Bilen har lämnats kvar i diket och stått där i åtminstone en dag. Någon olycka har av läsarbilden att döma inte inträffat utan bilen ska ha körts åt sidan.