Antalet nya företag ökade i Sigtuna kommun med hela 14,4 procent, det är mer än dubbelt så mycket som i riket där det startades 6,5 nya företag. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) är lyrisk över siffrorna och skriver på sin blogg att nyföretagandet är ett resultat av olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå. I kommunen finns även Näringslivets hus som kommunen, Företagarna och Nyföretagarcentrum driver. Där kan entreprenörer testa sina ideer och få råd av kompetent personal. Ansvarig för näringslivet i kommunen är Bosse Andersson (C):
- Vi arbetar strategiskt på alla nivåer för att underlätta startandet av nya företag, det har visat sig ge resultat. Det finns kreativitet och framtidstro bland våra kommuninvånare. Framtidstro skapar företag och företagande skapar fler arbetstillfällen, säger han till Johanssons blogg.