för att få ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste.

Närodlad matpolitik

Insändare Med den nya koalitionen i ledningen blir Sigtuna kommun en grönare kommun med stort fokus på långsiktig närodlad hållbarhet.

märsta.nu tio år

Krönikor Idag fyller märsta.nu tio år. Sajten lanserades 1:a februari 2008 sedan jag tillsammans med tre andra entreprenörer i kommunen ansett att behovet för hyperlokala nyheter i Sigtuna kommun var stort.

Är kommunens ekonomi dålig?

Insändare Sedan i höstas görs det med eftertryck gällande att kommunens ekonomi är dålig. Det hävdas att kommunen under åren 2018-2020 måste spara betydande belopp på sin drift med syftet att år 2020 klara kärnverksamheterna och samtidigt få ett rejält ekonomiskt resultat – en rejäl siffra ”på sista raden”. Men är det så, om man ser till alla möjligheter som står till buds?

outsider_defacto
sigtunavatten_standard
val2018
connys
barnnplattan
standard_start
nfc_vinter
objekt3
objekt2
outsider_moderat
standard_ridskola
vuxentutbildning
objekt4
oppning_sportfiske2
Norra Redovisningshuset
veterankraft_standard