Sigtuna Närpolis meddelar via Facebook att asfaltsläggarna ska avhysas under eftermiddagen. Ett beslut som denna gång tagit drygt 24 timmar att verkställa. Men när avhysningen sätter igång och sällskapet lämnar Volgagatan vill kommunen hindra dem från att slå sig ned här igen. Genom att begränsa tillgången till platser som de kan tycka vara attraktiva hoppas man få dem att lämna kommunen. Vid Buregatan har cementblock lagts vid infarten och liknande åtgärder har man genomfört på annan av kommunens mark. 

Medför stora saneringskostnader
Kommunen får i och med hantverkarnas besök stora kostnader för sanering av platserna, nedskräpningen är stor och de dumpar miljöfarligt avfall. Sällskapet saknar dessutom sanitet utan gör sina behov i naturen. Kommunen uppmanar även invånarna att inte beställa arbeten från dem, de huserar i kommunen för att de har jobb. Flera obseravtioner har kommit in till redaktionen om jobb som de utför i bland annat Märsta.