I avtalets paragraf nitton står det att köparen skall betala 80 miljoner kr i vite (böter) om denne inom 10 år säljer fastigheterna vidare för ombildning till t ex bostadsrätter. Man frågar sig då hur i all världen köparen kan ha gått med på en sådan extrem begränsning av dennes äganderätt? Jo, det står nämligen i paragrafen att den bara gäller om Rikshem/Dombron överlåter en fastighet ”direkt” till en bostadsrättsförening.  Säljer man först till ett annat bolag, byter ut styrelsen i detta, och så låter det gå en tid, så är saken klar! ”Begränsningen” innehåller” alltså till 90% bara luft.

Budskapet som Anders Johansson (s) gett till sina hyresrättskramande vänsterkamrater för att få dessa att gå med på denna rent borgerligt inspirerade affär - alltså att det inte går att bilda bostadsrätter - är därmed mycket ohederligt. En bluff, helt enkelt! Men för er som nu fått en ny hyresvärd, öppnar sig möjligheter som inte fanns med Johansson (s) som ordförande för Sigtunahem, och därmed ytterst er hyresvärd. Bostadsrätten har ju bevisligen under de senaste decennierna varit den i särklass billigaste boendeformen, fullt i klass med villaboendet. Och, det allra bästa läget att bilda en bostadsrättsförening för att försöka köpa ut den lägenhet man bor i är då priserna ligger still, dvs sannolikt just nu, och en tid framöver. Så, sätt i gång, ni som förstår ert eget bästa!

- Michael Harvey
Gruppledare Kristdemokraterna i Sigtuna

Fotnot: Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) återkommer med bemötande