Köpet av kommunens tredje vindkraftverk passerade genom Kommunstyrelsen på måndagen, men vid voteringen röstade Samling för Sigtuna och Folkpartiet emot förslaget medan Moderaterna röstade för tillsammans med kommunledningen (S), (MP) och (C). När det nya vindkraftverket är i bruk kommer 33 procent av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft och man räknar med besparingar på 2,5 miljoner årligen jämfört med att köpa elen på marknaden. 

Tvingas sälja el
Folkpartiets Hendrik Nyman skriver i mail till märsta.nu att hans parti är emot köpet av flera skäl, dels att teknologin med vindkraftverk kan vara omodern om tjugo år och att kommunen nu kommer bli tvungna att sälja el på elmarknaden eftersom man äger tre vindkraftverk (varav SigtunaHem ett av dessa). 
- Vi anser att kommunen skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, dvs skola, vård och omsorg, och dessutom ägna sig åt att planera boendemiljöer som människor vill ha. Kommunens medel skall inte äventyras på tveksamma projekt, som visserligen kan ge vinst, men som också kan gå med förlust, skriver Nyman.

Kan köpa grön el på marknaden
Att kommunledningen anger miljöskäl som ett av argumenten tycker Nyman inte håller då kommunen enkelt kan gå in på marknaden och köpa grön el. Folkpartiet tycker heller inte att man ska välja bort kärnkrafts-el utan problemet med dagens energiförsörjning anses vara beroendet av fossila bränslen som olja och kol.

Liknas vid skatteplanering
Samling för Sigtuna är inne på liknande linje som (FP), grön el finns på elmarknaden att handla upp men samtidigt riktar man kritik mot affären. Investeringen väntas ge avkastning på 20 år och då har man tagit hänsyn till skattesubventioner som råder idag men kanske inte finns om några år. Gruppledaren Lars Björling riktar kritik också mot kommunens sätt att sälja el på marknaden då man ska låta ett kommunalägt bolag ta han om försäljningen. Han liknar det vid avancerad skatteplanering.
- Sammantaget tycker vi att osäkerhetsfaktorerna överväger och vi anser inte att det hör till en kommuns kärnverksamhet att äventyra skattebetalarnas pengar mer riskabla projekt även om det "lockas med en kruka guld i änden på regnbågen", skriver Bjärling i ett mail till märsta.nu

Bra med splittring
Oppositionsrådet Olov Holst (M) röstade för förslaget men ser inga problem i att oppositionen är splittrad i frågan. Redan 2009 då det första vindkraftverket inhandlades var man oense. Holst förklarar i mail till märsta.nu att det är ett styrkebesked att Allianspartierna tycker olika i enskilda sakfrågor. Det visar på självständighet och att man kan fånga upp olika aspekter av medborgarnas intressen, anser han. Holst betonar dock att Moderaterna sa ja med stor tvekan då den ekonomiska kalkylen är baserad på en rad antaganden som kan vara osäkra på en 20-årsperiod. 
- Den positiva ekonomiska effekten i kalkylen är dock så stor, och viss höjd har också tagits för osäkerhetsfaktorerna, att det är svårt att säga nej till beslutet varför vi valde att säga ja, fortsätter Holst.