I den aktuella lokalen har kommunen tidigare bedrivit förskolan Syrsan. Annas förskola vars verksamhet nu pågår ska kunna ta emot 30 barn och ha fem anställda där maten ska lagas på plats. Förskolan har under en längre tid haft kontakt med barn- och ungdomsnämnden för att komplettera en verksamhetsplan. Vid det senaste mötet 21/9 kunde verksamhetsplanen godkännas av barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningschefen Hans Åhnberg konstaterar även att nyttjandegraden i kommunens förskolor har ökat och att fler platser måste skapas för att möta efterfrågan av nyproduktion av bostäder. Annas förskola lämnade även in en budget och denna bedömdes som rimlig av nämndens ekonom. Annas förskola håller öppet mellan kl. 06-18 eller enligt överenskommelse med förädrar. Man kommer även att tillämpa maxtaxan. All personal kommer i sedvanlig ordning att lämna in utdrag från belastningsregistret. Verksamheten kommer att ha en allmän inrikting. Vid det aktuella sammanträdet godkändes även förskolan Pysslingen i Steningehöjden som märsta.nu har rapporterat om.