Dinamarca är sakkunnig inom utbildnings- och skolfrågor. Hennes besök syftade till att stödja de lokala (V)-medlemmarna i kommunen som hade kallat till öppet möte. Syftet var att lyfta frågor om förskola, fritidsverksamhet och skola. Inför nästa val kommer fokus att ligga på dessa frågor, berättar (V)-medlemmen Johan Eriksson i mail till märsta.nu. Han tycker att det kom fram många konkreta och konstruktiva förslag till förbättringar. Det var inte bara kommuninvånare på besök utan även medlemmar från grannkommunerna hade dykt upp på ABF-huset på Västra Bangatan.