centrum_panorama
Foto: Insändarbild

Internationella Kvinnodagen

Idag den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Ändå rapporterar allt fler kvinnor och tjejer om sexuella övergrepp och våldtäkter.

centrum_premiar_artikel

Vi på Kvinnojouren Sigtuna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld och räddar liv varje dag. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allra största samhällproblem. Förra året anmäldes 29 000 fall av misshandel mot kvinnor och nära 6000 våldtäkter i Sverige. I Sigtuna kommun anmäldes 545 fall av misshandel och sexualbrott enligt statistik från Brå 2015.Mörkertalet är enormt och Brottsförebyggande rådet, Brå, räknar med att enbart 20 procent av det egentliga antalet misshandelsfall anmäls. När det gäller sexualbrott är det ännu färre som anmäler brotten till polisen, endastcirka 10 procent av sexualbrotten kommer till samhällets kännedom.

Förra veckan antog regeringen en ny nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. ”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och ska vi nå dit är det männen som måste förändras” sade justitieminister Morgan Johansson när regeringen presenterade strategin. Det krävs en betydande attitydförändring och att män tar ansvar för att stoppa alla former av våld och specifikt det sexuella våldet mot kvinnor. Flera av målsättningarna i strategin fokuserar på det förebyggande arbetet och målsättningen är att genomföra ett perspektivskifte och fokusera på att förebygga våldet.

Detta kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas. Det behövs också ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män och pojkar än tidigare och en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval.

En avgörande pusselbit i det förebyggande arbetet är att lyfta porrens påverkan och hur reella övergrepp på kvinnor och flickor sprids i allas våra mobiler och datorer. Dessa bilder av övergrepp ligger långt från våra offentliga ideal om jämställdhet och forskning visar att porren utgör en katalysator och inspiration till mäns sexuella aggressioner mot kvinnor.

Nyligen kom Brås nationella trygghetsundersökning, den visar att fler och fler kvinnor utsätts för sexualbrott. 3 % av kvinnorna i Sverige uppgav att de utsatts för sexualbrott under 2015. 30 % av dessa var grova sexualbrott som våldtäkt. Bland unga tjejer är andelen som utsattes för sexualbrott ännu högre, 9 % av alla tjejer mellan 16-24 år har utsatts. Nästan var tionde ung kvinna i Sverige idag! Vi på Kvinnojouren Sigtuna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld och räddar liv varje dag. Vi anser att det är hög tid för en attitydförändring och att:

Män hålls ansvariga för övergreppen och våldet de utsätter kvinnor för
En attitydförändring krävs i hela samhället och speciellt hos män. Mäns våld mot kvinnor är i högsta grad en fråga för män att ta ansvar för och arbeta aktivt emot.

Rättsväsendets kunskap höjs markant
De senaste åren har män friats från våldtäkt trots att rätten slagit fast att våldtäkt skett. Männen har friats med argumentet att mannens påstående att han sov ”inte helt kan anses motbevisat”.

De som drabbas är kvinnor och tjejer. Kvinnor och tjejers rättstrygghet åsidosätts återigen på ett sätt som äventyrar tilliten till rättssamhället. Detta visar på tydliga kunskapsluckor och framförallt på rättsväsendets syn på kvinnor och män. Kunskap om reaktioner hos den som utsätts för våldtäkt måste också höjas, studier från Södersjukhuset och Karolinska institutet visar att 7 av 10 som utsatts för våldtäkt berättar att de blivit orörliga och inte kunnat göra motstånd.  Nära hälften hade upplevt den paralyserande frysreaktion som extrem. Denna kunskap måste finnas i rättsväsendet.

Straffriheten för sexuellt våld upphör
Rättsväsendets sunda förnuft behöver höjas i kombination med en utveckling mot en samtida syn på män som moderna samhällsmedborgare med förmåga att ta ansvar för och veta om den han vill ha sex med också vill det eller inte. Väljer han att våldta bör samhället i enlighet med lagen straffa den kriminella handlingen. Detta skulle också visa på en modern syn och respekt för kvinnors rätt till sina egna kroppar.
Frihet från våld är en mänsklig rättighet.

– Kvinnojouren Sigtuna

Gillar du den här artikeln?

Lämna en kommentar nedan, följ oss på Facebook eller dela artikeln till vänner och kollegor!

Läsarnas kommentarer

På märsta.nu vill vi uppmuntra och stimulera till debatt. Vi vill att du ska kunna säga vad du tycker om det mesta. Men samtidigt måste debatten präglas av hänsyn och respekt för alla inblandade. Våra kommentarer modereras aldrig i förväg och därför omfattas de inte av utgivningsbeviset. Det innebär att varje person som skriver en kommentar själv står som ansvarig.

Trygghet är ingen komplex fråga

Insändare Trygghet och säkerhet är ingen komplex fråga, sluta snacka strunt. Trygghet och säkerhet skapar vi genom förebyggande arbete på ett systematisk sätt genom samverkan där medborgarna är i fokus.

magget_bars

Riskera inte andras liv för sekunder

Krönikor Då hände det igen, en olycka i korsningen Märstavägen ut mot 263. Jag är inte förvånad! Jag åker på vägen kanske 5-6 gånger i veckan. Ofta, inte sällan, slänger sig en bil ut från Märstavägen mot Märsta eller en optimist som ska in snabbt söderifrån in mot Sigtuna. Varför denna sekundjakt?

Se verkligheten som den är

Insändare Det som hänt med Valstaskolan är tragiskt och hade inte varit nödvändigt om man hade reagerat i tid och tagit varningssignalerna på allvar. Det är mycket oroande.

traffa_kso
happy_homes_sommar

Klippa band-tjänsteman sökes för att rädda Sigtuna kommun!

Insändare Det kan inte vara många av oss som missat den senaste tidens rapporteringar om den ökande otryggheten i Sigtuna kommun, om de utmaningar inom äldreomsorg, skola, bostadsförsörjning och ekonomi som kommunen står inför de närmaste åren. Såväl artiklar som insändare berör läget i kommunen och konkreta åtgärder efterfrågas både av kommuninvånare och politiker.

dackia_skifte2017
nyårskrönikan

Kommunalrådets Nyårskrönika

Krönikor Då är det återigen nyårsafton. En tidpunkt som brukar få de flesta av oss att blicka både framåt och bakåt. Reflektera över det som varit och våra framtidsplaner, ett avslut och en nystart.

Kulturskolan enda alternativet för Råbergsskolan

Insändare Vi har beslutat att skyndsamt flytta ut verksamheten från Råbergsskolan. Anledningen är att kemikalier av den typ som kommer från byggmaterial uppmätts i luften i den nyare delen av skolan, den som färdigställdes 2005, resultaten kom till förvaltningen den 5 december.

varumarke_defacto_sommar

Håll Sigtuna rent

Insändare Under ett antal år har jag förfärats över hur det ser ut runt om i naturen och längs diken i vår fina kommun. Det syns allra tydligast när snön smälter bort, allt från hundbajs till fimpar, skräp och en väldigt massa olika saker som inte hör hemma där. Jag har sedan dess jobbat för att påverka kommunen att ta tag i frågan genom en ”Håll Sigtuna rent”-kampanj liknande den ”Håll Sverige rent”-kampanj som många av oss växte upp med.

Ny strategi från SD

Insändare På frågan om Sverigedemokraterna tillhör etablissemanget svarar deras partisekreterare Richard Jomshof. ”Inte det socialliberala etablissemanget, det etablissemang som skapat de problem som vi idag ser i det svenska samhället”. Det är en ny strategi som vi nu ser från SD.

Kommunalskattebetalare – säg ifrån i vinstdebatten!

Insändare Kommunalskattebetalarna måste vara den mest bortglömda folkgruppen i dagens Sverige. Är det någon som uppmärksammar dem, ger dem bekräftelse? Finns de? Jodå, de finns. I landet var vi 7 235 637 år 2014, och är säkert ca 7 400 000 i år.

Vad vill SD privatisera?

Insändare I Sigtuna kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 var alla överens om att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016 till kommunfullmäktige presentera ett förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.”

Sexuellt ofredande på festivaler kräver ny brottsrubricering

Insändare Centerkvinnorna vill att kvinnor och tjejer ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga på festivaler, badhus och i samhället i stort. Vi vill inte se armband med ”tafsa inte”, separata badtider eller straffrabatter. Det räcker nu. Det är hög tid att regeringen stramar upp den slapphänta rättspolitiken.

torsgatan45
connys
Frisyr – Standard
Festspecialisten – Standard
heimdalsgatan4
platsannons_mars
arkaden_outsider
jan_nfc
oxelvagen9
Norra Redovisningshuset
matcher
annons_rore
standard_ridskola