Brista 2 är under uppbyggnad och ska enligt de urpsrungliga planerna bli ett avfallseldat kraftvärmeverk. Men nu har ägaren Fortum upptäckt ett kryphål i avtalet med Sigtuna kommun som gör att de kan bygga vilken typ av anläggning de vill på marken. Enda hindret är Miljödomstolen. Kommunledningen står maktlös i skrivande stund:
- Kärnkraften är vi motståndare till och något sådant ska vi inte ha i Sigtuna kommun. Vi i kommunledningen kommer att sätta oss på tvären till sista blodsdroppe, kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S).

Lockar med fri el
Men kommunledningen lär få stånga sig blodig i onödan. Enda hindret i Fortums väg är Mark- och miljödomstolen i Nacka. Frågan väntas upp till behandling till vintern. Under tiden fortsätter bygget med fundamentet som så småningom ska innehålla en reaktor. Fortum försöker locka in kommunen i den nya uppgörelsen genom att erbjuda fri el till all kommunal verksamhet för evigt. Något som förvisso lockar Johansson men han tycker att nackdelarna uppväger fördelarna:
- Vi tackar inte nej till fri el, det skulle vi behöva med tanke på att vi är Sveriges snabbast växande kommun, vi står inför stora investeringar de kommande åren, men vi kanske kan lösa fri el på annat sätt, utan att bo granne med ett kärnkraftverk.